G-U POLSKA Sp. z o.o.

pakiet medialny

Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: biuro@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

https://www.facebook.com/gupolska/
https://www.facebook.com/gupolska

Kategorie produktów firmy:

G-U – 968/200 oZ System okuć równolegle-przesuwnych do okien, drzwi tarasowych i balkonowych

G-U – 968/200 oZ System okuć równolegle-przesuwnych do okien, drzwi tarasowych i balkonowych

Nowość w ofercie G-U G-U – 968/200 oZ System okuć równolegle-przesuwnych do okien, drzwi tarasowych i balkonowych · Doskonałe rozwiązanie dla profili z drewna, tworzyw sztucznych, metalu o max szerokości przejścia    · Prosta obsługa mimo wagi skrzydła do 200 kg · Mechanizm...

Więcej...
PSK G.U. – 966 mZ

PSK G.U. – 966 mZ

Okucie równolegle-przesuwno-uchylne GU-966/100 oZ bb górnobieżne w połączeniu z pro­giem DKS spełnia warunek bez­progowości. Wysokość progu wynosi jedynie 20 mm. System ten może być zastosowany we wszystkich stan­dardowych pro­fi­lach drew­nianych i tworzywowych (schemat A). Okucie GU-966/100...

Więcej...
Uni-Jet i Uni-Jet  S-Concealed

Uni-Jet i Uni-Jet S-Concealed

Więcej bezpieczeństwa antywłamaniowego z okuciami obwiedniowymi GU Uni-Jet i Uni-Jet  S-Concealed! · Wszystkie punkty ryglujące wykonane jako stalowe trzpienie grzybkowe  - dodatkowy wzrost bezpieczeństwa w standardzie. · W zależności od rodzaju zaczepu definiowany jest poziom bezpieczeństwa, który w każdej chwili można...

Więcej...
Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 230 V AC

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 230 V AC

Dal otwierania i zamykania dużych i ciężkich okien dachowych i fasadowych napędy wrzecio­nowe GU są rozwiąza­niem optymalnym. W cen­trach handlowych, tea­trach, na lot­niskach czy ogro­dach zimowych nowo­czesne napędy wrzecio­nowe GU troszczą się o wygodne, automatyczne, odświeżające...

Więcej...
Ręczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300

Ręczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300

Przy pomocy sys­temu otwierania naświetli z poziomu podłogi marki GU VENTUS F 200 / F300 otwieramy wszystkie nie­dostępne naświetla okien z tworzywa, drewna i aluminium do celów przewie­trzania np. pio­nowo zabudowane, pro­s­tokątne tra­pezowe, koszy­kowe i łukowe okna. Obsługa odbywa się...

Więcej...
Moto­ryczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300 i ELTRAL

Moto­ryczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300 i ELTRAL

System zamykaczy naświetli VENTUS i siłowniki ELTRAL pozwa­lają na komfor­towe i oszczędne przewie­trzanie. Ide­alne w zabudowie pio­nowej otwier­anych do wewnątrz okien pro­s­tokątnych uchylnych, wychylnych, tra­pezowych, koszy­kowych, łukowych z PCV, drewna i aluminium. Bez­stop­niowe...

Więcej...
Napędy łańcuchowe ELTRAL / 230 V AC

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 230 V AC

Stosowanie napędów łańcuchowych GU stawiacie na nowo­czesne i komfor­towe przewie­trzanie pomies­zczeń. Dzięki ich kom­pak­towemu wyglądowi dopasowują się one ide­alnie do architektury okna. Rozmai­tość spos­obów mocowania umożliwia w nie­omalże każdej sytu­acji ich montaż...

Więcej...
Napędy łańcuchowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy łańcuchowe GU są dla oddymiania rozwiąza­niem nowo­czesnym i estetycznym. Mon­towane nawierzch­niowo, dzięki kom­pak­towej budowie, wpasowują się optymalnie w architekturę okna. W zależności od sys­temu pro­fili mogą być mon­towane również w sposób niewidoczny....

Więcej...
Napędy ryglujące ELTRAL / 24 V DC

Napędy ryglujące ELTRAL / 24 V DC

Przy pomocy napędów ryglujących GU mogą być zamykane i otwie­rane elektromoto­rycznie okna uchylne, wychylne, opuszczane, równoległe i rozwi­erne. Doko­nuje się tego w połączeniu z umies­zczoną we wrębie obwiednią cen­tralną albo z zamkiem nawierzch­niowym. Napędy ryglujące można...

Więcej...
Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 24 V DC

W napę­dach wrzecio­no­wych GU najważniejsze jest optymalne otwieranie i zamykanie dużych i ciężkich okien dachowych lub otworów fasadowych. Obojętnie czy zastosujemy je w domach towa­rowych, tea­trach, na lot­niskach czy ogro­dach zimowych - w przypadku pożaru są gwa­rantem szybkiego oddymienia. A...

Więcej...
Sys­temy otwier­ające RWA

Sys­temy otwier­ające RWA

Sys­temy otwier­ające RWA marki GU są dzięki połączeniu napędu i ryglowania optymalnym rozwiąza­niem w przypadku braku miejsca na ościeżnicy. Sys­temy okien uchylnych, wychylnych i rozwi­er­nych otwier­ająsię i zamykają automatycznie wszędzie tam gdzie przy małym skoku należy osiągnąć dużą...

Więcej...
System otwierania naświetli VENTUS

System otwierania naświetli VENTUS

Za pomocą elektromoto­rycznego sys­temu otwierania naświetli VENTUS, składającego się z zamykacza naświetli F300 i siłownika elektrycznego ELTRAL, można w cenowo korzystny sposób, przy pomocy jed­nego napędu obsługiwać jedno­cześnie więcej okien. System jest przyjazny w obsłudze i mon­tażu i pozwala na...

Więcej...
Zamykacz naświetli VENTUS

Zamykacz naświetli VENTUS

Zalety:   Zamykacz naświetli, płaski VENTUS jako okucie nawierzchniowe jest łatwy i prosty w montażu Wymagana przestrzeń 20 mm, wzgl. 26 mm Stabilna rozwórka z ryglowaniem wymuszonym, gwarantuje pewną funkcję i szczelność  elementów Duże szerokości otwarcia od 200 mm w...

Więcej...
MODENA

MODENA

Klamki wewnętrzne i zewnętrzne do okien i drzwi balkonowych z drewna, pcv i aluminium. Wszystkie kształty dostępne również w wersji klamek zakluczanych. Możliwość zamówienia wersji specjalnych, na życzenie klienta. Powierzchnia zewnętrzna: Klamki: DIRIGENT, ADAGIO, MODENA są wykonane z aluminium, w...

Więcej...
UNI-JET

UNI-JET

Elastyczność   Zastosowanie we wszystkich zakładach stolarki okiennej Montaż ręczny i automatyczny Więcej bezpieczeństwa   Zastosowanie różnych zaczepów umożliwia określenie stopnia bezpieczeństwa Wszystkie punkty ryglujące zaopatrzone są w trzpienie...

Więcej...
PSK G.U 966 oZ/ G.U 968 oZ

PSK G.U 966 oZ/ G.U 968 oZ

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne G.U- 966 oZ / G.U- 968 oZ Zalety:   Innowacyjna technika wózków gwarantuje cichą ich pracę. Skrzydła przesuwne poruszają się precyzyjnie i lekko, osiągając żądane położenie   Odpowiednie dla grubości profili do 115 mm lub 108 mm...

Więcej...
AK8

AK8

Okucia rozwieralno-uchylne JET AK 8 Zalety:   Certyfikat RAL dla całego systemu JET AK 8   Estetyczna, jednolita optyka nożyc i wspornika; zlicowane z przylgą skrzydła   Wszystkie części łączone zaciskowo; brak konieczności wiercenia   Wspornik z regulacją boczną i wysokości...

Więcej...
UNI JET C - Concealed

UNI JET C - Concealed

Do tej pory rodzina okuć UNI JET obejmowała niewidoczne okucia do okien drewnianych i z PCW, teraz została rozszerzona o okucie UNI JET C - Concealed do okien aluminiowych. Dane techniczne:     * położenie rowka 9 i 13mm     * rowek okuciowy 16mm     * rowek na ramę 10/14 i 14/18...

Więcej...
Okucia obrotowe

Okucia obrotowe

Opis produktu: Okucia do okien obrotowych ze wspornikami obrotowymi i ryglowaniem centralnym   Zalety: Prosta i komfortowa obsługa: przy pomocy klamki okno jest otwierane, ustawiane we właściwej pozycji wietrzenia lub obwodowo, szczelnie zamykane Wysoki poziom bezpieczeństwa: regulowany hamulec we wsporniku...

Więcej...
Okucia podnoszono-przesuwne G.U 934 i G.U 937 oraz okucia podnoszono-przesuwno-uchylne G.U 954 i G.U 957

Okucia podnoszono-przesuwne G.U 934 i G.U 937 oraz okucia podnoszono-przesuwno-uchylne G.U 954 i G.U 957

Zalety: Innowacyjna technika wózków zapewnia lekki bieg skrzydła i cichą pracę Zasuwnica z szerokim zakresem stosowania, przeznaczona do wysokości skrzydeł do 2765 mm Możliwość indywidualnego wietrzenia: uzyskania małej szczeliny lub całkowitego przesuwu skrzydła  aż do maks. otwarcia oraz...

Więcej...
Okucia przechylne

Okucia przechylne

Opis produktu: Okucia do okien przechylnych ze wspornikami i centralnym ryglowaniem.    Zalety:   Optymalne właściwości wietrzenia dzięki dwóm ścieżkom wietrzenia. Zużyte powietrze ulatuje górą, świeże powietrze napływa od dołu. Stanowi to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza tam, gdzie szybko...

Więcej...
Okucia przesuwno-składane GU-823 i GU-923

Okucia przesuwno-składane GU-823 i GU-923

Okucia przesuwno - składane GU-823 (Aluminium) und GU-923 (drewno, PCV) otwierają nowe możliwości. Dzięki wyso­kiej nośności okuć mogą być zastosowane duże przes­zklenia i zredu­kowana ilość skrzydeł. Innowacyjna tech­nika wózków bieżnych zabezpiecza niezwykle spokojny ruch podczas obsługi. Elemnty...

Więcej...
PSK G.U 966 mZ/ G.U 968 mZ

PSK G.U 966 mZ/ G.U 968 mZ

Okucia równolegle-przesuwno-uchylne G.U-966 mZ / G.U-968 mZ Zalety:   Innowacyjna technika wózków gwarantuje ich lekką pracę. Skrzydła przesuwne ślizgają się precyzyjnie i lekko, osiągając wymagane pozycje. Odpowiednie dla grubości profili: 115 mm , wzgl. 108 mm....

Więcej...
HS-Master Concealed

HS-Master Concealed

Napęd motoryczny HS-Master Concealed Nowością targową jest kryte okucie HS-Master Concealed do okien i drzwi z aluminium. Ma ono za zadanie motoryczne podnoszenie, przesuwanie i zamykanie skrzydeł. System ten charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem obsługi, które może zostać opcjonalnie uzupełnione o wyłącznik...

Więcej...