G-U POLSKA Sp. z o.o.

pakiet medialny

Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: biuro@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

https://www.facebook.com/gupolska/
https://www.facebook.com/gupolska

Kategorie produktów firmy:

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 230 V AC

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 230 V AC

Dal otwierania i zamykania dużych i ciężkich okien dachowych i fasadowych napędy wrzecio­nowe GU są rozwiąza­niem optymalnym. W cen­trach handlowych, tea­trach, na lot­niskach czy ogro­dach zimowych nowo­czesne napędy wrzecio­nowe GU troszczą się o wygodne, automatyczne, odświeżające...

Więcej...
Ręczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300

Ręczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300

Przy pomocy sys­temu otwierania naświetli z poziomu podłogi marki GU VENTUS F 200 / F300 otwieramy wszystkie nie­dostępne naświetla okien z tworzywa, drewna i aluminium do celów przewie­trzania np. pio­nowo zabudowane, pro­s­tokątne tra­pezowe, koszy­kowe i łukowe okna. Obsługa odbywa się...

Więcej...
Moto­ryczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300 i ELTRAL

Moto­ryczne sys­temy otwierania naświetli VENTUS F 200 / F 300 i ELTRAL

System zamykaczy naświetli VENTUS i siłowniki ELTRAL pozwa­lają na komfor­towe i oszczędne przewie­trzanie. Ide­alne w zabudowie pio­nowej otwier­anych do wewnątrz okien pro­s­tokątnych uchylnych, wychylnych, tra­pezowych, koszy­kowych, łukowych z PCV, drewna i aluminium. Bez­stop­niowe...

Więcej...
Napędy łańcuchowe ELTRAL / 230 V AC

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 230 V AC

Stosowanie napędów łańcuchowych GU stawiacie na nowo­czesne i komfor­towe przewie­trzanie pomies­zczeń. Dzięki ich kom­pak­towemu wyglądowi dopasowują się one ide­alnie do architektury okna. Rozmai­tość spos­obów mocowania umożliwia w nie­omalże każdej sytu­acji ich montaż...

Więcej...
Napędy łańcuchowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy łańcuchowe GU są dla oddymiania rozwiąza­niem nowo­czesnym i estetycznym. Mon­towane nawierzch­niowo, dzięki kom­pak­towej budowie, wpasowują się optymalnie w architekturę okna. W zależności od sys­temu pro­fili mogą być mon­towane również w sposób niewidoczny....

Więcej...
Napędy ryglujące ELTRAL / 24 V DC

Napędy ryglujące ELTRAL / 24 V DC

Przy pomocy napędów ryglujących GU mogą być zamykane i otwie­rane elektromoto­rycznie okna uchylne, wychylne, opuszczane, równoległe i rozwi­erne. Doko­nuje się tego w połączeniu z umies­zczoną we wrębie obwiednią cen­tralną albo z zamkiem nawierzch­niowym. Napędy ryglujące można...

Więcej...
Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy wrzecio­nowe ELTRAL / 24 V DC

W napę­dach wrzecio­no­wych GU najważniejsze jest optymalne otwieranie i zamykanie dużych i ciężkich okien dachowych lub otworów fasadowych. Obojętnie czy zastosujemy je w domach towa­rowych, tea­trach, na lot­niskach czy ogro­dach zimowych - w przypadku pożaru są gwa­rantem szybkiego oddymienia. A...

Więcej...
Sys­temy otwier­ające RWA

Sys­temy otwier­ające RWA

Sys­temy otwier­ające RWA marki GU są dzięki połączeniu napędu i ryglowania optymalnym rozwiąza­niem w przypadku braku miejsca na ościeżnicy. Sys­temy okien uchylnych, wychylnych i rozwi­er­nych otwier­ająsię i zamykają automatycznie wszędzie tam gdzie przy małym skoku należy osiągnąć dużą...

Więcej...
System otwierania naświetli VENTUS

System otwierania naświetli VENTUS

Za pomocą elektromoto­rycznego sys­temu otwierania naświetli VENTUS, składającego się z zamykacza naświetli F300 i siłownika elektrycznego ELTRAL, można w cenowo korzystny sposób, przy pomocy jed­nego napędu obsługiwać jedno­cześnie więcej okien. System jest przyjazny w obsłudze i mon­tażu i pozwala na...

Więcej...
Zamykacz naświetli VENTUS

Zamykacz naświetli VENTUS

Zalety:   Zamykacz naświetli, płaski VENTUS jako okucie nawierzchniowe jest łatwy i prosty w montażu Wymagana przestrzeń 20 mm, wzgl. 26 mm Stabilna rozwórka z ryglowaniem wymuszonym, gwarantuje pewną funkcję i szczelność  elementów Duże szerokości otwarcia od 200 mm w...

Więcej...