Reklama

Kategoria: Recycling

Recykling obejmuje różne etapy procesu, takie jak zbieranie i segregacja odpadów, ich transport do zakładów przetwarzających, a następnie mechaniczne lub chemiczne przetwarzanie w celu odzyskania użytecznych materiałów. Te materiały mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych produktów lub surowców.

Filtry