Systemy ochrony powierzchni szkła

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Opisywane już przez nas niszczenie powierzchni szklanych, przebarwianie i utrudniona konserwacja wskazują na konieczność stosowania środków zabezpieczających powierzchniowo (przeczytaj: Jak zapobiegać niszczeniu powierzchni szkła, Jak chronić szkło przed uszkodzeniem oraz Degradacja powierzchni szkła). Tylko jakich?

Głównymi zadaniami każdego systemu ochrony powierzchni szklanych są trwałość i funkcjonalność w perspektywie długoterminowej, jednakże ich sprawdzenie w warunkach próby przyspieszonej jest znacznie utrudnione. W ciągu ostatnich 16 lat wiele niezależnych laboratoriów badawczych i firm branży szklarskiej przeprowadziło szereg testów na powłokach ClearShield Glass.

Najczęściej przytaczanym testem jest próba kąta zwilżania, stosowana jako miara hydrofobowości. Konfederacja producentów szkła British Glass (wcześniej Komisja Badawcza Brytyjskiego Przemysłu Szklarskiego – The British Glass Industry Research Association) przeprowadziła próby kąta zwilżania na szkle zabezpieczonym powłokami ClearShield. Kąt zwilżania w próbach wahał się od 95 do 105 przy średnim odczycie 98, tak więc próba wykazała wysoki poziom hydrofobowości.

Chropowatość powierzchni szkła i niejednorodność chemiczna mają wpływ na dokładność pomiaru kąta zwilżania i chociaż wyniki testu mogą być ogólnym wskaźnikiem efektywności działania po nałożeniu powłok, to jednak ich związek z trwałością i długotrwałą ochroną jest trudny do stwierdzenia.

Naturalny proces starzenia pod wpływem czynników atmosferycznych, który ma rzeczywisty wpływ na trwałość systemów ochrony powierzchni, stanowi wypadkową współdziałania szeregu składowych, takich jak: słońce, deszcz, mróz i zanieczyszczenia atmosferyczne, a więc proces trawienia, promieniowanie UV, ciepło wynikające z działania promieniowania podczerwonego, proces utlenienia i zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu.

Z tego też powodu, choć ClearShield nie jest powłoką w stricte technicznym znaczeniu, lecz systemem modyfikującym powierzchnię szkła, w celu określenia odporności na działanie czynników atmosferycznych przeprowadzono wszystkie standardowe testy laboratoryjne badające odporność powłok. System przeszedł wszystkie próby pomyślnie, co uwidoczniono w tabeli obok.

Zarówno firma Ritec, jak i szereg organizacji technicznych z dziedziny technologii szkła i powłok są zgodne, co do tego, że testy laboratoryjne przedstawiają jedynie wartość merytoryczną w zakresie analizy jakościowej systemów i nie mogą służyć przewidywaniu funkcjonowania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Co więcej, nawet wyniki badań w warunkach rzeczywistych i klasyfikacje prowadzone na ich podstawie są nierzadko niespójne.

Dla przykładu, cytując za muzeum szkła Corning Museum of Glass w stanie Nowy Jork: Wiele czynników ma wpływ na stopień trawienia i żaden z opracowanych do tej pory testów nie potrafi przewidzieć zachowania w warunkach rzeczywistych z uwzględnieniem wszystkich czynników.

Podobną opinię wyraża Szwajcarskie Federalne Laboratorium Materiałoznawstwa: Trudno dopatrywać się ogólnego schematu współzależności między starzeniem w warunkach naturalnych i sztucznych przez wzgląd na mnogość czynników i złożoność procesu niszczenia. Testy laboratoryjne mogę jednakże służyć analizie porównawczej charakterystyki procesu starzenia różnych produktów.

Próby eksploatacyjne nie mogą zastąpić doświadczenia w warunkach rzeczywistych. Okres gwarancyjny produktów oferowanych przez Ritec International szacowany jest na podstawie doświadczeń w warunkach rzeczywistych i stopniowo wydłużany wraz z upływem czasu.

System ClearShield cieszy się uznaniem i zaufaniem wśród firm z dziedzin takich, jak szkło budowlane, dekoracyjne, drzwi i kabiny prysznicowe, okna, szklarnie i flota morska w ponad 30 krajach na świecie. Analiza dwóch przykładów zastosowania szkła nieprzywierającego ClearShield demonstruje korzyści wynikające ze stosowania systemu.
#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Próżniowe pakiety szybowe od Guardian Glass

Próżniowe pakiety szybowe od Guardian Glass

Przełomowa technologia spełnia wymogi dotyczące...

Dlaczego szyby parują?

Dlaczego szyby parują?

Zanim zaczniesz panikować, zobacz, kiedy zjawisko...

Super Spacer® i wyższa matematyka estetyki

Super Spacer® i wyższa matematyka estetyki

Cyfryzacja zmieniła architekturę. Powstają budynki i...

Przeszklony wiatrołap – rozwiązanie na każdy metraż

Przeszklony wiatrołap – rozwiązanie na każdy metraż

Jak sama nazwa wskazuje, wiatrołap to niewielkie...

Nowe szkło przyciemniane elektronicznie wkrótce od Guardian Glass

Nowe szkło przyciemniane elektronicznie wkrótce od Guardian Glass

Szkło Guardian Glass przedstawia swoim klientom produkt...» Więcej na subportalu szkło