Centrum wyszukiwania

drzwi
rodzaje drzwi
wewnętrzne
zewnętrzne
balkonowe / przesuwne / składane
harmonijkowe
antywłamaniowe
przeciwpożarowe
automatyczne
szklane
dymoszczelne
chłodnicze
specjalne
akustyczne
dodatkowe wyposażenie
usługi
okna
dostawcy, akcesoria
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
maszyny, obróbka powierzchni
szkło

Szukaj:

Szukaj:
drzwi zewnętrzne drewniane

drzwi zewnętrzne drewniane

ABA WIKTORCZYK SP. z o.o.
Więcej informacji o firmie ABA WIKTORCZYK

Spec­jal­izu­jemy się w pro­dukcji drew­ni­anych drzwi zewnętrznych z litego drewna kle­jonego warst­wowo. W ofer­cie dostępne są drzwi o grubości 68 mm i 78 mm.

 W stan­dar­d­owej wer­sji pro­duku­jemy zewnętrzne drzwi z drewna mer­anti, sosny, dębu amerykańskiego oraz z mod­rzewia. Ist­nieje możli­wość wyko­na­nia drzwi z innego, dostęp­nego na rynku europe­jskim, drewna za dodatkową opłatą. Ofer­owane przez nas drew­ni­ane drzwi zewnętrzne w stan­dar­d­owej wer­sji posi­adają dwie, atestowane wkładki anty­wła­man­iowe klasy „C”. Wkładki te wyposażone są w dodatkowe zabez­pieczenia anty­wła­man­iowe takie jak kołki har­towane, zabez­piecze­nie prze­ci­w­przewierce­niowe, zabez­pieczenia pierś­cie­niem przed wyr­waniem oraz ukręce­niem wkładki, a także zabez­pieczenia bloku­jące wkładkę w przy­padku próby wła­ma­nia poprzez włoże­nie innego klucza.

 W wyposaże­niu dodatkowym posi­adamy duży wybór klamek, pochwytów do drzwizewnętrznych oraz zamków, w tym między innymi zamek list­wowy charak­teryzu­jący się automaty­cznym wysuwaniem rygli przy zamknię­ciu drzwi. Oferujemy równeż pełen zakres elektroniki drzwiowej –systemy  otwierania na klawiaturę, na pilota, na kartę, zdalne otwieranie drzwi .

 W ofercie posiadamy wiele modeli drzwi zewnętrznych. Katalog jest stale poszerzany o indywidualne pomysły i projekty Klientów, na które jesteśmy zawsze otwarci.

 


Zapytaj o produkt

ABA WIKTORCZYK SP. z o.o.

O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Inne produkty z tej kategorii

Drzwi nakładkowe PVC model ZOLADrzwi nakładkowe PVC model NOELDRZWI PCV Corona SI 82NT 60 PTDacota – Dorpol KlasyczneDrzwi wsadowe PVC model TEONADrzwi nakładkowe PVC model CANISDrzwi wejściowe PCVDRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNEAT 200Retro-Line System Stylizacji Stolarki Drzwiowej