Widoki na przyszłość

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

PILKINGTON GROUP LIMITED-Widoki na przyszłość

  Historyczne połączenie PILKINGTON i Grupy NSG (16.06.2006) stworzyło światowego lidera w produkcji szkła płaskiego. Stuart Chambers, kreśli w wywiadzie wizję przyszłości PILKINGTON w organizacji o obrotach sięgających 4 miliardów funtów, zatrudniającej 36 tysięcy pracowników i wytwarzającej w 49 liniach produkcji, 6,4 milionów ton szkła płaskiego.

Czy Pilkington nadal będzie Pilkingtonem?
Marka Pilkington ma ogromną wartość rynkową, a nowi właściciele chcą zachować obecną nazwę jako wiodącą dla produkcji szkła płaskiego. Nazwa, logo oraz zielony kolor Pilkingtona zostaną zachowane w całej naszej literaturze oraz oznakowaniach - jedyną różnicą będzie zamiana "Pilkington plc" na "Pilkington Group Limited". Na wizytówkach oraz papierze firmowym będzie widniało zdanie "A member of NSG Group".

Czy menadżerowie NSG będą brali udział w działaniach Pilkington?
Naturalnie będziemy się częściej widywać. Początkowo mała grupa menadżerów z NSG rozpocznie pracę równoległą do ich kolegów z Pilkingtona w celu ustalenia najlepszych sposobów wspólnej pracy w przyszłości. Większość pracowników pracujących w normalnym codziennym trybie nie odczuje większych zmian. Naszym celem jest stworzenie firmy działającej globalnie, budowanej, przez - co oczywiste - właściwych ludzi na właściwych stanowiskach, bez względu na ich narodowość.


Czy przewiduje się zwolnienia?
Organizacja NSG i Pilkington pokrywa się w niewielkim zakresie, więc nie sądzę, aby ta transakcja odbiła się bezpośrednio na sprawach kadrowych.

Jaki los spotka zarząd firmy Pilkington?
Iain Lough, Pat Zito i ja pozostaniemy na posterunku, jednak Sir Nigel Rudd i innych czterech dyrektorów niewykonawczych z poprzedniego zarządu Pilkington plc zostało zastąpionych przez trzech dyrektorów niewykonawczych z NSG.

Pilkington i NSG wywodzą się z różnych kręgów kulturowych. Czy znajdą wspólny język?
Przejęcia i fuzje obejmujące przedsiębiorstwa wywodzące się z odmiennych kręgów kulturowych mogą być trudne, jednak w tym przypadku mamy wiele wspólnych doświadczeń. Znamy się od lat. Wiele razy pracowaliśmy razem - zwłaszcza w Dziale Produktów dla Motoryzacji, gdzie obowiązuje długoletnie porozumienie w zakresie technologii. Przez lata pomiędzy obiema firmami wytworzył się wysoki poziom wzajemnego zaufania, zawarto wiele przyjaźni. Ponadto Pilkington prowadzi działalność w ponad 30 krajach w 16 różnych językach i pod tym względem jest jedną z najbardziej różnorodnych firm na świecie. Językiem oficjalnym w naszej firmie będzie nadal angielski, który jest uniwersalnym językiem biznesu.

NSG przejmuje markę Pilkington. Jakie korzyści przyniesie to firmie Pilkington?
Najbardziej oczywistym, pozytywnym aspektem operacji połączenia obu firm jest zasięg nowo powstałego przedsiębiorstwa - globalnego producenta szkła, którego skala działalności jest wartością samą w sobie. Tym jednym posunięciem ta nowa firma stała się porównywalna co do wielkości z Asahi - i już przynosi większe zyski. Nowa grupa jest obecna na drugim, co do wielkości na świecie, japońskim rynku motoryzacyjnym. Ponadto zyskuje dostęp do zakładów produkcyjnych w Japonii, Malezji, Wietnamie, co niewątpliwie powiększa globalny zasięg działań samego Pilkingtona. Oznacza to również poprawę jakości usług oferowanych klientom na całym świecie. Już dziś możemy wskazać niezwykłe możliwości wykorzystania technologii i produktów opracowanych przez jedną firmę, na rynkach obsługiwanych przez inną. Chodzi o stworzenie światowego lidera produkcji szkła płaskiego na świecie. Jest to naszym celem i wierzę w jego realizację. W pewnych dziedzinach Pilkington radzi sobie lepiej, a w pewnych to NSG jest liderem. Dlatego też rysują się przed nami możliwości porównania doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami, które uczynią nas jeszcze lepszymi i silniejszymi.

NSG musiał zaciągnąć duże pożyczki na zakup Grupy Pilkington. Czy spowoduje to zahamowanie planów inwestycyjnych?
Nowa Grupa będzie miała długi, które muszą zostać spłacone, jednakże jej model finansowy pozwala na inwestycje kapitałowe w branży produkcji szkła płaskiego na poziomie wyższym niż wynik osiągnięty przez ostatnie trzy lata. Wciąż będziemy musieli wypracowywać środki pieniężne z przeznaczeniem na inwestycje jednak przy wynikach na obecnym poziomie generujemy wystarczająco dużo zasobów gotówkowych.

A więc co dalej?

Na początku - biznes jak zazwyczaj. Musimy nadal koncentrować się na realizacji zobowiązań obecnego Budżetu i Planu na ten rok. Kluczową kwestią dla zakończonej sukcesem integracji nowej firmy jest, aby każda jej część nadal świetnie funkcjonowała.
Przewiduję, iż wkrótce zaprezentuję szczegółowy plan na najbliższe kilka miesięcy. Na dziś, mogę powiedzieć, że zamiarem naszym jest stworzenie pojedynczej struktury biznesowej w zakresie produkcji szkła płaskiego - połączenie w jedną organizację Działu Produktów Budowlanych i Produktów dla Motoryzacji dwóch firm: NSG i Pilkington. Głównym celem jest zajęcie przez tę nową strukturę pozycji lidera w zakresie skali produkcji i zyskowności.


Reklama
Zainteresowany? Poproś o ofertę!