METAL-PLAST
METAL-PLAST
58-160 Świebodzice
Strzegomska 66
tel.: 074 666 58 00
fax: 074 666 58 12
e-mail: poczta@metal-plast.pl
Data: 2017-10-11
Autor: Metal-Plast
W ramach usługi skupu pookiennych odpadów PVC, gwarantujemy kontenery typu „jeżyk” do załadunku kontenerów. Film przedstawia obsługę tego rodzaju kontenera, która prowadzona jest przy użyciu wózka widłowego.
Ilość wyświetleń: 200