Dr. Hahn GmbH & Co.KG

pakiet medialny

Kontakt

Dr. Hahn GmbH & Co.KG
Postf. 400109
D-4118 Mönchengladbach

[mapa]
tel.: +49 2166 954-3
e-mail: vertrieb@Dr-Hahn.de
Fax: +49 2166 954-444


2018-12-12

Dr. Hahn prezentuje dwie nowe serie zawiasów w wielu wariantach kolorystycznych

Firma z Mönchengladbach zaprezentuje na BAU 2019 na swoim stoisku targowym 129 w hali B1 nowy Rollenband AT do różnych zastosowań.

2015-11-20

Ukryte zawiasy do drzwi z tworzyw sztucznych od Dr. Hahn

Za­wia­sy ukry­te są szczególnym osią­gnię­ciem moż­li­wo­ści roz­wo­ju za­wia­sów drzwio­wych dla obiek­tów i sek­to­ra bu­dow­nic­twa miesz­ka­nio­we­g.

2015-06-16

HAHN „Serie 60 AT” – duża elastyczność zastosowania ulepszonych zawiasów

W procesie rozwoju produktów „Serie 60 AT” firmy Hahn zoptymalizowano design i udoskonalono wewnętrzną budowę zawiasów.

2014-02-11

Nowe zawiasy i specjalne aplikacje do smartfonów

W bieżącym roku firma Dr. Hahn, producent zawiasów drzwiowych, zaprezentuje w Norymberdze kilka nowych produktów.

2013-10-29

Hahn AT-G – prosty zawias do lekkich drzwi aluminiowych

Prosty i szybki w montażu zawias AT-G przeznaczony jest do systemów profili zlicowanych.

2013-09-30

KT-RN – nowy zawias do drzwi PVC od Dr. Hahn

Z myślą o energooszczędnych drzwiach powstał nowy zawias KT-RN od Dr. Hahn. Przeznaczony jest do drzwi o bardzo dużym obciążeniu.

2012-08-31

Mocowanie FIX w zawiasach Hahn KT-EV i KT-B

Firma Dr. Hahn rozpoczęła stosowanie mocowania FIX w zawiasach Hahn KT-EV i KT-B. Element mocujący zapobiega uginaniu się profili pod zawiasem i zwieszaniu się skrzydła.

2011-10-10

Uproszczona procedura celna dla producenta zawiasów

Firma Dr. Hahn otrzymała status Authorised Economic Operator (AEO F), czyli najwyższą kategorię w dziedzinie uproszczonych procedur celnych. Z czym to się wiąże?

2011-05-27

Mobilna strona Dr. Hahn ułatwieniem dla producentów!

Obok informacji technicznych, szerokiego spektrum materiałów do pobrania i własnej rubryki klasyfikacji CE, mobilna strona jest bezpośrednim połączeniem z firmą.

2011-04-04

Co powinien wiedzieć producent drzwi?

Od początku roku 2004 znak CE jest obowiązkowy dla jednoosiowych zawiasów drzwiowych i okiennych. W jakiej sytuacji znak CE musi być użyty?

2011-02-03

Relacja z BAU – Dr. Hahn

Dr. Hahn pojawił się wśród wystawców tegorocznych targów w Monachium. Relacji z tego ważnego wydarzenia podjął się przedstawiciel firmy, Pan Bogdan Wojciechowski.

2011-01-14

HIT na targach w Monachium

Na stoisku 129 w hali B1 odwiedzający będą mieli okazję zetknąć się z prawdziwym hitem: innowacyjnym zawiasem, który przewodzi energię i sygnał!

2010-11-29

W każdej sytuacji właściwe rozwiązanie

Dr. Hahn proponuje wiele wariantów zawiasów do drzwi z metalu i tworzyw sztucznych. Producent drzwi ma dzięki temu wiele możliwości wpływania na design końcowego wyrobu.

2010-08-02

Wyższa efektywność poprzez redukcję wiercenia

Rosnący nacisk konkurencji wymusza stosowanie bardziej efektywnych procesów również w dziedzinie produkcji drzwi. Dlatego Dr. Hahn już od dziś oferuje zawiasy z wkrętami samowiercącymi.

2010-04-16

Zawiasy Hahn KT-Fix

Firma Dr. Hahn, na targach fensterbau/frontale w Norymberdze, po raz pierwszy pokazała innowację mocowania zawiasów do drzwi z tworzyw sztucznych – KT-Fix.

2010-03-10

Nowy zawias Hahn Rollenband NG

Hahn Rol­len­band NG dzięki ksz­tał­to­wi wal­ca o śred­ni­cy 20 mm sta­pia re­p­re­zen­ta­cy­j­ne dr­zwi domów i obiek­tów w całość z sys­te­mem pro­fi­li. Smukły i sta­bil­ny. Ta­ki mu­si być ten za­wias.

2007-03-13

KT-N 6R KT-V 6R (dla drzwi z tworzyw sztucznych)

Dr. Hahn wprowadza nową formę, sprawdzonych na setkach tysięcy drzwi na świecie, zawiasów klasy premium, serii KT-N i KT-V ...

2005-07-14

Nowe zawiasy Dr. Hahn

Serie zawiasów KT-S oraz KT-E zostały poszerzone o nowe, zmodyfikowane konstrukcyjnie produkty: KT-SV, KT-SN, KT-EV i KT-EN.

2004-09-06

Dr. Hahn: W każdej sytuacji właściwe rozwiązanie

Przed uruchomieniem produkcji, specjaliści ds. zawiasów dla drzwi metalowych oraz z tworzyw sztucznych z Mönchengladbach poświęcają wiele uwagi, aby spełnić życzenia producentów sy