G-U POLSKA Sp. z o.o.

pakiet medialny

Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: biuro@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

https://www.facebook.com/gupolska/
https://www.facebook.com/gupolska

Kategorie produktów firmy:

Klawiatura Bluetooth

GU Polska wprowadziło na rynek dwie nowości będące poszerzeniem oferty w zakresie koncepcji kontroli dostępu do drzwi wejściowych– RFID oraz Bluetooh&Code. RFID to czytnik kart, breloków i innych transponderów. Podłączenie możliwe jest zarówno w przypadku drzwi drewnianych, jak i aluminiowych oraz PCV, a...

Więcej...
Innowacyjny system G-U do montażu okien w warstwie izolacji cieplnej

Innowacyjny system G-U do montażu okien w warstwie izolacji cieplnej

Innowacyjny system G-U do montażu okien w warstwie izolacji cieplnej     Montaż w warstwie izolacji budynku lub w ścianie warstwowej utrzymujący parametry energetyczne okna  Spełnia wymagania izolacyjne budownictwa pasywnego  Wysoka nośność systemu (do 579 kilogramów masy stolarki)  Montaż bez...

Więcej...
G-U – 968/200 oZ System okuć równolegle-przesuwnych do okien, drzwi tarasowych i balkonowych

G-U – 968/200 oZ System okuć równolegle-przesuwnych do okien, drzwi tarasowych i balkonowych

Nowość w ofercie G-U G-U – 968/200 oZ System okuć równolegle-przesuwnych do okien, drzwi tarasowych i balkonowych · Doskonałe rozwiązanie dla profili z drewna, tworzyw sztucznych, metalu o max szerokości przejścia    · Prosta obsługa mimo wagi skrzydła do 200 kg · Mechanizm...

Więcej...
PSK G.U. – 966 mZ

PSK G.U. – 966 mZ

Okucie równolegle-przesuwno-uchylne GU-966/100 oZ bb górnobieżne w połączeniu z pro­giem DKS spełnia warunek bez­progowości. Wysokość progu wynosi jedynie 20 mm. System ten może być zastosowany we wszystkich stan­dardowych pro­fi­lach drew­nianych i tworzywowych (schemat A). Okucie GU-966/100...

Więcej...
Uni-Jet i Uni-Jet  S-Concealed

Uni-Jet i Uni-Jet S-Concealed

Więcej bezpieczeństwa antywłamaniowego z okuciami obwiedniowymi GU Uni-Jet i Uni-Jet  S-Concealed! · Wszystkie punkty ryglujące wykonane jako stalowe trzpienie grzybkowe  - dodatkowy wzrost bezpieczeństwa w standardzie. · W zależności od rodzaju zaczepu definiowany jest poziom bezpieczeństwa, który w każdej chwili można...

Więcej...
Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 230 V AC

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 230 V AC

Dal otwierania i zamykania dużych i ciężkich okien dachowych i fasadowych napędy wrzecio­nowe GU są rozwiąza­niem optymalnym. W cen­trach handlowych, tea­trach, na lot­niskach czy ogro­dach zimowych nowo­czesne napędy wrzecio­nowe GU troszczą się o wygodne, automatyczne, odświeżające...

Więcej...
Ręczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300

Ręczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300

Przy pomocy sys­temu otwierania naświetli z poziomu podłogi marki GU VENTUS F 200 / F300 otwieramy wszystkie nie­dostępne naświetla okien z tworzywa, drewna i aluminium do celów przewie­trzania np. pio­nowo zabudowane, pro­s­tokątne tra­pezowe, koszy­kowe i łukowe okna. Obsługa odbywa się...

Więcej...
Moto­ryczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300 i ELTRAL

Moto­ryczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300 i ELTRAL

System zamykaczy naświetli VENTUS i siłowniki ELTRAL pozwa­lają na komfor­towe i oszczędne przewie­trzanie. Ide­alne w zabudowie pio­nowej otwier­anych do wewnątrz okien pro­s­tokątnych uchylnych, wychylnych, tra­pezowych, koszy­kowych, łukowych z PCV, drewna i aluminium. Bez­stop­niowe...

Więcej...
Innowacyjny system G-U do montażu okien w warstwie izolacji cieplnej.

Innowacyjny system G-U do montażu okien w warstwie izolacji cieplnej.

 Innowacyjny system G-U do montażu okien w warstwie izolacji cieplnej.   ·         Montaż w warstwie izolacji budynku lub w ścianie warstwowej utrzymujący parametry energetyczne okna ·         Spełnia wymagania izolacyjne...

Więcej...
Napędy łańcuchowe ELTRAL / 230 V AC

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 230 V AC

Stosowanie napędów łańcuchowych GU stawiacie na nowo­czesne i komfor­towe przewie­trzanie pomies­zczeń. Dzięki ich kom­pak­towemu wyglądowi dopasowują się one ide­alnie do architektury okna. Rozmai­tość spos­obów mocowania umożliwia w nie­omalże każdej sytu­acji ich montaż...

Więcej...
Aluminiowa klamka DIRIGENT

Aluminiowa klamka DIRIGENT

Seria klamek DIRIGENT wyróżnia się jasną formą i geo­me­trią. Pro­s­toli­niowość i funkcjo­nal­ność są cechami cha­rak­te­ry­stycznymi dla designu DIRIGENTA.

Więcej...
Aluminiowa klamka ADAGIO

Aluminiowa klamka ADAGIO

Kształty serii ADAGIO są miękkie i okrągłe. Klamki są przyjemne w dotyku i proste w obsłudze.

Więcej...
Aluminiowa klamka MODENA

Aluminiowa klamka MODENA

Pełen polotu design klamek MODENA zde­fi­niowany jest zaokrągloną formą. Prosta obsługa gwa­ran­tuje wysoki komfort użyt­kowania.

Więcej...
Aluminiowa klamka SAN REMO

Aluminiowa klamka SAN REMO

Prosta a mimo tego łagodna struktura klamek SAN REMO jest klasyczna - leży dobrze w dłoni i pozwala na łatwą obsługę.

Więcej...
Aluminiowa klamka SOPRANO

Aluminiowa klamka SOPRANO

Klamka SOPRANO zamyka swoim nowo­czesnym kształtem wachlarz pro­gramu klamek. Leży szczególnie przyjemnie w dłoni i kusi swoim nowo­czesnym desi­gnem.

Więcej...
Klamki do wąskich ram DIRIGENT

Klamki do wąskich ram DIRIGENT

Garnitur DIRIGENT wyróżnia się jasną formą i prostą linią. Pro­s­toli­niowość i funkcjo­nal­ność są cechami cha­rak­te­ry­stycznymi DIRIGENTA.

Więcej...
Klamki do wąskich ram ADAGIO

Klamki do wąskich ram ADAGIO

Zaokrąglone i miękkie kształty okreś­lają linię klamek wąskich ADAGIO. Klamki są przyjemne w dotyku i obsłudze

Więcej...
Klamki do wąskich ram MODENA

Klamki do wąskich ram MODENA

Pełen polotu design klamek MODENA smukła seria zde­fi­niowany jest zaokrągloną formą. Prosta obsługa gwa­ran­tuje wysoki komfort użyt­kowania.

Więcej...
Klamki do wąskich ram SOPRANO

Klamki do wąskich ram SOPRANO

Seria klamek SOPRANO uzu­pełnia swoim nowo­czesnym kształtem pro­gram klamek wąskich. Klamki te są przyjemne w dotyku i wyróż­niają się nowo­czesną linią.

Więcej...
Napędy łańcuchowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy łańcuchowe GU są dla oddymiania rozwiąza­niem nowo­czesnym i estetycznym. Mon­towane nawierzch­niowo, dzięki kom­pak­towej budowie, wpasowują się optymalnie w architekturę okna. W zależności od sys­temu pro­fili mogą być mon­towane również w sposób niewidoczny....

Więcej...
Napędy ryglujące ELTRAL / 24 V DC

Napędy ryglujące ELTRAL / 24 V DC

Przy pomocy napędów ryglujących GU mogą być zamykane i otwie­rane elektromoto­rycznie okna uchylne, wychylne, opuszczane, równoległe i rozwi­erne. Doko­nuje się tego w połączeniu z umies­zczoną we wrębie obwiednią cen­tralną albo z zamkiem nawierzch­niowym. Napędy ryglujące można...

Więcej...
Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 24 V DC

W napę­dach wrzecio­no­wych GU najważniejsze jest optymalne otwieranie i zamykanie dużych i ciężkich okien dachowych lub otworów fasadowych. Obojętnie czy zastosujemy je w domach towa­rowych, tea­trach, na lot­niskach czy ogro­dach zimowych - w przypadku pożaru są gwa­rantem szybkiego oddymienia. A...

Więcej...
Sys­temy otwier­ające RWA

Sys­temy otwier­ające RWA

Sys­temy otwier­ające RWA marki GU są dzięki połączeniu napędu i ryglowania optymalnym rozwiąza­niem w przypadku braku miejsca na ościeżnicy. Sys­temy okien uchylnych, wychylnych i rozwi­er­nych otwier­ająsię i zamykają automatycznie wszędzie tam gdzie przy małym skoku należy osiągnąć dużą...

Więcej...
Próg GU-thermostep 204

Próg GU-thermostep 204

Najlepsze właściwości ter­mi­czne Nasze ide­alnie do siebie dopasowane kompo­nenty tworzą kompletny system uszc­zel­nień, który spełnia wszystkie wymagania w aspekcie oszczędzania energii i dotyczących tego rozporządzeń Ten sam profil bazowy dla ele­mentów z drewna i tworzywa Stosowane...

Więcej...
ELTRAL TA 60

ELTRAL TA 60

Napęd drzwiowy TA 60 jest niezbędny w ochronie przeciwpoża­rowej. Podczas pożaru zapewnia niezbędne do odprowa­dzenia dymu powie­trze przez otwarcie drzwi. Warunki ter­mi­czne powo­dują, że gaz podnosi się do góry i z tamtąd jest odprowa­dzony. W połączeniu z elektr­o­ry­glem napęd...

Więcej...
Klamka ze stali nierdzewnej FORTE

Klamka ze stali nierdzewnej FORTE

FORTE jest kul­towym wzorem klamki. Znana jako "model frankfurcki" została zaprojek­t­owana przez Roberta Malleta Stevensa (1886 - 1945). Wyróż­niają ją ponadczasowa elegancja i piękny kształt.

Więcej...
Klamka ze stali nierdzewnej ANDANTE

Klamka ze stali nierdzewnej ANDANTE

Międzyna­r­odowy design i zaokrąglone kszt­alty nadają jej nien­arzucający się nowo­czesny cha­rakter.Od wielu lat należ ona do stan­dardu.

Więcej...
Klamka ze stali nierdzewnej OFFICE

Klamka ze stali nierdzewnej OFFICE

Klamka OFFICE w swoim kształcie i wyko­naniu spełnia wszystkie wymagania. Jej design syg­nalizuje indywidual­ność i zamiłowanie do piękna.

Więcej...
Sznur okrągły

Sznur okrągły

Sznur okrągły GU z zamkniętokomorowej pianki PE o specjalnej powierzchni. Stosowany do wypełniania fug budowlanych i dylatacyjnych oraz uszczelnień fug okien i drzwi oraz do izolacji akustycznej. Dzięki rozszerzalnemu rdzeniowi prasowanemu możliwe jest zastosowanie dla szerokiego spektrum najróżniejszych fug. Dostpne rozmiary...

Więcej...
System otwierania naświetli VENTUS

System otwierania naświetli VENTUS

Za pomocą elektromoto­rycznego sys­temu otwierania naświetli VENTUS, składającego się z zamykacza naświetli F300 i siłownika elektrycznego ELTRAL, można w cenowo korzystny sposób, przy pomocy jed­nego napędu obsługiwać jedno­cześnie więcej okien. System jest przyjazny w obsłudze i mon­tażu i pozwala na...

Więcej...
Uniwersalna piana pistoletowa G-U B3, 750 ml

Uniwersalna piana pistoletowa G-U B3, 750 ml

Pianka pistoletowa GU jest gotową do użycia jednoskładnikową, samorozszerzalną pianką poliuretanową służącą do zastosowani przy pomocy odpowiedniego pistoletu dozującego.   Cechy szczególne produktu Nie zawiera HFCKW ani FCKS (konwencja z Montrealu). Gaz wytłaczający jest całkowicie nieszkodliwy dla warstwy...

Więcej...
Silikon GU 310 ml transparentny (7 kolorów)

Silikon GU 310 ml transparentny (7 kolorów)

Silikon GU  Neutralny neutralny utwardzany przez sieciowanie, trwale elastyczny, jednoskładnikowy na bazie polisiloxanowej. Właściwości   bardzo dobre parametry użytkowe  wodo- i UV- odporne. Trwałe kolory  odporny na mikropęknięcia i uszkodzenia włosowate  bardzo dobre przyleganie do różnych...

Więcej...
Piana pistoletowa GU B2 500 ml

Piana pistoletowa GU B2 500 ml

Pianka pistoletowa GU jest gotową do użycia jednoskładnikową, samorozszerzalną pianką poliuretanową służącą do zastosowania przy pomocy odpowiedniego pistoletu dozującego. Zastosowanie specjalnej receptury pozwala na uzyskanie wyjątkowo dużej wydajności. 1 opakowanie = 12 sztuk 1 paleta = 312 sztuk Cechy...

Więcej...
Piana pistoletowa GU B2, 750 ml

Piana pistoletowa GU B2, 750 ml

Pianka pistoletowa GU jest gotową do użycia jednoskładnikową, samorozszerzalną, twardą pianką poliuretanową, służącą do zastosowania przy pomocy odpowiedniego pistoletu dozującego. 1 opakowanie = 12 sztuk 1 paleta = 312 sztuk Cechy szczególne produktu Wyśmienita stabilność kształtowa, tzn. bez zmian...

Więcej...
Piana pistoletowa zimowa GU B2, 500 ml

Piana pistoletowa zimowa GU B2, 500 ml

Zimowa pianka pistoletowa GU jest utwardzaną w wilgotnym otoczeniu, jednoskładnikową pianką montażową. Dzięki nowej recepturze jest szczególnie przystosowana do obróbki w niskich temperaturach otoczenia. Zimowa pianka pistoletowa GU przylega do wszystkich popularnych materiałów budowlanych, za wyjątkiem polietylenu, silikonu,...

Więcej...
Piana zimowa B3 750 ml

Piana zimowa B3 750 ml

Zimowa piana montażowa GU 750 ml temperatura stosowania -100 C do +35 0 C  gotowa do użycia jednoskładnikowa, samorozszerzalna pistoletowa piana poliuretanowa doskonała przyczepność do większości powierzchni doskonała stabilność   Dane techniczne Klasa materiałów budowlanych wg DIN...

Więcej...
Piana szybkoschnąca 2K GU B3, 400 ml

Piana szybkoschnąca 2K GU B3, 400 ml

Pianka szybkoschnąca GU-2K jest gotową do użycia, 2-komponentową, samorozszerzającą się szybkoschnącą pianką poliuretanową do montażu ościeżnic drzwiowych i ościeżnic drzwi drewnianych   1 opakowanie = 12 sztuk 1 paleta = 312 sztuk    Cechy szczególne produktu Doskonała stabilność...

Więcej...
Piana szybkoschnąca 2K GU B2, 400 ml

Piana szybkoschnąca 2K GU B2, 400 ml

Cechy szczególne produktu Nie zawiera rozpuszczalników Utwardza się niezależnie od wilgotności powietrza bardzo szybko bez nacisku i naprężeń. Wyśmienita stabilność kształtowa, tzn. bez zmian objętościowych i bez rozszerzenia dodatkowego po zakończeniu utwardzania. Wyśmienite przyleganie do prawie wszystkich...

Więcej...
Samoprzylepne uszczelnienie budowlane GU 50-1000mm x 15m

Samoprzylepne uszczelnienie budowlane GU 50-1000mm x 15m

Samoprzylepna,wypełniającą pęknięcia taśma uszczelniającą z modyfikowanego tworzywem sztucznym bitumu, która jednostronnie umieszczona jest na odpornej na przerwania, laminowanej krzyżowo folii nośnej HDPE. Mający szerokość 50 mm pasek wulkanizacyjny wykonany jest z czystej masy. Służy on do lepszego łączenia...

Więcej...
Taśma uszczelniająca GU do okien wewnętrzna 50-400 mm

Taśma uszczelniająca GU do okien wewnętrzna 50-400 mm

Jedostronnie przylepna taśma do wypełniania fug. Zastosowanie wewnątrz. Dostępne rozmiary od 50mm do 400mm  Cechy szczególne produktu ■ Wodoszczelna według normy DIN EN 20811 ■ Szczelna dyfuzyjnie ■ Przepuszczalność pary wodnej wartość sd = 1500 m ■ Obustronna powłoka flizelinowa ■ Możliwość...

Więcej...
Uszczelnienie HS komplet montażowy

Uszczelnienie HS komplet montażowy

W skład zestawu wchodzą: 7,5 m taśmy butylowej o szerkości 200 mm para narożników z taśmy butylowej Właściwości produktu System przebadany przez MPA Hanover Samoprzylepny, proste przygotowanie, natychmiastowe działanie  Odporny na starzenie i czynniki atmosferyczne, stabilny na UV Wysoka odporność na...

Więcej...
Uszczelnianie HS komplet narożników

Uszczelnianie HS komplet narożników

Para narzożników specjalnie przygotowanych aby montaż stolarki przesuwnej HS był jeszcze łatwiejszy. Narożniki wykonane są z taśmy butylowej, pokrytej z zewnętrz powłoką fizelinową, umozliwiającą tynkowanie, malowanie lub szpachlowanie powierzchni. Właściwości produktu System przebadany przez MPA Hanover...

Więcej...
Taśma uszczelniająca GU zewnętrzna 50-350mm

Taśma uszczelniająca GU zewnętrzna 50-350mm

Cechy szczególne produktu   ■ Wodoszczelna według normy DIN EN 20811 ■ Szczelna dyfuzyjnie ■ Przepuszczalność pary wodnej wartość sd = 1500 m ■ Obustronna powłoka flizelinowa ■ Możliwość wszechstronnego zastosowania ■ Stabilna w promieniowaniu UV ■ Jednostronnie samoprzylepna ■...

Więcej...
Uszczelnienie budowlane EPDM GU zewnętrzne 0,75 x 150-1300 mm

Uszczelnienie budowlane EPDM GU zewnętrzne 0,75 x 150-1300 mm

Uszczelnienie budowlane EPDM GU zapewnia możliwości wykonania połączeń okien i fasad zgodnie z normą DIN 4108 trwale i szczelnie przed powietrzem i wodą lub również szczelnie dla pary wodnej z zachowaniem żądanej trwałej elastyczności. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia o oszczędzaniu energii (EnEV) wprowadzono...

Więcej...
Uszczelnienie budowlane EPDM GU zewnętrzne 1,0 x 150-1300mm

Uszczelnienie budowlane EPDM GU zewnętrzne 1,0 x 150-1300mm

Uszczelnienie budowlane EPDM GU zapewnia możliwości wykonania połączeń okien i fasad zgodnie z normą DIN 4108 trwale i szczelnie przed powietrzem i wodą lub również szczelnie dla pary wodnej z zachowaniem żądanej trwałej elastyczności. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia o oszczędzaniu energii (EnEV) wprowadzono...

Więcej...
Samoprzylepna taśma uszczelniająca GU, zewnętrzna 75-150 mm

Samoprzylepna taśma uszczelniająca GU, zewnętrzna 75-150 mm

Opis produktu   Gotowa do użycia taśma, posiadająca dwie warstwy kleju: do połączenia z ramą okienną i wzmocniona warstwa klejąca do muru Wodoodporna zgodnie z normą DIN EN 20811  Otwarta na dyfuzję pary wodnej Odporna na opady deszczu i promieniowanie UV Odporna na działanie mikroorganizmów  Może...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG2/300 10/1-4 mm,

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG2/300 10/1-4 mm,

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Odporna na intensywny deszcz powyżej 300 Pa (siła wiatru 9), znakomita izolacja cieplna i akustyczna.     Cechy szczególne spełnia wymagania BG2 wg DIN 18542 ochrona przed wiatrem, kurzem i opadami deszczu otwarta na dyfuzję pary wodnej wysoka siła...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozrpężna GU BG2/300 15/5-12 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozrpężna GU BG2/300 15/5-12 mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Odporna na intensywny deszcz powyżej 300 Pa (siła wiatru 9), znakomita izolacja cieplna i akustyczna. Głębokość fugi = 15 mm szerokość fugi = 5-12 mm Cechy szczególne spełnia wymagania BG2 wg DIN 18542 ochrona przed wiatrem, kurzem i opadami deszczu...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG2/300 15/4-9 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG2/300 15/4-9 mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Odporna na intensywny deszcz powyżej 300 Pa (siła wiatru 9), znakomita izolacja cieplna i akustyczna. Głębokość fugi = 15 mm szerokość fugi = 4-9 mm Cechy szczególne spełnia wymagania BG2 wg DIN 18542 ochrona przed wiatrem, kurzem i opadami deszczu...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 15/4-9- mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 15/4-9- mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Przeznaczona do uszczelniania fug w zabudowie wysokiej i fasadach do wysokości 100 m. Odporna na intensywny deszcz powyżej 600 Pa (siła wiatru 11), znakomita izolacja cieplna i akustyczna. Przeznaczenie : głębokość fugi: 15 mm Szerokość fugi: 4-9 mm Cechy szczególne...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 15/5-12 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 15/5-12 mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Przeznaczona do uszczelniania fug w zabudowie wysokiej i fasadach do wysokości 100 m. Odporna na intensywny deszcz powyżej 600 Pa (siła wiatru 11), znakomita izolacja cieplna i akustyczna. Przeznaczenie : głębokość fugi: 15 mm Szerokość fugi: 5-12 mm Cechy...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG2/300 20/9-20 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG2/300 20/9-20 mm czarna

mpregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Odporna na intensywny deszcz powyżej 300 Pa (siła wiatru 9), znakomita izolacja cieplna i akustyczna.   Głębokość fugi = 20 mm szerokość fugi = 9-20 mm Cechy szczególne spełnia wymagania BG2 wg DIN 18542 ochrona przed wiatrem, kurzem i opadami...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozpręzna GU BG2/300 25/11-25 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozpręzna GU BG2/300 25/11-25 mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Odporna na intensywny deszcz powyżej 300 Pa (siła wiatru 9), znakomita izolacja cieplna i akustyczna. Głębokość fugi = 25 mm szerokość fugi = 11-25 mm Cechy szczególne spełnia wymagania BG2 wg DIN 18542 ochrona przed wiatrem, kurzem i opadami deszczu otwarta...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 20/9-20 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 20/9-20 mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Przeznaczona do uszczelniania fug w zabudowie wysokiej i fasadach do wysokości 100 m. Odporna na intensywny deszcz powyżej 600 Pa (siła wiatru 11), znakomita izolacja cieplna i akustyczna. Przeznaczenie : głębokość fugi: 10 mm Szerokość fugi: 9-20 mm Cechy...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozpręzna GU BG2/300 12/2-6 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozpręzna GU BG2/300 12/2-6 mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Odporna na intensywny deszcz powyżej 300 Pa (siła wiatru 9), znakomita izolacja cieplna i akustyczna. Głębokość fugi = 12 mm szerokość fugi = 2-6 mm Cechy szczególne spełnia wymagania BG2 wg DIN 18542 ochrona przed wiatrem, kurzem i opadami deszczu otwarta...

Więcej...
Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 25/11-25 mm czarna

Taśma uszczelniająca do fug rozprężna GU BG1/600 25/11-25 mm czarna

Impregnowana dyspersją polimerową taśma uszczelniająca PUR. Przeznaczona do uszczelniania fug w zabudowie wysokiej i fasadach do wysokości 100 m. Odporna na intensywny deszcz powyżej 600 Pa (siła wiatru 11), znakomita izolacja cieplna i akustyczna.   Przeznaczenie : głębokość fugi: 25 mm Szerokość fugi: 11-25 mm Cechy...

Więcej...
Pistolet na kartusze GU (300/310 ml)

Pistolet na kartusze GU (300/310 ml)

Pistolet na kartusze 300/310 ml Właściwości ■ Złącze utwardzane, 2-częściowe ■ Hartowany łącznik przesuwny ■ Stosunek przełożenia mocy: 18:1 -4,5 mm / górna kategoria ■ Waga: 850 g ■ Obracana osłona kartusza

Więcej...
Pistolet do pianki GU (dysza 1 mm)

Pistolet do pianki GU (dysza 1 mm)

Pistolet do pianki GU  (dysza 1 mm) służy do racjonalnej i przyjaznej dla środowiska obróbki 1-komponentowej pianki poliuretanowej. Odpowiednie są wszystkie dostępne w handlu pianki pistoletowe w puszkach aerozolowych w normatywnym adapterze przykręcanym. Dzięki możliwości dokładnego ustawienia przepływu materiału,...

Więcej...
Pistolet na wkłady workowe GU i kartusze

Pistolet na wkłady workowe GU i kartusze

Uniwersalny pistolet do korzystania z kartuszy (310 ml) i wkładów workowych (300/400/600 ml) Właściwości Złącze utwardzane, 1-częsciowe Hartowany łącznik przesuwany Stosunek przełożenia mocy : 18:1 -4,5 mm/ górna kategoria Waga: 1170 g Powierzchnia PCV Soft-Touch zapewniająca przyjemne użytkowanie Rura z...

Więcej...
Pistolet do pianki GU, dysza 4 mm

Pistolet do pianki GU, dysza 4 mm

Pistolet do pianki GU (dysza 4 mm)  służy do racjonalnej i przyjaznej dla środowiska obróbki 1-komponentowej pianki poliuretanowej. Odpowiednie są wszystkie dostępne w handlu pianki pistoletowe w puszkach aerozolowych w normatywnym adapterze przykręcanym. Dzięki możliwości dokładnego ustawienia przepływu materiału,...

Więcej...
Pistolet akumulatorowy na wkłady workowe

Pistolet akumulatorowy na wkłady workowe

Pistolet akumulatorowy na wkłady workowe. Profesjonalny akumulatorowy pistolet do stosowania wkładów workowych (600 ml) Właściwości ■ Wysokiej jakości akumulator litowo jonowy; 7,4 V; 1,3 A ■ Niewielka masa, tylko 1,4 kg ■ System bezkroplowy; wyciskanie bez skraplania ■ Wbudowana LED do pracy przy niewielkiej ilości...

Więcej...
Dysza powierzchniowa GU do klejów i uszczelniaczy

Dysza powierzchniowa GU do klejów i uszczelniaczy

Dysza powierzchniowa GU  służy do nanoszenia klejów i uszczelniaczy (płynne i o konsystencji pasty) z 5-cioma otworami aplikacyjnymi, która dzięki indywidualnie dopasowanej szczelinie zapewnia szerokość nanoszenia wynoszącą 20-75 mm. Zarówno na wąskich listwach, jak rónież na szerokich powierzchniach...

Więcej...
Akryl Biały

Akryl Biały

Opis produktu Akryl GU  jest jednoskładnikowym, bazującym na emulsji akrylowej uszczelniaczem, który w kontakcie z wilgocią w powietrzu wiąże się tworząc przy tym elastyczny związek. Obszary zastosowań Dla połączeń o niewielkiej rozszerzalności między ościeżnicami okien lub drzwi a murem, betonem, kamieniem,...

Więcej...
Klej montażowy 1K GU

Klej montażowy 1K GU

Klej montażowy 1K GU  jest niezawierającym rozpuszczalników, wypełniającym fugi, mającym uniwersalne zastosowanie poliuretanowym klejem montażowym o szczególnie szybkim czasie reakcji oraz lepkoelastycznym połączeniu klejowym.

Więcej...
Taśma podkładowa GU 9 x 3 MM czerń

Taśma podkładowa GU 9 x 3 MM czerń

Taśma z samoprzylepnej pianki poliuretanowej o szczególnej giętkości. Odporna na starzenie, do stosowania na materiałach takich jak drewno, tworzywo sztuczne, metal.   Szczególne cechy produktu giętka drobne pory wodoszczelna przyjazna dla środowiska, chemicznie neutralna   Obszary zastosowań...

Więcej...
Klej do aluminium 1K GU biały

Klej do aluminium 1K GU biały

Klej do aluminium 1K GU jest niezawierającym rozpuszczalników, wypełniającym fugi, mającym uniwersalne zastosowanie poliuretanowym klejem montażowym o szczególnie szybkim czasie reakcji oraz lepkoelastycznym połączeniu klejowym. Wykazuje on wyśmienite przyleganie do różnych materiałów drewnianych i...

Więcej...
Klej do aluminium Alu 2K GU

Klej do aluminium Alu 2K GU

Specjalny środek do klejenia narożników kątowych w oknach i drzwiach oraz do sklejania elementów z metalu i tworzyw sztucznych. Nie zawiera rozpuszczalników; nie narusza powierzchni pokrywanych proszkowo.   ■ Sklejone przy pomocy kleju do aluminium Alu 2K GU profile drążone mogą zostać później...

Więcej...
Środek czyszczący do aluminium

Środek czyszczący do aluminium

Środek czyszczący do aluminium Alu GU usuwa pył, resztki kleju z folii ochronnych, mazaki, ślady gumy, świeżą piankę PUR oraz świeże resztki uszczelniacza, a także pozostałości plam ze smoły i bitumu. Środek czyszczący Alu GU stosowany jest do czyszczenia powierzchni klejonych przed rozpoczęciem klejenia oraz do usunięcia...

Więcej...
Zestaw konserwacyjny Premium GU

Zestaw konserwacyjny Premium GU

Szorujący, intensywny środek czyszczący bez rozpuszczalników do czyszczenia twardego, białego PVC oraz anodyzowanego aluminium, a także do czyszczenia innych, gładkich powierzchni, głównie z tworzywa sztucznego. zestaw składa się z: 1 butelki mleczka czyszczącego (200 ml) 5 szmatek do pielęgnacji uszczelek 1 butelki...

Więcej...
Zestaw konserwacyjny Basic GU

Zestaw konserwacyjny Basic GU

Środki powierzchniowo czynne do wszystkich powierzchni okien i drzwi – również powlekanych proszkowo – a także do laminowanych i powlekanych profi li z dekorami drewnianymi oraz wypełnień drzwi. Zestwa składa się z: 1 butelki mleczka czyszczącego (100 ml) 3 szmatek do pielęgnacji uszczelek 1 butelki specjalnej...

Więcej...
Klej sekundowy GU

Klej sekundowy GU

Klej sekundowy GU jest szybkoutwardzalnym 1-składnikowym klejem do zastosowań komercyjnych i przemysłowych w zakładach specjalistycznych. Cechuje się on szczególnie krótkimi czasami wiązania oraz dobrą odpornością na niskie i wysokie temperatury oraz działanie warunków atmosferycznych. Obszary zastosowań ■...

Więcej...
Środek czyszczący do PCV GU, rozpuszczający

Środek czyszczący do PCV GU, rozpuszczający

rodek czyszczący PVC GU, rozpuszczający, nadaje się w szczególności do przygotowania do klejenia lub usuwania zaznaczeń i większych zanieczyszczeń oraz do czyszczenia różnego rodzaju nietransparentnych, termoplastycznych tworzyw. Odporność na warunki pogodowe kleju została zbadana przez urzędowo dopuszczony Instytut...

Więcej...
Środek czyszczący do PCV-GU nierozpuszczający

Środek czyszczący do PCV-GU nierozpuszczający

Środek czyszczący do PVC GU, nierozpuszczający, nadaje się w szczególności do czyszczenia z pyłów, pozostałości kleju z folii ochronnych, mazaków, śladów gumy, świeżej pianki PUR oraz świeżych pozostałości uszczelniacza, a także kropli smoły i bitumu. Zintegrowany antystatyk skutecznie zapobiega...

Więcej...
HS-SPEED Limiter

HS-SPEED Limiter

Przy zamykaniu lub otwieraniu ele­mentów podnoszono-przesuwnych z dużą prędkością pow­staje w fazie przyśpies­zenia energia kinetyczna, którą trudno jest wyhamować. HS-SPEED Limiter ogra­nicza przyśpies­zenie skrzydła i przeciwd­ziała ewen­tualnym szkodom budowlanym i doznaniu obrażeń...

Więcej...
Mikrowentylacja w oku­ciach podnoszono-przesuwnych

Mikrowentylacja w oku­ciach podnoszono-przesuwnych

Dwuczęściowe bolce ryglujące mikrowentylacji są zabezpie­czone w pozycji przewie­trzania, pomies­zczenie jest także chro­nione w trakcie wie­trzenia przed włama­niem. To ofe­ruje tylko mikrowentylacja w oku­ciach podnoszono-przesuwnych: W pozycji przewie­trzania zaryglowane Sprawdzone w klasie WK 2...

Więcej...
Próg GU-thermostep 164

Próg GU-thermostep 164

Dzięki izo­lacji cieplnej oszczędność energii, wysoka stabil­ność, dopasowanie do każdego sys­temu drew­nia­nego i tworzywo­wego: właściwości GU-thermostepu nie pozo­stawiają otwar­tych życzeń. To ofe­rują progi GU-thermostep 164: Możliwość wymiany szyny bieżnej na szynę o wysokości...

Więcej...
econoMaster  EM-F - drzwi przesuwne na drogi ewakuacyjne

econoMaster EM-F - drzwi przesuwne na drogi ewakuacyjne

Gwarancja bezpieczeństwa i długotrwałego działania oraz wysoka wydajność. Nowe zastosowanie napędu econoMaster  na drogach ewakuacyjnych econoMaster EM-F • Redundantny napęd do przesuwnych drzwi ewakuacyjnych – technika 2 silników  • Stabilne wózki jezdne  z 2 dużymi rolkami i rolką...

Więcej...
Nawierzchniowe drążki antypaniczne

Nawierzchniowe drążki antypaniczne

wg EN 1125, nawierzchniowe drążki antypaniczne nadają się do zamknięć antypanicznych i są dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych (1-i 2-skrzydłowych elementów drzwiowych); 1, 2 lub 3-punkty ryglowania. Montaż nawierzchniowy; dostępne w różnych wersjach materiałów i różnych wariantach....

Więcej...
Samozamykacz górny OTS 210

Samozamykacz górny OTS 210

z mechanizmem zębatkowym i ramieniem rozwórki Zalety: jednolity system nawierceń dla wszystkich wielkości samozamykaczy regulowana siła zamykania dzięki przestawieniu zamykacza i obrocie wspornika ramienia bezproblemowe mocowanie w drzwiach z drewna, pcv, aluminium lub stali...

Więcej...
Zamek G.U Secury Automatic 4

Zamek G.U Secury Automatic 4

z automatycznym, podwójnym ryglem Opis produktu:   Zamknięcia drzwiowe, bezpieczne z 2 automatycznymi podwójnymi ryglami. Na górze i na dole drzwi zamykane są 2 automatycznymi ryglami    Ryglowanie: automatyczne Dociągnięcie drzwi – 4 rygle zapadkowe stają się...

Więcej...
Okucia zaciskowe do systemów całoszklanych

Okucia zaciskowe do systemów całoszklanych

RĘCZNIE LUB AUTOMATYCZNIE STEROWANE ŚCIANKI CAŁOSZKLANE do stosowania jako ścianki podziałowe w bankach, holach, hotelach i pokojach rozmów. OKUCIA ZACISKOWE DO SYSTEMÓW CAŁOSZKLANYCH optymalnie dostosowane do architektury wnętrza; przeznaczone do grubości szkła 10 mm i 12 mm ESG, ciężaru skrzydeł do 100...

Więcej...
Progi HTS

Progi HTS

Zalety:   komfortowe połączenie progu i ościeżnicy: łącznik progu wyrównuje wyprofilowanie profilu ościeżnicy HTS (i indywidualnych profili ościeżnicy): - racjonalne wykonanie dzięki docięciu prawego narożnika progu i profili ościeżnicy z drewna lub pcv - wysokie wartości statyczne dzięki zbrojeniu...

Więcej...
Samozamykacz przypodłogowy UTS 840

Samozamykacz przypodłogowy UTS 840

do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych – w drzwiach wahadłowych Zalety: wysokość zabudowy - tylko 40 mm obudowa z odlewów żeliwa szarego, puszka cementowa ocynkowana; ochrona antykorozyjna optymalna regulacja długości, boczna i wysokości pomiędzy obudową, a puszką...

Więcej...
System wkładek cylindrycznych BKS serii 50

System wkładek cylindrycznych BKS serii 50

System wkładek cylindrycznych serii 50 wg DIN 18252, klasa P3 system profili do zamknięć indywidualnych i ujednoliconych, zamknięć kodowanych i systemów klucza Zalety: opcjonalnie z następującym wyposażeniem bezpiecznym: – funkcja awaryjna: od wymiaru BL 31/31 z działaniem obustronnym – certyfikowana wersja z ochroną...

Więcej...
Zamek G.U Secury SH

Zamek G.U Secury SH

z hakiem zamykającym Opis produktu:   Zamknięcia drzwiowe bezpieczne z masywnym hakiem   Ryglowanie i odryglowanie: ręczne Obsługa haka przy pomocy wkładki cylindrycznej Zalety:   Masywny, stabilny, zabezpieczony przed przepiłowaniem dzięki hartowanej wkładce ze stali   24 mm wysuw....

Więcej...
Zamki samoryglujące serii 21

Zamki samoryglujące serii 21

do drzwi 1-i 2-skrzydłowych wg EN 179 do drzwi z drewna i ze stali; funkcja antypaniczna B, C, E; automatyczny rygiel zapadkowy i rygiel automatyczny gwarantują najwyższy poziom ochrony antywłamaniowej (WK3)- teraz również w drzwiach 1-i 2-skrzydłowych z funkcją antypaniczną. pełna ochrona przeciwpożarowa: wg norm DIN 4102...

Więcej...
Okucia podnoszono-przesuwne HS-Master

Okucia podnoszono-przesuwne HS-Master

Zalety:   Indywidualne wietrzenie – duży komfort obsługi. Podnoszenie, przesuwanie do żądanej szerokości otwierania oraz zamykanie odbywa się automatycznie   Elementy podnoszono- przesuwne HS- Master są łatwe w obsłudze. Obsługa następuje przy pomocy: - klamki i przycisku, – pilota – poprzez...

Więcej...
System wkładek cylindrycznych serii  BKS  88

System wkładek cylindrycznych serii BKS 88

System wkładek cylindrycznych serii 88 wg DIN 18252, klasa P2 System profilowy do zamknięć indywidualnych i ujednoliconych Zalety: opcjonalnie z wyposażeniem bezpiecznym: – funkcja awaryjna: Od wymiaru BL 31/31 z działaniem obustronnym, od wymiaru BL 27/31 z działaniem jednostronnym. Wkładki profilowe obustronne z funkcją...

Więcej...
Zamek G.U Secury MR2 M

Zamek G.U Secury MR2 M

z masywnym ryglem Opis produktu:   Zamknięcia drzwiowe, bezpieczne z 2 masywnymi ryglami   Ryglowanie i odryglowanie: automatyczne Zalety:   Drzwi z ryglowaniem MR 2 M można zaryglowywać i odryglowywać bezpośrednio z pozycji centralnej   Sterowanie poprzez systemy kontroli dostępu, np....

Więcej...
Zamykacz naświetli VENTUS

Zamykacz naświetli VENTUS

Zalety:   Zamykacz naświetli, płaski VENTUS jako okucie nawierzchniowe jest łatwy i prosty w montażu Wymagana przestrzeń 20 mm, wzgl. 26 mm Stabilna rozwórka z ryglowaniem wymuszonym, gwarantuje pewną funkcję i szczelność  elementów Duże szerokości otwarcia od 200 mm w...

Więcej...
MODENA

MODENA

Klamki wewnętrzne i zewnętrzne do okien i drzwi balkonowych z drewna, pcv i aluminium. Wszystkie kształty dostępne również w wersji klamek zakluczanych. Możliwość zamówienia wersji specjalnych, na życzenie klienta. Powierzchnia zewnętrzna: Klamki: DIRIGENT, ADAGIO, MODENA są wykonane z aluminium, w...

Więcej...
UNI-JET

UNI-JET

Elastyczność   Zastosowanie we wszystkich zakładach stolarki okiennej Montaż ręczny i automatyczny Więcej bezpieczeństwa   Zastosowanie różnych zaczepów umożliwia określenie stopnia bezpieczeństwa Wszystkie punkty ryglujące zaopatrzone są w trzpienie...

Więcej...
Elektroniczna wkładka cylindryczna ESI 58

Elektroniczna wkładka cylindryczna ESI 58

Elektroniczny system zamknięć w połączeniu z mechanicznym systemem wkładek serii 45 janus   Zalety: w przypadku zagubienia klucza ESI nie trzeba wymienić całego systemu brak baterii w kluczu, dzięki czemu klucz ESI jest mały, poręczny i korzystny cenowo proste...

Więcej...
ANDIAMO

ANDIAMO

Zalety: mocowanie 'na przestrzał' przy pomocy stabilnych elementów mocowania gwarantuje soldne połączenie okuć z drzwiami dostarczane w różnych rodzajach kompletów możliwość dopasowania pasujących do wielu okuć drzwiowych klamek okiennych Zastosowanie:...

Więcej...
FTS 20 i FTS 24

FTS 20 i FTS 24

Samozamykacz wrębowy FTS 20 i FTS 24 do zakrytej zabudowy we wrębie drzwi wewnętrznych Zalety: zakryta zabudowa – brak wystających elementów okuć estetyczny wygląd - zamykacz jest "niewidoczny" wszystkie funkcje regulowane z przodu: – moment zamykania – prędkość...

Więcej...
UTS 85 HF

UTS 85 HF

Samozamykacz przypodłogowy UTS 85 HF z blokadą hydrauliczną; uniwersalne zastosowanie Zalety: UTS 85 HF z regulacją górną w wielkościach 3 – 5 (wg DIN EN 1154): 1 zamykacz dla 3 wielkości zastosowanie: w drzwiach prawych i lewych, rozwieralnych i wahadłowych. Uproszczone magazynowanie...

Więcej...
System klucza głównego

System klucza głównego

System klucza głównego obejmuje dużą ilość wkładek z przyporządkowanymi do nich kluczami pojedynczymi. Każda wkładka cylindryczna systemu HS może - oprócz przyporządkowanego do niej klucza pojedynczego, zostać zamknięta (obsłużona) dodatkowo przez klucz główny.   Właściciel klucza...

Więcej...
System klucza głównego generalnego

System klucza głównego generalnego

Systemy klucza głównego generalnego należą do systemów z wieloma poziomami upoważnień. Wszyskie wkładki cylindryczne systemu GHS mogą zostać obsłużone przez klucz główny, generalny (GHS). Wiele różnych kluczy pojedynczych (ES) może zostać przypisanych do klucza grupowego (GS). Wiele różnych...

Więcej...
PSK G.U 966 oZ/ G.U 968 oZ

PSK G.U 966 oZ/ G.U 968 oZ

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne G.U- 966 oZ / G.U- 968 oZ Zalety:   Innowacyjna technika wózków gwarantuje cichą ich pracę. Skrzydła przesuwne poruszają się precyzyjnie i lekko, osiągając żądane położenie   Odpowiednie dla grubości profili do 115 mm lub 108 mm...

Więcej...
AK8

AK8

Okucia rozwieralno-uchylne JET AK 8 Zalety:   Certyfikat RAL dla całego systemu JET AK 8   Estetyczna, jednolita optyka nożyc i wspornika; zlicowane z przylgą skrzydła   Wszystkie części łączone zaciskowo; brak konieczności wiercenia   Wspornik z regulacją boczną i wysokości...

Więcej...
Okucia podnoszono-przesuwne G.U 939

Okucia podnoszono-przesuwne G.U 939

Zalety:   Do indywidualnego wietrzenia – skrzydła otwierane są od małej szpary do całkowitej szerokości; można je opuścić i ustalić ich pozycję końcową w odpowiadającym miejscu   Wszystkie funkcje drzwi podnoszono-przesuwnych G.U są sterowane klamką; opcjonalnie: klamka w wersji zakluczanej  ...

Więcej...
Systemy całoszklane GSW-A

Systemy całoszklane GSW-A

Zalety:   możliwość kształtowania ścian działowych i fasad w konstrukcjach shop-in-shop (różne, indywidualne wersje)   różne warianty dla koncepcji nisz parkowania   kompaktowa budowa wymagająca minimalnej powierzchni dla montażu szyny bieżnej i nisz parkowania elementów...

Więcej...
System wkładek cylindrycznych BKS serii 45 janus

System wkładek cylindrycznych BKS serii 45 janus

wg DIN 18252, klasa P3   System profili w zamknięciach ujednoliconych, zamknięciach kodowanych i systemach klucza Zalety:   elastyczne dopasowanie długości wkładki dzięki budowie 'sandwichowej'   wkładki profilowe w zamknięciach kodowanych wyposażone w ochronę rozwierceniową i...

Więcej...
Napęd do drzwi przesuwnych compactMaster 100

Napęd do drzwi przesuwnych compactMaster 100

Zalety:   funkcjonalność, ekonomiczność i bezpieczeństwo   zorientowane na klienta kształtowanie wyglądu wejść   energoosszczędność   prosta obsługa   wąska jednostka napędowa o wys. 100 mm wpasowuje się w architekturę budynków...

Więcej...
PSK G.U 966 mZ/G.U 968 mZ

PSK G.U 966 mZ/G.U 968 mZ

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne G.U-966 mZ / G.U-968 mZ Zalety: Innowacyjna technika wózków gwarantuje ich lekką pracę. Skrzydła przesuwne ślizgają się precyzyjnie i lekko, osiągając wymagane pozycje. Odpowiednie dla grubości profili: 115 mm , wzgl. 108 mm. Klamki aluminiowe przyczyniają się do...

Więcej...
UNI JET C - Concealed

UNI JET C - Concealed

Do tej pory rodzina okuć UNI JET obejmowała niewidoczne okucia do okien drewnianych i z PCW, teraz została rozszerzona o okucie UNI JET C - Concealed do okien aluminiowych. Dane techniczne:     * położenie rowka 9 i 13mm     * rowek okuciowy 16mm     * rowek na ramę 10/14 i 14/18...

Więcej...
G.U-DUCO Systemy wentylacyjne składane i rozwieralne

G.U-DUCO Systemy wentylacyjne składane i rozwieralne

Zalety: Systemy wentylacyjne G.U-DUCO są docinane na wymiar Opcjonalnie: systemy wentylacyjne G.U-DUCO dostępne są w kolorystyce niestandardowej RAL: - z obu stron: wewnętrznej i zewnętrznej - różne kolory: strona zewnętrzna i wewnętrzna z możliwością optymalnego dopasowania...

Więcej...
UTS 42

UTS 42

Samozamykacz przypodłogowy UTS 42 uniwersalne zastosowanie Zalety: regulowane wielkości: UTS 42 z regulacją bezstopniową, w wielkościach 1 – 4 = 9 – 26 Nm (wg DIN EN 1154) zastosowanie: w drzwiach lewych i prawych, rozwieralnych i wahadłowych. Uproszczone magazynowanie....

Więcej...
Napędy do drzwi przesuwnych econoMaster

Napędy do drzwi przesuwnych econoMaster

Zalety: funkcjonalność, ekonomiczność i bezpieczeństwo zorientowane na klienta kształtowanie wyglądu wejść energooszczędność prosta obsługa wysoka wydajność, połączona z zaawansowaną mechaniką duże rolki bieżne gwarantują cichą pracę i długi...

Więcej...
Samozamykacz przypodłogowy UTS 85 F

Samozamykacz przypodłogowy UTS 85 F

wg DIN EN 1154 Zalety: regulowane wielkości: UTS 85 F regulowany w wielkościach 3 – 6 (wg DIN EN 1154) i może być stosowany w: – drzwiach przeciwpożarowych DIN 18 082, cz. 3 – drzwiach dymoszczelnych wg DIN 18 095 – z dopuszczeniem: w...

Więcej...
OTS 81

OTS 81

Samozamykacz płaski OTS 81 Wielkości 3, 4 i 5 wg DIN 18263 cz. 1 Zalety: samozamykacz płaski OTS 81 w wielkościach 3, 4 i 5  wg DIN 18263 cz.1. Sprawdzany na bieżąco przez Urząd Kontroli Materiałowej Nordrhein-Westfalen, w Dortmundzie. Gwarancja wysokiej jakości wielkości...

Więcej...
Okucia równolegle-przesuwno-uchylne G.U 90 oZ

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne G.U 90 oZ

Zalety:   Wszystkie punkty ryglowania wyposażone w trzpień automatyczny „Mądrala“, który dopasowuje się do szczeliny. Regulacja przy pomocy Torx.   Ryglowanie przy użyciu standardowych elementów rozwieralno- uchylnych   Prosta obsługa przy użyciu klamki: –...

Więcej...
Zamek Secury Automatic

Zamek Secury Automatic

z automatycznym ryglem                 Opis produktu:   Zamknięcia drzwiowe, bezpieczne z 2 automatycznymi ryglami   Ryglowanie: automatyczne Drzwi wystarczy dociągnąć, 2 rygle zapadkowe stają się automatycznie ryglami; wraz z...

Więcej...
System wkładek cylindrycznych BKS serii 37

System wkładek cylindrycznych BKS serii 37

Zalety: opcjonalnie z wyposażeniem bezpiecznym: – funkcja awaryjna:    od wymiaru BL 31/31 z działaniem obustronnym, od wymiaru BL 27/31 z działaniem jednostronnym.    Działanie wkładki cylindrycznej z funkcją awaryjną: wkładka może zostać otwarta nawet...

Więcej...
GU dźwignia antypaniczna do drzwi ewakuacyjnych, średnio-ciężkich

GU dźwignia antypaniczna do drzwi ewakuacyjnych, średnio-ciężkich

wg EN 1125 Zalety: dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych wg DIN 18273 + DIN 4102 + DIN EN 1634 dopuszczone do łączenia z zamkami do drzwi ewakuacyjnych BKS wg EN 1125 różne materiały: dźwignie antypaniczne BKS do drzwi ewakuacyjnych o średnim ciężarze dostępne są w różnych materiałach...

Więcej...
Progi G.U-thermostep

Progi G.U-thermostep

Zalety: wersja z izolacją termiczną; energooszczędność na całej długości; Izolacja termiczna redukuje przepływ ciepła w dolnym łączeniu elementów podnoszono-przesuwnych i podnoszono-przesuwno-uchylnych. W porównaniu z progami bez izolacji termicznej, temperatura powierzchni zewn. jest znacznie wyższa...

Więcej...
Zamek G.U Secury MR

Zamek G.U Secury MR

z masywnym ryglem Opis produktu:   Zamknięcia bezpieczne z masywnymi ryglami, wzgl. masywnymi ryglami i trzpieniami rolkowymi     Ryglowanie i odryglowanie: ręczne Obsługa masywnego rygla i trzpienia rolkowego następuje przy użyciu klucza wkładki cylindrycznej Zalety:   Masywny rygiel...

Więcej...
Okucia obrotowe

Okucia obrotowe

Opis produktu: Okucia do okien obrotowych ze wspornikami obrotowymi i ryglowaniem centralnym   Zalety: Prosta i komfortowa obsługa: przy pomocy klamki okno jest otwierane, ustawiane we właściwej pozycji wietrzenia lub obwodowo, szczelnie zamykane Wysoki poziom bezpieczeństwa: regulowany hamulec we wsporniku...

Więcej...
Okucia podnoszono-przesuwne G.U 934 i G.U 937 oraz okucia podnoszono-przesuwno-uchylne G.U 954 i G.U 957

Okucia podnoszono-przesuwne G.U 934 i G.U 937 oraz okucia podnoszono-przesuwno-uchylne G.U 954 i G.U 957

Zalety: Innowacyjna technika wózków zapewnia lekki bieg skrzydła i cichą pracę Zasuwnica z szerokim zakresem stosowania, przeznaczona do wysokości skrzydeł do 2765 mm Możliwość indywidualnego wietrzenia: uzyskania małej szczeliny lub całkowitego przesuwu skrzydła  aż do maks. otwarcia oraz...

Więcej...
System wkładek cylindrycznych BKS serii 33

System wkładek cylindrycznych BKS serii 33

wg DIN 18252, klasa P2 lub klasa P3       System profili do zamknięć ujednoliconych, zamknięć kodowanych i systemów klucza Zalety:   2 niezależnie zamykające systemy w jednej wkładce   wkładki profilowe wyposażone w ochronę rozwierceniową BS-KB (strona zewnętrzna z 2...

Więcej...
Progi DKS

Progi DKS

Zalety: dzięki wys. 20 mm, progi DKS nadają się do programu "mieszkań bez barier" wg DIN 18025 komfortowe połączenie progu i ościeżnicy; łącznik progu wyrównuje wyprofilowanie progu DKS (i indywidualnych profili ościeżnicy): - racjonalne wykonanie przez docinanie progów i profili...

Więcej...
Zamek G.U Secury DR

Zamek G.U Secury DR

z podwójnym ryglem Opis produktu:   Zamknięcia bezpieczne z podwójnym ryglem. Góra i dół drzwi ryglowana jednocześnie przy użyciu 2 haków lub masywnych rygli   Ryglowanie i odryglowanie: ręczne Obsługa masywnego rygla lub haka przy pomocy klucza wkładki cylindrycznej...

Więcej...
Wywietrzniki szczelinowe HS

Wywietrzniki szczelinowe HS

Wywietrzniki szczelinowe dla skrzydeł HS Okna podnoszono - przesuwne (HS) można opcjonalnie wyposażyć w nowoczesny system wywietrzników szczelinowych. Okno częściowo otwarte dla zapewnienia maksimum świeżego powietrza jest nadal bezpiecznie zaryglowane. Okucia są sprawdzone w klasie bezpieczeństwa WK2. Moduł wentylacyjny...

Więcej...
System wkładek cylindrycznych BKS serii 31

System wkładek cylindrycznych BKS serii 31

wg DIN 18252, klasa P2 lub klasa P3 System profilowy przeznaczony do zamknięć indywidualnych i ujednoliconych oraz systemów klucza. Zalety:   opcjonalnie z wyposażeniem bezpiecznym: – funkcja awaryjna: od wymiaru BL 31/31 z działaniem obustronnym, od wymiaru BL 27/31 z działaniem jednostronnym....

Więcej...
Drzwi karuzelowe

Drzwi karuzelowe

Zalety:   zmienna konstrukcja i różne opcje umożliwiają indywidualne rozwiązania wyglądu i wymiarów   perfekcyjne, wysokowartościowe rozwiązania projektów budowlanych i modernizacyjnych   wygodne i pewne przejścia   wysoki poziom ekonomiczności dzięki zmniejszeniu...

Więcej...
Zamek G.U Secury ze sztywnym łańcuchem

Zamek G.U Secury ze sztywnym łańcuchem

Opis produktu:   Od wewnątrz ryglowanie i odryglowywanie klamką   Zaryglowany od wewnątrz sztywny łańcuch może zostać od zewnątrz odryglowany przy pomocy klucza wkładki cylindrycznej   Sztywny łańcuch może być stosowany w następujących typach...

Więcej...
Centralny system klucza (Z)

Centralny system klucza (Z)

Wiele różnych kluczy pojedynczych (np. drzwi do mieszkań) zamyka jedną lub wiele centralnych wkładek cylindrycznych (np. drzwi domów, drzwi do piwnic). Zastosowanie:   domy wielorodzinne

Więcej...
GU dźwignia antypaniczna do drzwi ewakuacyjnych

GU dźwignia antypaniczna do drzwi ewakuacyjnych

wg EN 1125 Zalety: dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych wg DIN 18273 + DIN 4102 + DIN EN 1634 dopuszczone do łączenia z zamkami drzwi ewakuacyjnych i stosowania w drzwiach ewakuacyjnych wg EN 1125 różne materiały: dźwignie antypaniczne BKS do drzwi ewakuacyjnych wg EN 1125, dostępne w...

Więcej...
Zamki Secury z funkcją antypaniczną

Zamki Secury z funkcją antypaniczną

serii 19 i 21; przeznaczone do drzwi 1- i 2-skrzydłowych z drewna, stali i profilowych; 3-krotny automatyczny rygiel zapadkowy. Najwyższe zabezpieczenie antywłamaniowe; nadają się do łączenia z zamkami z ryglowaniem górnym i dolnym BKS B 2189 lub B 1990. Funkcja antypaniczna: w wersji ‘Wechsel’- cofania zapadki,...

Więcej...
Napędy do drzwi przesuwnych, teleskopowych

Napędy do drzwi przesuwnych, teleskopowych

Zalety: szerokość pasażu umożliwia optymalny przepływ osób, również przy ograniczonej powierzchni jako system całoszklamy gwarantuje estetyczny i elegancki wygląd optymalne dostosowanie do architektury budynków dzięki możliwości połączenia cienkich profili z...

Więcej...
Samozamykacz przypodłogowy UTS 85 FL

Samozamykacz przypodłogowy UTS 85 FL

z elektro-hydraulicznym urządzeniem biegu jałowego DIN EN 1155 Zalety: UTS 85 FL dopuszczony i sprawdzony wg wytycznych związanych z urządzeniami z blokadą przez niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) Podczas stosowania UTS 85 FL jako urządzenia z funkcją biegu jałowego w...

Więcej...
Zamek G.U Secury R

Zamek G.U Secury R

z trzpieniem rolkowym Opis produktu:   Zamknięcia drzwiowe bezpieczne z trzpieniem rolkowym (4 trzpienie rolkowe, 8 mm wys., Ø 11 mm).   Ryglowanie i odryglowanie: ręczne Obsługa trzpienia przy pomocy klucza wkładki cylindrycznej Zalety:   Trzpień rolkowy regulowany, umożliwia...

Więcej...
GU dźwignia antypaniczna do ciężkich drzwi ewakuacyjnych

GU dźwignia antypaniczna do ciężkich drzwi ewakuacyjnych

wg EN 1125 Zalety: dopuszczony do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych wg DIN 18273 + DIN 4102 + DIN EN 1634 dopuszczone do łączenia z zamkami ewakuacyjnymi BKS i stosowania w drzwiach ewakuacyjnych wg EN 1125 różne materiały: dźwignie antypaniczne BKS do ciężkich drzwi ewakuacyjnych dostępne w nastepujących...

Więcej...
Systemy wentylacyjne, dźwiękoszczelne UNITAS

Systemy wentylacyjne, dźwiękoszczelne UNITAS

Zalety: - Wietrzenie dźwiękoszczelne: w połączeniu z oknami dźwiękoszczelnymi, zapewniają równocześnie spokój i napływ świeżego powietrza. Wietrzenie dozowane i energooszczędne: Dopływ powietrza może być dozowany, zgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Wietrzenie kontrolowane powoduje oszczędność energii...

Więcej...
Okucia przechylne

Okucia przechylne

Opis produktu: Okucia do okien przechylnych ze wspornikami i centralnym ryglowaniem.    Zalety:   Optymalne właściwości wietrzenia dzięki dwóm ścieżkom wietrzenia. Zużyte powietrze ulatuje górą, świeże powietrze napływa od dołu. Stanowi to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza tam, gdzie szybko...

Więcej...
Okucia przesuwno-składane GU-823 i GU-923

Okucia przesuwno-składane GU-823 i GU-923

Okucia przesuwno - składane GU-823 (Aluminium) und GU-923 (drewno, PCV) otwierają nowe możliwości. Dzięki wyso­kiej nośności okuć mogą być zastosowane duże przes­zklenia i zredu­kowana ilość skrzydeł. Innowacyjna tech­nika wózków bieżnych zabezpiecza niezwykle spokojny ruch podczas obsługi. Elemnty...

Więcej...
Secury EUROPA

Secury EUROPA

Opis produktu:   zamknięcia bezpieczne; do wyboru: z trzpieniem rolkowym, masywnym ryglem, hakiem lub ryglem wahadłowym   Ryglowanie i odryglowanie: manualne, przy użyciu klamki   Automatyka zwrotna klamki: odryglowanie trzpienia ryglującego, masywnego rygla, wzgl. haka i otwieranie następuje podczas...

Więcej...
PSK G.U 966 mZ/ G.U 968 mZ

PSK G.U 966 mZ/ G.U 968 mZ

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne G.U-966 mZ / G.U-968 mZ Zalety:   Innowacyjna technika wózków gwarantuje ich lekką pracę. Skrzydła przesuwne ślizgają się precyzyjnie i lekko, osiągając wymagane pozycje. Odpowiednie dla grubości profili: 115 mm , wzgl. 108 mm....

Więcej...
Zamki Secury Automatic z funkcją antypaniczną

Zamki Secury Automatic z funkcją antypaniczną

serii 19 i 21; przeznaczone do drzwi 1- i 2-skrzydłowych z drewna, stali i profilowych; 3-krotny automatyczny rygiel zapadkowy. Najwyższe zabezpieczenie antywłamaniowe; nadają się do łączenia z zamkami z ryglowaniem górnym i dolnym BKS B 2189 lub B 1990. Funkcja antypaniczna: w wersji ‘Wechsel’- cofania zapadki,...

Więcej...
HS-Master Concealed

HS-Master Concealed

Napęd motoryczny HS-Master Concealed Nowością targową jest kryte okucie HS-Master Concealed do okien i drzwi z aluminium. Ma ono za zadanie motoryczne podnoszenie, przesuwanie i zamykanie skrzydeł. System ten charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem obsługi, które może zostać opcjonalnie uzupełnione o wyłącznik...

Więcej...
G.U Secury Automatic

G.U Secury Automatic

z automatycznym ryglem                   Opis produktu:   Zamknięcia drzwiowe, bezpieczne z 2 automatycznymi ryglami   Ryglowanie: automatyczne Drzwi wystarczy dociągnąć, 2 rygle zapadkowe stają się automatycznie ryglami; wraz z...

Więcej...