Innowacyjne Ekspertyzy techniczne

Innowacyjne Ekspertyzy techniczne

Innowacyjne ekspertyzy Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej specjalizujące się w różnorodnych badaniach wyrobów. Od początku swej działalności świadczy usługi na rzecz producentów i inwestorów w zakresie ekspertyz technicznych. Dysponuje unikalną aparaturą oraz wysoko...

Więcej...
BADANIA poligonowe  przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb

BADANIA poligonowe przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb

Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych.Mobilne Laboratorium rozszerzyło zakres swoich specjalistycznych usług. Jedyne w Polsce poligonowe pomiary przenikalności cieplnej współczynnika Ug szyb zespolonych.   Przenośne urządzenie UGlass do pomiaru...

Więcej...