Kalkulator do oceny izolacyjności akustycznej okien – jak to działa?

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

SimplaFaktor – kalkulator do obliczania izolacyjności akustycznej okien.


Kalkulator SimplaFaktor to zaawansowane narzędzie do oceny izolacyjności akustycznej okien stałych, otwieranych oraz okien przesuwnych. Obliczenia można wykonać na podstawie danych wejściowych, wykorzystując bazę danych z właściwościami szyb zespolonych, która dodatkowo jest filtrowana wg producenta szyb.  


Jeśli by się zdarzyło, że w bazie SimplaFaktor nie jest dostępna wymagana konstrukcja szyby lub wymagany producent szyb, użytkownik powinien zgłosić to do administratora platformy. Po uzupełnieniu bazy nasz pracownik poinformuje użytkownika o aktualizacji – tłumaczą przedstawiciele Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.


Jeśli użytkownik dysponuje własnymi badaniami izolacyjności akustycznej, które zostały wykonane np. dla wymiaru referencyjnego, to może wykorzystać kalkulator do interpolacji dla innych, większych powierzchni okien. 

Kalkulator został dodatkowo wyposażony w niezbędne algorytmy do wykonywania obliczeń izolacyjności akustycznej okien z uwzględnieniem:

»
 korekty przewidzianej na montaż (uwzględnienie przenoszenia bocznego, wynik R’)
» nawiewnika otwartego lub zamkniętego na podstawie wyboru konkretnego modelu z dostępnej bazy nawiewników znajdującej w platformie SimplaFaktor

Kalkulator – w zależności od wyboru użytkownika – uwzględni w końcowym wyniku izolacyjności akustycznej: okno otwierane lub przesuwne, korektę ze względu na powierzchnię, korektę ze względu na montaż, zamontowany nawiewnik otwarty lub zamknięty. 

Deklarowanie niepoprawnie wyliczonych wskaźników izolacyjności akustycznej to wprowadzanie klienta w błąd, które jest surowo karane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Należy więc prawidłowo i świadomie wykonywać poprawne obliczenia, do czego służy właśnie platforma SimplaFaktor.pl

Kalkulator do oceny izolacyjności akustycznej został opracowany i zwalidowany przez pracowników Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Algorytmy wykorzystywane w obliczeniach działają zgodnie z odpowiednimi normami i uwzględniają wszystkie jej aspekty i korekty, które powinny być zastosowane w odpowiednich sytuacjach. 

Źródła danych wejściowych wykorzystane w SimplFaktor do obliczania wskaźników izolacyjności akustycznej:

» wskaźniki izolacyjności akustycznej szyb zespolonych – dane źródłowe od producentów
» wskaźniki izolacyjności akustycznej nawiewników – dane źródłowe od producentów

Korzyści


Kalkulator jest bardzo intuicyjny i szybki w swoim działaniu. Wykonanie obliczeń przez średnio doświadczonego użytkownika zajmuje około 20 sekund. Ponieważ jest to platforma działająca online, dostęp do niej jest możliwy za pomocą komputera, tabletu lub smartfonu. Oznacza to, że niemal w każdej sytuacji można wykonać niezbędne obliczenia:
» w biurze przy ofertowaniu, 
» na produkcji w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji,
» na budowie lub u klienta celem sprawdzenia oczekiwań inwestora i wymogów zawartych w przepisach,
» przy sporządzaniu Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wyniki obliczeń zapisywane są w bazie użytkownika i dostępne zawsze w formie raportów elektronicznych do wygenerowania jako dokument .pdf:

» raport w wersji krótkiej zawierający podstawowe informacje dotyczące wykonanych obliczeń,
» raport w wersji pełnej zawierający wszystkie potrzebne informacje wymagane przez normę.

Dla uwiarygodnienia wykonanych obliczeń przez użytkownika raport pełny dostępny jest również w wersji do autoryzacji przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej. Kopia raportu wysyłana jest automatycznie przez platformę do laboratorium, raport zostaje tam sprawdzony i podpisany elektronicznie przez kierownika laboratorium, a następnie odesłany z powrotem do użytkownika.

Przydatne linki:» Wypróbuj za darmo: www.simplafaktor.pl

» Dla klientów Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej pakiet SIMPLA gratis (zobacz szczegóły)

Wykorzystane dokumenty źródłowe:

• Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 (wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia
• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
• PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.
• PN-EN ISO 717-1:2242-08. Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
• PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

#badanie_stolarki, #produkcja_stolarki, #stolarka_otworowa, #kontrola_produkcji

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY


Nowy mostek izolacyjny do izolacji termicznej metalowych drzwi

Nowy mostek izolacyjny do izolacji termicznej metalowych drzwi

Nieprzesuwny profil izolacyjny insulbar, zgłoszony przez...

Bezpłatne wejściówki na targi GLASS w Poznaniu

Bezpłatne wejściówki na targi GLASS w Poznaniu

Na Glass będzie można wziąć udział w widowiskowych...

GEZE ze wsparciem projektowania w standardzie BIM

GEZE ze wsparciem projektowania w standardzie BIM

GEZE od dawna wspiera projektantów w procesie...

Budownictwo pod lupą ekspertów

Budownictwo pod lupą ekspertów

5 listopada br. w Warszawie odbyła się 22 edycja...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria