Kontakt

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
Wrocławska 142 B
58-306 Wałbrzych

tel.: 696 050 073
e-mail: biuro@badaniaokien.pl
tel.: 74 840 14 63

https://simplafaktor.pl

2014-04-22

MOBILNE LTB oferuje wsparcie w Zakładowej Kontroli Produkcji

Zewnętrzna inspekcja Zakładowej Kontroli Produkcji może okazać się dla producenta bezcennym wsparciem w trosce o jakość produkcji.

2014-01-20

Mobilne LTB przeprowadza również pomiary termowizyjne

Kamera termowizyjna jest też doskonałym narzędziem uzupełniającym ofertę związaną z pomiarem szczelności powietrznej budynków.

2013-09-04

Z wizytą w MOBILNYM Laboratorium Techniki Budowlanej

MLTB to bez wątpienia bardzo ciekawy podmiot na branżowym rynku, gdyż jako jedyne notyfikowane laboratorium w Europie oferuje badania w fabryce producenta.

2013-07-25

Kompetencje Mobilnego Laboratorium potwierdzone poprzez autoryzacje

22 lipca Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej udzielił autoryzacji na podstawie decyzji nr 14/AU/WB/13 Mobilnemu Laboratorium Techniki Budowlanej.

2013-06-28

MOBILNE LTB już spełniło (wstępne – dopisek red.) wymagania CPR Nr 305/2011

Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011 narzuca nowe obowiązki nie tylko na producentów wyrobów budowlanych, ale także na laboratoria i jednostki notyfikowane.

2013-04-12

Mobilny eBiuletyn

Mobilny eBiuletynu to wiadomości dotyczące problematyki związanej z badaniami okien i drzwi oraz ich wprowadzania do obrotu i powszechnego stosowania wydawane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej.

2013-03-13

Dokumentacja z badań – co powinna zawierać?

Jakie dokumenty powinien otrzymać producent z laboratorium wykonujące wstępne badania typu? Zapytajmy specjalistów.

2013-02-20

Badanie przepuszczalności powietrznej budynków teraz w MLTB

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej rozszerzyło zakres usług o BlowerDoor Test, czyli test szczelności powietrznej budynków.

2012-12-19

Optymalizacja pracy producenta z aplikacją asystent.CE

asystent.CE to kolejny z pomysłów Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej służący optymalizacji pracy producenta.

2012-08-31

Jedyne takie laboratorium w Europie

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej, oferujące m.in. badania drzwi i okien w siedzibie producenta, obchodzi w tym roku pięciolecie istnienia.

2012-06-05

Mobilne LTB wyróżnione w konkusie Wielki Mały Sukces

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej zostało wyróżnione w konkursie Wielki Mały Sukces podczas Gali zamykającej II Ogólnopolski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2012-02-18

Kolejne szkolenie ze znaku CE

Bezpłatne szkoleniu w zakresie obejmującym problematykę Oznakowania CE dla producentów stolarki budowlanej odbędzie się 22 lutego w Szczecinie.

2012-01-18

CE po raz drugi

17 stycznia w Dolnośląskim Parku Technologicznym odbyła się druga tura szkoleń „Znak CE – odpowiedzialność producenta stolarki budowlanej w świetle nowych przepisów”.

2011-06-15

Oznakowanie CE obowiązkowe

Zgodnie z rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 wszystkie kraje, będące członkami UE, muszą dostosować swoje przepisy i wymagania.

2010-04-30

Nowelizacja normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Z dniem 27 kwietnia 2010 roku została opublikowana i ogłoszona (skonsolidowana) norma PN-EN 14351-1+A1:2010. Norma na razie dostępna jest w języku oryginalnym – czyli angielskim.

2010-02-23

Z MOBILNYM LTB jeszcze wygodniej

Dwa nowe kalkulatory na stronie laboratorium będą pomocne producentom przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła dla produkowanych okien i drzwi balkonowych.

2009-10-27

Kalkulator izolacyjności akustycznej

Kalkulator jest szczególnie przydatny dla producentów znakujących swoje wyroby znakiem CE. Pozwala w łatwy i szybki sposób obliczyć wartość potrzebną do umieszczenia na etykiecie.

2009-09-23

Najczęstsze błędy popełniane podczas produkcji

Jako mobilne laboratorium badawcze mamy okazje obserwować produkcję na żywo. Chcemy podzielić się z państwem zebranymi do tej pory spostrzeżeniami – mówi Adam Mścichowski.

2009-09-12

Pierwsze w Europie notyfikowane laboratorium mobilne

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej 7-go września uzyskało notyfikację na podstawowy i niezbędny zakres badań potrzebnych do oznakowania znakiem CE okien i drzwi.

2009-07-06

MOBILNE LTB akredytowane!

MOBILNE LTB jest w tej chwili jedynym w Polsce akredytowanym laboratorium, które przyjeżdża i wykonuje badania okien i drzwi na miejscu u producenta. Z tej okazji specjalna oferta

  | 1 | 2 | 3 |