Specyfikacja techniczna

Zasady ogólne

Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Oknonet powinny spełniać warunki określone w regulaminie emisji reklam dostępnym na stronie oknonet.pl/reklama/specyfikacja oraz warunki specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Oknonet. Oknonet może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisję w przypadku niespełnienia powyższych warunków.

Wyświetlenie reklamy na stronach portalu nie oznacza automatycznie, że Oknonet stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową.

Oknonet decyduje o funkcjonalności stron a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników portalu.

Formy reklamowe

Nazwa waga rozmiar rozmiar po rozwinięciu format pliku
wideboard 120 kB 1900x200* - gif, jpg
panel premium 120 kB 1900x120* 1900x720* gif, jpg
expandbox 100 kB 400x90 400x300 gif, jpg
halfpage 120 kB 400x800 - gif, jpg
rectangle
100 kB
400x180-
gif, jpg
button stały
100 kB
400x90-
gif, jpg
śródtekstowa 120 kB 500x200 - gif, jpg
scroller 60 kB 1280x30 - gif, jpg
mailing 100 kB do 700* - html, jpg, gif
oknoAD 60 kB 300x300* - gif, jpg
oknoAD Firma
oknoAD Produkt
60 kB 300x300* - gif, jpg
ogłoszenie graficzne
w giełdzie pracy
300kB 730x1000
gif, jpg

*obraz skalowalny do szerokości ekranu

Wymagania ogólne

Dla wszystkich reklam

Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy dostępnych w Oknonet. Oprócz tego konieczne jest przestrzeganie zasad szczegółowych, specyficznych dla poszczególnych form reklamy, które zebrane są w dalszej części specyfikacji.

 1. Nazewnictwo materiałów reklamowych
  a) Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane wg następującego schematu: reklamodawca/nazwa kampanii_typ bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: oknonet_sky_160x600.gif
  b) Nazwy plików nie mogą zawierać spacji ani polskich liter.
 2. Terminy dostarczania materiałów reklamowych
  a) Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. W przypadku materiałów typu rich media oraz reklam emitowanych z kodów zewnętrznych, nie później niż na 5 dni roboczych w celu przetestowania ich przez Oknonet.
  b) W przypadku materiałów w formacie html i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (jpg, gif, gif animowany), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych. 
  c) Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie Zip
 3. Poufność danych użytkowników
  a) Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika.
  b) Reklama nie może zmieniać ani odczytywać plików cookie.
  c) Reklamodawca może pozyskiwać dane dotyczące użytkowników Oknonet podczas trwania kampanii i wykorzystywać je do własnych celów, przy czym każdorazowo musi uzyskać na to zgodę Oknonet, a w szczególności poinformować Oknonet:
  - jakie dane będą pozyskiwane,
  - do czego zostaną wykorzystane,
  - jak długo będą przechowywane, czy i jakie podmioty trzecie będą miały dostęp do tych danych, w jakim zakresie i w jaki sposób będą mogły z nich korzystać.
  d) Na podstawie powyższych informacji Oknonet wyraża zgodę na pozyskiwanie i wykorzystywanie danych o użytkownikach. Reklamodawca gwarantuje, że żadne dane uzyskane w związku z prowadzeniem kampanii na stronach Oknonet nie będą wykorzystywane do innych celów, niż te do których zostały pozyskane.
  e) Bez zgody wydawcy dane pozyskane przez reklamodawcę nie mogą być wykorzystywane do retargetowania kampanii ani do rozpoznawania użytkowników w żaden inny sposób w innych kampaniach reklamodawcy.
 4. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania.
 5. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
 6. Dźwięk w reklamach
  a) dźwięk w reklamach może być odtwarzany jedynie po akcji użytkownika (kliknięcie).
  b) w niektórych przypadkach dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku także po najechaniu. Wszystkie kreacje, w których po najechaniu uruchamia się dźwięk powinny zawierać czytelny komunikat informujący o odtwarzaniu dźwięku po najechaniu, np. "najedź, aby włączyć dźwięk". 
  - w przypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwinięcie się reklamy (najechanie kursorem myszy bądź kliknięcie). Dźwięk powinien wyłączać się automatycznie po zwinięciu reklamy.
  c) jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku.
  d) Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów Oknonet. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca.
 7. Rozwijanie kreacji
  a) rozwijanie kreacji do standardowych rozmiarów może nastąpić po najechaniu lub kliknięciu
  b) kreacja musi się zwijać po zjechaniu z reklamy, lub po kliknięciu.
 8. Przycisk zamykania
  a) W przypadku reklam umieszczonych na warstwie dodany zostanie krzyżyk zamykania. Kliknięcie w krzyżyk powoduje zamknięcie kreacji, natomiast w przypadku reklam scrollowanych akcja ta powoduje zniknięcie kreacji.
 9. Kreacje odbiegające od powyższego schematu będą indywidualnie oceniane przez Oknonet pod kątem zgodności z wymogami ergonomii użytkowania portalu.

Typu html

 1. Kod HTML nie powinien przekraczać 3 kB.
 2. Reklama powinna zawierać maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki).
 3. Formularze powinny korzystać z metody GET.
 4. Kod serwujący HTML po dostarczeniu przez klienta ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Oknonet.
 5. Kod serwujący nie może zawierać znaczników typu:.

Typu dhtml/javascript

 1. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie).
 2. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika.
 3. Kod JavaScript nie powinien przekraczać 3 kB.
 4. Reklama powinna zawierać maksymalnie 2 pliki graficzne (obrazki).
 5. Formularze muszą korzystać z metody GET.
 6. Kod serwujący – javascript ze względu na swoją różnorodność każdorazowo musi być przetestowany i zaakceptowany przez Oknonet.
 7. Kod nie może jawnie wykorzystywać zdarzeń globalnych. np. window.onload
 8. Kod serwujący nie może zawierać znaczników: .

Typu obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to gif, jpg lub png.

Artykuł sponsorowany

 1. Strona z artykułem w szablonie serwisu, opisana jako „Artykuł sponsorowany”
 2. Strona z artykułem umieszczona jest w wybranej sekcji serwisu.
 3. Tekst reklamowy maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami.
 4. W treści artykułu:
  - maksymalna ilość grafik – 5 grafik, objętość do 50 kB, format jpg,
  - maksymalna ilość linków - 5 linków.

Mailing

 1. Waga do 100 kB.
 2. Warunkiem koniecznym wysłania maila jest podanie tytułu.
 3. Tytuł mailingu oraz nazwa nadawcy nie może wprowadzać odbiorcy w błąd; w szczególności nie może imitować zwykłej korespondencji z użytkownikiem (np. RE, FW itp.) lub sugerować, że przesyłka jest korespondencję prywatną.
 4. Tytuł mailingu nie powinien być w całości pisany kapitalikami (stanowi to naruszenie zasad tzw. netykiety).
 5. Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki html) powinny być przekazane do Oknonet jako gotowe materiały reklamowe, ponieważ są one pobierane z serwerów Oknonet.
 6. Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych nie znajdujących się bezpośrednio w liście reklamowym, lecz pobieranych z serwera innego niż serwer Oknonet, nie może być automatyczne. Może się ono odbyć wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika w odpowiedni odnośnik zawarty w mailingu reklamowym.
 7. Szerokość mailingu nie powinna być większa niż 700 px - dotyczy to głównie mailingów przygotowanych z użyciem nieskalowalnej tabeli.
 8. W kodzie mailingu nie mogą być zamieszczane JavaScript’y, ramki, elementy dynamicznego html oraz obiekty Active X (np. animacje flash).
 9. Kod html nie może zawierać znacznika TEXTAREA, nie może mieć także w znaczniku INPUT atrybutu type=”image”. Kod nie może również zawierać znacznika TITLE oraz META innego niż deklaracja kodowania czcionki a także nie może zawierać deklaracji !DOCTYPE ...
 10. Kod html musi być wolny od błędów. Mailingi przygotowywane w formacie html powinny być zgodne ze standardem W3C dla html 4.01 (http://www.w3.org/TR/html401/). Nie będą przyjmowane do emisji mailingi kodowane w standardzie XML, XHTML ani w formacie MS Word.
 11. Deklaracje „position: absolute” i „position: relative” zamieszczone w kreacji są niedozwolone. Dopuszczamy jedynie pozycjonowanie tła, czyli „background-position”.
 12. Obrazki nie mogą być umieszczone w sekcji style, gdyż uniemożliwia to zapisanie kreacji przez system mailingowy. Dopuszczane jest jedynie ustawienia obrazków
  w tagach img.
  Dodatkowo obrazki umieszczone w stylach nie będą wyświetlane w MS Outlook w wersji 2007 i nowszych ze względu na specyfikę tego programu.
 13. Obrazki w kodzie html:
  - powinny znajdować się w tym samym folderze co kod html
  - ich nazwa powinna być identyczna jak dołączonych plików graficznych
 14. W nazwie folderów oraz podsyłanych plików (html, obrazki) nie wolno stosować polskich znaków oraz spacji
 15. Polskie czcionki należy kodować w standardzie UTF-8; html musi zawierać deklarację zgodną z faktycznym kodowaniem dokumentu.
 16. Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów graficznych mailingów, dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji „pobierz obrazki”.
 17. Do testowania mailingu wykorzystywany jest system pocztowy Oknonet. Testy wykonujemy wyłącznie na skrzynki Oknonet. Akceptacja mailingu następuje poprzez sprawdzenie testu na skrzynce Oknonet lub link weryfikacyjny przesyłany do klienta.
 18. Aby zoptymalizować wyświetlanie mailingów na klientach pocztowych oraz urządzeniach mobilnych, każdy element graficzny istotny dla treści reklamy powinien być opatrzony poprawnym opisem ALT w przykładowej postaci: img src=”opis.gif” alt=”opis2”. ALT pokazuje krótki opis zdjęcia, po najechaniu na nie kursorem myszki. Opis ALT pokazuje się również w przypadku, gdy w kliencie poczty zostanie wyłączone pokazywanie grafik i zdjęć lub gdy klient poczty nie obsługuje poprawnie formatu grafiki.
 19. Jeżeli klient życzy sobie umieszczenia kodów monitorujących klinięcia, musi o tym poinforomować.
 20. Do każdego z mailingów dodawany jest kod google analitycs umożliwiający śledzenie akcji po kliknięciu na stronie klienta.

OknoAD

 1. Opis – max 70 znaków ze spacjami
 2. Adres docelowy – max 200 znaków
 3. Maksymalny rozmiar pliku graficznego: 300x300 pikseli - 50 kB (obraz jest skalowany zależnie od miejsca wyświetlania reklamy)
 4. Dopuszczalne formaty plików graficznych: jpg, png, gif

Ogłoszenie graficzne w giełdzie pracy

 1. Szerokość 730 pikseli
 2. Wysokość do 1000 pikseli
 3. Maksymalny rozmiar 300kb