Reklama

ABC COLOREX Sp. z o.o.

ABC COLOREX Sp. z o.o.
ul. Łuczanowicka 30
31-766 Kraków

tel.: 012 6886600
fax.: 012 6886688

Mapa lokalizacji firmy ABC COLOREX Sp. z o.o.
pokaż na mapie

Centrum  technologii proszkowej Colorex  rozpoczęło   swoją   działalność w 1992 roku w zakładzie przy ul.  Grycza-nej 30a  w Krakowie.  W  wyniku  dynami-cznego  rozwoju  firmy,  oraz  wychodząc naprzeciw  rosnącym  zapotrzebowaniom  klientów,  w czerwcu 2000 roku uruchomi-liśmy drugą lakiernię proszkową  odpowia-dającą standardom XXI wieku.

Nowy zakład mieści się w Krakowie przy ul. Łuczanowickiej  30  i spełnia najwyższe światowe standardy  w  zakre-sie procesu obróbki chemicznej i lakiero-wania proszkowego.

Nasza lakiernia jako jedna z niewielu posiada własne  laboratorium  chemi-czne, którego pracownicy  czuwają  nad prawidłowością  przebiegu  procesów  te-chnologicznych  i  zachowaniem odpowie-dnich europejskich norm Qualicoat.

 

Poznaj nasze produkty

Reklama
Aliplast scroller 17/7/24