Reklama

Kategoria: Software, oprogramowanie branżowe

Oprogramowanie (ang. software) to ogólny termin odnoszący się do zestawu instrukcji komputerowych i danych, które sterują funkcjonowaniem urządzenia elektronicznego. Oprogramowanie jest niezbędne do zapewnienia odpowiednich operacji, zarządzania zasobami sprzętowymi oraz umożliwienia interakcji użytkownika z systemem.

Filtry