BADANIA - Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu

BADANIA - Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu

Przepuszczalność powietrza na obiekcie budowlanym wykonywana jest zgodnie z normą PN-EN 1026 lub PN-EN 12153 z zastosowaniem komory ciśnieniowej zbudowanej bezpośrednio na budowie. Komora badawcza musi zapewnić szczelność na wszystkich swoich połączeniach. Szczelność komory sprawdzana jest...

Więcej...
BADANIA na budowie Wodoszczelność okien, fasad, drzwi

BADANIA na budowie Wodoszczelność okien, fasad, drzwi

Wodoszczelność okien, fasad, drzwi może być przeprowadzona według dwóch różnych metod badawczych. Wodoszczelność z zastosowaniem komory ciśnieniowej. Metoda badawcza z zgodna z normą PN-EN 1027 lub PN-EN 12155. Przygotowanie się do przeprowadzenia testu wodoszczelności odbywa się według...

Więcej...
Pomiar izolacyjności akustycznej fasad

Pomiar izolacyjności akustycznej fasad

Pomiar izolacyjności akustycznej fasad Akustyka budowlana – pomiary terenowe – ocena izolacyjności akustycznej. Pomiary izolacyjności od dźwięków powietrznych dla przegród (ścian/fasad) zewnętrznych z zastosowaniem źródła wszechkierunkowego lub z wykorzystaniem hałasu drogowego. Pomiar...

Więcej...