Katalog Produktów

okna
typy okien
dodatkowe wyposażenie
na dach
dachowe
świetliki
wyłazy
klapy dymowe
drzwi
dostawcy, akcesoria
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
maszyny, obróbka powierzchni
szkło
montaż

Szukaj:

Szukaj:
Klapy dymowe FIRE

Klapy dymowe FIRE

D+H Polska sp. z o.o.
Więcej informacji o firmie D+H

Klapy dymowe są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym zadaniem klap oddymiających jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych w niewielkim zadymieniu, ograniczenie zniszczenia konstrukcji obiektu spowodowane wysoką temperaturą, a w konsekwencji przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i akcji ratowniczej. Na co dzień klapy służą do doświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują.

D+H Polska posiada w ofercie klapy oddymiające jedno- i dwuskrzydłowe. 

Klapy FIRE i FIRE-2 posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, a zastosowane napędy zębatkowe ZA i DXD - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

 

Więcej informacji na stronie : http://www.dhpolska.pl/produkt/klapy-dymowe-fire.html 
Inne produkty z tej kategorii

oddymiające FSP P1