Aplikacja - Simplafaktor.pl

Aplikacja - Simplafaktor.pl

SimplaFaktor to jedyna na rynku aplikacja wspierająca kontrolę jakości produkcji oraz pozwalająca na tworzenie niezbędnej dokumentacji towarzyszącej wyrobowi.  SimplaFaktor została stworzona przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. Głównym celem programu jest wsparcie dla producentów w zakresie...

Więcej...
Elektroniczny formularz ZKP

Elektroniczny formularz ZKP

Zakładowa Kontrola Produkcji elektroniczny formularz do prowadzania kontroli produkcji dla poszczególnych stanowisk technologicznych, możliwość prowadzenia kontroli tylko dla wybranych stanowisk technologicznych, możliwość powtórnej edycji z zapisu, zapis wyników z kontroli w formie raportu .pdf zapisanego na...

Więcej...
Kalkulator Uw

Kalkulator Uw

Kalkulator Uw  do obliczania przenikalności cieplnej okien - obliczenia współczynnika Uw zgodnie z aktualną normą PN-EN 10077-1. 19 podstawowych najbardziej popularnych typów konstrukcji okien,  ponad 140 różnych rodzajów szyb zespolonych - baza jest cały czas uzupełniana, 30 typów ramek...

Więcej...
Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych kreator do wystawiania Deklaracji Zgodności Użytkowych zgodnie z rozp. nr 305/2011 (CPR), generowanie dla konkretnego typu okna, generowanie dla wyprodukowanej konstrukcji okna, generator uwzględnia wyniki badań ITT oraz typ i wymiary okna z zachowaniem zasad przenoszenia...

Więcej...
Kalkulator Rw obliczenia izolacyjność akustycznej okien.

Kalkulator Rw obliczenia izolacyjność akustycznej okien.

Kalkulator Rw  obliczenia izolacyjność akustycznej okien. obliczenia zgodnie z aktualną normą PN-EN 14351-1, obliczenia izolacyjności akustycznej okien z nawiewnikami, obliczenia z uwzględnieniem przenoszenia bocznego (korekta na montaż), ponad 140 różnych rodzajów szyb zespolonych - baza jest cały czas...

Więcej...