Reklama

A+W Software Polska Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 44
62-300 Września

tel.: +48 506 533 418

FacebookYoutube
Mapa lokalizacji firmy A+W Software Polska Sp. z o.o.
pokaż na mapie
powrót do oferty

A+W CANTOR Production

Z oprogramowaniem A+W CANTOR dla branży stolarki otworowej masz kompletny przegląd swoich procesów produkcyjnych. Pomożemy ci optymalnie wykorzystać twoje możliwości produkcyjne, kontrolę nad maszynami, optymalizację cięcia, magazyn odpadów i wiele więcej.

Aby optymalnie kontrolować produkcję wymagana jest duża ilość informacji jak np. jaka jest wydajność twoich maszyn i twojej załogi? Narzędzia produkcyjne A+W CANTOR oferują ci kompletną kontrolę, analizy oraz przejrzystość całego twojego zakładu produkcyjnego.

 

 • Przejrzystość danych produkcyjnych
 • Minimalizacja kosztów przezbrajania
 • Optymalne wykorzystanie twojego zakładu produkcyjnego
 • Zwiększona rentowność poprzez optymalizację procesów I materiałów
 • Poprawa jakości i jej zrównoważenie
 • Kompletne dostawy z włączeniem wielopaków i dodatków
 • Krótsze terminy dostaw z pewnością dotrzymania ustalonych terminów

 

Planowanie produkcji

Za pomoca systemu do planowania produkcji CANTOR wykorzystujecie swoje zasoby produkcyjne w najlepszy z możliwych sposobów. CANTOR pozwala wam na elastyczne generowanie partii produkcyjnych, a dzieki zróżnicowanym kryteriom optymalizacji czas pracy oprzyrządowania i ewentualnych przezbrojeń jest zminimalizowany. Dzięki optymalizacji cięcia oszczędzasz materiał i pieniądze, ponieważ cała operacja minimalizuje odpad. Juz podczas planowania produkcji CANTOR bierze pod uwagę indywidualne wymagania dotyczace pakowania stojaków dla twoich klientów. To znaczy, że już przed rozpoczęciem produkcji wiemy, gdzie każdy element będzie składowany. System planowania produkcji CANTOR zwiększa wydajnośc i płynność pracy eliminując niepotrzebne przemieszczanie gotowych elementów. CANTOR wykryje i uwidoczni potencjalne ‘wąskie gardła” w procesie produkcji przez co pozwoli ci zareagować odpowiednio szybko i optymalnie wykorzystać zasoby oraz zwiększyć wydajności.

 

 • Planowanie i optymalizacja produkcji w wielu zakładach produkcyjnych z jednej lokalizacji
 • Optymalne wykorzystanie zasobów i możliwości produkcyjnych
 • Wszystkie niezbędne dokumenty i pliki interfejsów zostaną utworzone automatycznie dla zlecenia produkcyjnego
 • Rozbudowane i kompleksowe funkcje filtrowania pozwalają użytkownikowi na tworzenie partii produkcyjnych bazujących na różnych kryteriach w zależności od potrzeb
 • Rentowniejsze wykorzystanie materiałów dzięki optymalizacji cięcia i zarządzaniem odpadami
 • Łatwa integracja powtórzeń produkcji w codziennym harmonogramie
 • Automatyczne przydzielanie produktów wg zakładów produkcyjnych i linii
 • Zsynchronizawana aktualizacja statusów.

 

Planowanie zdolności produkcyjnych

Podczas sporządzania zamówienia można określić dokładną datę dostawy, biorąc pod uwagę zdolności produkcyjne i dostępność materiałów. Korzystając z kompleksowego narzędzia do planowania można zobaczyć na graficznym wykresie, w którym momencie realizacji zlecenia musi nastapić każdy z etapów. Zamówienie produkcyjne automatycznie rezerwuje materiały i generuje zapotrzebowania w celu zamówienia materiałów niestandardowych.

 

Harmonogram terminu dostawy jest sumą poszczególnych kroków. Bazując na rozbudowanym i indywidualnie definiowalnym zestawie reguł program determinuje prawidłową linie produkcyjną, biorąc pod uwagę zdolności produkcyjne. Jest to szczególnie istotne dla automatycznego planowania produkcji w wielu zakładach produkcyjnych, gdzie oprócz standardowego brania pod uwagę zdolności produkcyjnych należy rozważyć również obszar wysyłki.

 

Produkcja okien i drzwi

Narzędzie do planowania produkcji CANTOR pozwala ci komofortowo kontrolować procesy produkcyjne w twojej firmie. Ten system to więcej niż tylko interfejs! CANTOR nie tylko kontroluje produkcję , ale również jej płynność oraz systemy buforów. CANTOR posiada interfejsy do najnowocześniejszych maszyn dostępnych na rynku. Pliki interfejsów są tworzone automatycznie, w tym samym czasie, w którym tworzone są inne dokumenty produkcyjne i etykiety.

Dokumenty produkcyjne i etykiety

Oczywistym jest fakt, że CANTOR tworzy kompletną dokumentację produkcyjną. Niezależnie czy są to etykiety czy towarzyszące im przewodniki produkcyjne wszystkie potrzebne informacje dostarczane są bezpośrednio z programu CANTOR. Cała dokumentacja produkcyjna jest tworzona automatycznie do każdego zlecenia produkcyjnego. Dostępne w programie CANTOR różne narzędzia do tworzenia raportów pozwalają na dowolną konfigurację przewodników produkcyjnych, etykiet oraz list cięcia. Zapewnia to pracownikom produkcyjnym na poszczególnych stanowiskach zawsze prawidłowe i wystarczające informacje w zrozumiałym dla nich formacie, które pozwolą im wykonywać płynnie codzienne zadania.

Planowanie dostaw

Zwiększ zadowolenie swoich klientów poprzez zawsze kompletne i zgodne z potwierdzonym wcześniej terminem dostawy. Listy zbiorcze zawierające informacje o lokalizacji produktów i wszystkich akcesoriów dają pewność, że każdy transport wyjedzie z fabryki bez żadnych braków. Kolejność załadunku może być zoptymalizowana pod kątem tras z wieloma przystankami tak, aby kolejność rozładunku pasowała do trasy.

Oprócz wymienionych wyżej funkcjonalności w planowaniu wysyłek brane są oczywiście pod uwagę pojemności środków transportu, waga zamówień czy preferowane daty dostawy dla danego obszaru lub klienta. Dzięki pełnej integracji programu CANTOR zagadnienie preferowanej daty dostawy ma istotny wpływ na kolejność i priorytety produkcji, co zapobiega produkowaniu jednostek tylko w celu ich zmagazynowania i oczekiwania na dostawę. Wszystkie dostawy sa oczywiście wyposażone w niezbędna dokumentację, wskazówki kierunkowe, dane kontaktowe klienta, dowody dostaw itd.

Planowanie serwisu i montażu

Dzięki efektywnemu planowaniu twoich ekip serwisowych i montażowych zmaksymalizujesz ich potencjał. Podczas tworzenia specjalnych tras możesz nie tylko brać pod uwagę kryteria geograficznie, ale również specjalne umiejetności swoich pracowników w poszczególnych ekipach.

 

 • Automatyczne tworzenie aktywności w celu planowania harmonogramu
 • Planuj pojedyńcze ekipy lub całe dywizje
 • Wyższy poziom zadowolenia klientów dzięki terminowym montażom i serwisom
 • Przejrzystość wszystkich procedur – rejestr wszystkich wykonanych działań i przyszłych zadań
 • Funkcjonalność przeciągnij i upuść (drag & drop) pozwala szybko reagować na zmiany w harmonogramie
 • Minimalizacja stanów magazynowych – zamówienia są wytwarzane na termin, w którym są potrzebne

 

Ten w pełni zintegrowany moduł zapewnia platformę do planowania, monitorowania i reagowania na wymagania dotyczące działu serwisu i montażu. Automatyczne tworzenie aktywności wyzwalane podczas tworzenia zamówienia zapewnia całkowity przegląd prac działu, determinując jakie zadania muszą zostać zaplanowane i wykonane.