Kontakt

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o.
Wrocławska 142 B
58-306 Wałbrzych

[mapa]
tel.: 696 050 073
e-mail: biuro@badaniaokien.pl
tel.: 74 840 14 63

https://simplafaktor.pl

Kategorie produktów firmy:

Izolacyjność akustyczna okien - badania

Izolacyjność akustyczna okien - badania

Najnowszą inwestycją Mobilnego Laboratorium jest komora do badań akustycznych okien, drzwi, ścian oraz innych elementów budowlanych zgodnie z normą „PN-EN ISO 10140-2 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: Pomiar izolacyjności...

Więcej...
Aplikacja - Simplafaktor.pl

Aplikacja - Simplafaktor.pl

SimplaFaktor to jedyna na rynku aplikacja wspierająca kontrolę jakości produkcji oraz pozwalająca na tworzenie niezbędnej dokumentacji towarzyszącej wyrobowi.  SimplaFaktor została stworzona przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. Głównym celem programu jest wsparcie dla producentów w zakresie...

Więcej...
Badania okien i drzwi

Badania okien i drzwi

Badania okien i drzwi Zakres badań Nasza oferta badań skierowana jest przede wszystkim do firm produkujących okna i drzwi zewnętrzne z wszystkich stosowanych obecnie materiałów – PVC, stali, aluminium i drewna oraz kompozytów. Z usług naszego laboratorium...

Więcej...
Badania odporności na włamanie

Badania odporności na włamanie

Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 stawia jako jedno z wymagań obiektów budowlanych „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów budowlanych”, a w tym dokładniej...

Więcej...
Stanowiska badawcze + szkolenie z metod badawczych

Stanowiska badawcze + szkolenie z metod badawczych

WINDOORTESTER daje możliwość stałego nadzoru nad procesem produkcyjnym. Utrzymanie jakości produkowanych wyrobów osiągana jest poprzez możliwość wykonywania częstych sprawdzeń gotowego wyrobu.  Stanowiska badawcze WINDOORTESTER do badania okien i drzwi zapewniają: komfort pracy, łatwość obsługi,...

Więcej...
BADANIA - Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu

BADANIA - Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu

Przepuszczalność powietrza na obiekcie budowlanym wykonywana jest zgodnie z normą PN-EN 1026 lub PN-EN 12153 z zastosowaniem komory ciśnieniowej zbudowanej bezpośrednio na budowie. Komora badawcza musi zapewnić szczelność na wszystkich swoich połączeniach. Szczelność komory sprawdzana jest...

Więcej...
Eksport Kanada - Badania okien i drzwi.

Eksport Kanada - Badania okien i drzwi.

Teraz możesz prościej eksportować do Kandy, dzięki uzyskaniu potwierdzenia kompetencji  technicznych przez  Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o.  podczas  audytu kanadyjskiego  Labtest Certification Inc.        W siedzibie  laboratorium w Wałbrzychu...

Więcej...
Badania poligonowe współczynnika Ug

Badania poligonowe współczynnika Ug

Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej - współczynnika Ug - szyb zespolonych.Mobilne Laboratorium rozszerzyło zakres swoich specjalistycznych usług. Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych. Przenośne urządzenie UGlass do pomiaru...

Więcej...
BADANIA poligonowe  przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb

BADANIA poligonowe przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb

Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych.Mobilne Laboratorium rozszerzyło zakres swoich specjalistycznych usług. Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych.   Przenośne urządzenie UGlass do pomiaru...

Więcej...
WINDOORTESTER - metody badawcze

WINDOORTESTER - metody badawcze

Z własnego doświadczenia wiemy jak ważny jest sprawny serwis urządzeń. Zapewniamy każdemu producentowi skuteczne wsparcie techniczne w zakresie badań, obsługi stanowiska badawczego, metod badawczych oraz przepisów związanych z legalnym wprowadzeniem wyrobów do obrotu. STANOWISKA...

Więcej...
Aplikacja wspierająca kontrolę jakości

Aplikacja wspierająca kontrolę jakości

Szkolenie dla producentów.SimplaFaktor to jedyna na rynku aplikacja wspierająca kontrolę jakości produkcji oraz pozwalająca na tworzenie niezbędnej dokumentacji towarzyszącej wyrobowi.   SimplaFaktor  została stworzona przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. Głównym celem programu jest...

Więcej...
Okna i drzwi - to musisz wiedzieć.

Okna i drzwi - to musisz wiedzieć.

Szklenia dla producentów, sprzedawców i inwestorów. Tematyka szkoleń zawsze dostosowywana jest do potrzeb klienta.  Mamy bogate doświadczenie szkoleniowe od szkoleń indywidualnych po duże grupy. Osiągnięcie wiodącej pozycji wśród rzeszy innowatorów wymaga od przedsiębiorstw...

Więcej...
Elektroniczny formularz ZKP

Elektroniczny formularz ZKP

Zakładowa Kontrola Produkcji elektroniczny formularz do prowadzania kontroli produkcji dla poszczególnych stanowisk technologicznych, możliwość prowadzenia kontroli tylko dla wybranych stanowisk technologicznych, możliwość powtórnej edycji z zapisu, zapis wyników z kontroli w formie raportu .pdf zapisanego na...

Więcej...
Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych kreator do wystawiania Deklaracji Zgodności Użytkowych zgodnie z rozp. nr 305/2011 (CPR), generowanie dla konkretnego typu okna, generowanie dla wyprodukowanej konstrukcji okna, generator uwzględnia wyniki badań ITT oraz typ i wymiary okna z zachowaniem zasad przenoszenia...

Więcej...
Kalkulator Rw obliczenia izolacyjność akustycznej okien.

Kalkulator Rw obliczenia izolacyjność akustycznej okien.

Kalkulator Rw  obliczenia izolacyjność akustycznej okien. obliczenia zgodnie z aktualną normą PN-EN 14351-1, obliczenia izolacyjności akustycznej okien z nawiewnikami, obliczenia z uwzględnieniem przenoszenia bocznego (korekta na montaż), ponad 140 różnych rodzajów szyb zespolonych - baza jest cały czas...

Więcej...
Kalkulator Uw

Kalkulator Uw

Kalkulator Uw  do obliczania przenikalności cieplnej okien - obliczenia współczynnika Uw zgodnie z aktualną normą PN-EN 10077-1. 19 podstawowych najbardziej popularnych typów konstrukcji okien,  ponad 140 różnych rodzajów szyb zespolonych - baza jest cały czas uzupełniana, 30 typów ramek...

Więcej...
BADANIA na budowie Wodoszczelność okien, fasad, drzwi

BADANIA na budowie Wodoszczelność okien, fasad, drzwi

Wodoszczelność okien, fasad, drzwi może być przeprowadzona według dwóch różnych metod badawczych. Wodoszczelność z zastosowaniem komory ciśnieniowej. Metoda badawcza z zgodna z normą PN-EN 1027 lub PN-EN 12155. Przygotowanie się do przeprowadzenia testu wodoszczelności odbywa się według...

Więcej...
Badania na budowie wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu

Badania na budowie wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu

Wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażuWodoszczelność okien, fasad, drzwi może być przeprowadzona według dwóch różnych metod badawczych. Wodoszczelność z zastosowaniem komory ciśnieniowej. Metoda badawcza z zgodna z normą PN-EN 1027 lub PN-EN 12155. Przygotowanie się...

Więcej...
Innowacyjne Ekspertyzy techniczne

Innowacyjne Ekspertyzy techniczne

Innowacyjne ekspertyzy Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej specjalizujące się w różnorodnych badaniach wyrobów. Od początku swej działalności świadczy usługi na rzecz producentów i inwestorów w zakresie ekspertyz technicznych. Dysponuje unikalną aparaturą oraz wysoko...

Więcej...
 Badania na budowie.Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu

Badania na budowie.Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu

Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu Przepuszczalność powietrza na obiekcie budowlanym wykonywana jest zgodnie z normą PN-EN 1026 lub PN-EN 12153 z zastosowaniem komory ciśnieniowej zbudowanej bezpośrednio na budowie. Komora badawcza musi zapewnić szczelność na wszystkich swoich...

Więcej...
Pomiar izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej

Pomiar izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej

Akustyka budowlana – pomiary terenowe – ocena izolacyjności akustycznej. Pomiary izolacyjności od dźwięków powietrznych dla przegród (ścian) wewnętrznych z zastosowaniem źródła wszechkierunkowego. Pomiar tła akustycznego. Pomiar czasu pogłosu. Metoda badania wg: PN-EN ISO 140-4:2000...

Więcej...
Pomiar izolacyjności akustycznej fasad

Pomiar izolacyjności akustycznej fasad

Pomiar izolacyjności akustycznej fasad Akustyka budowlana – pomiary terenowe – ocena izolacyjności akustycznej. Pomiary izolacyjności od dźwięków powietrznych dla przegród (ścian/fasad) zewnętrznych z zastosowaniem źródła wszechkierunkowego lub z wykorzystaniem hałasu drogowego. Pomiar...

Więcej...
Pomiar izolacyjności akustycznej stropów

Pomiar izolacyjności akustycznej stropów

Pomiar izolacyjności akustycznej stropów Akustyka budowlana – pomiary terenowe – ocena izolacyjności akustycznej. Pomiary izolacyjności od dźwięków uderzeniowych dla stropów z zastosowaniem stukacza wzorcowego. Pomiar tła akustycznego. Pomiar czasu pogłosu. Metoda badania wg: PN-EN ISO...

Więcej...
Akustyka Budowlana

Akustyka Budowlana

Akustyka Budowlana W dzisiejszych czasach żyjemy w coraz większym hałasie. Zapewnienie dobrej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej (fasady) oraz przegród wewnętrznych, w tym stropów, korzystnie wpłynie na nasz komfort życia. Niestety hałas, zwłaszcza w miastach, będzie coraz...

Więcej...
Badania - Wytrzymałość zgrzanych naroży

Badania - Wytrzymałość zgrzanych naroży

Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054. Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży PVC wg normy PN-EN 514 z zastosowaniem siłownika śrubowego, zapewniającym posuw z prędkością 50 mm na minutę.  

Więcej...
Certyfikacja okien pasywnych

Certyfikacja okien pasywnych

Certyfikacja okien pasywnych Każdy producent stolarki okiennej może starać się o dobrowolny certyfikat dla okien spełniających standardy budownictwa pasywnego. Nasze laboratorium wykonuje obliczenia dla połączeń ram okiennych z konstrukcją budynku oraz dla okien prototypowych z zastosowaniem...

Więcej...
Badania kontrolne do ZKP (FPC)

Badania kontrolne do ZKP (FPC)

Badania okien i drzwi zewnętrznych przy oznakowaniu znakiem CE oraz wystawianiu przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych. System oceny zgodności: 3, norma wyrobu: PN- EN 14351-1:2006+A2:2016. Badania kontrolne do  Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC)  wykonywane są przez nasze...

Więcej...
Badania wstępne typu (ITT)

Badania wstępne typu (ITT)

Badania okien i drzwi zewnętrznych do oznakowania znakiem CE oraz wystawianiu przez producenta  Deklaracji Właściwości użytkowych . System oceny zgodności: 3, norma wyrobu: PN-EN 14351-1+A1:2010. Zakres do wstępnych badań typu (ITT)  wykonywany przez nasze laboratorium. Metody badawcze...

Więcej...