Katalog Produktów

dostawcy, akcesoria
systemy stolarki
akcesoria - okna
akcesoria - drzwi
chemia, konserwacja
usługi
przeciwpożarowe (p.poż)
akcesoria - fasady i ogrody
półprodukt
software, oprogramowanie branżowe
wentylacja
izolacje akustyczne i przeciwpożarowe
okna
drzwi
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
maszyny, obróbka powierzchni
szkło
montaż

Szukaj:

Szukaj:
A+W Sharepoint DMS

A+W Sharepoint DMS

A+W Software Polska Sp. z o.o.
Więcej informacji o firmie A+W Software

Niemal pozbawiony papieru system archiwizacji

Dokumenty i organizacja pracy:

A+W Sharepoint DMS jest rozbudowanym systemem zarządzania dokumentami łącznie z bazującym na regułach przetwarzaniem dokumentów. System oparty jest na oprogramowaniu Microsoft SharePoint i skutecznych systemach ELO ECM.

Dzięki całkowitej integracji w programach A+W Enterprise i A+W Business wszystkie dokumenty do zawartych tu obiektów (klienci, dostawcy, produkty, zlecenia, zamówienia itd.) przyporządkowywane są w tle bezpiecznie dla procedury i z zachowaniem własnych wytycznych organizacyjnych i prawidłowo odkładane.

Jednocześnie dzięki zintegrowanemu zarządzaniu organizacją pracy procesy stają się bardziej zautomatyzowane, a przez to codzienna praca jest łatwiejsza. Wyszukiwanie i znajdowanie oraz sporządzanie dokumentów odbywa się szybko i łatwo za pomocą kilku kliknięć myszki.

Dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne mogą być również opatrzone kodem kreskowym, przez co automatycznie realizowane jest indeksowanie.

Znacznie wzrasta przejrzystość infor- macji dla osoby podejmującej decyzje, ponieważ wszystkie źródła informacji są ze sobą połączone i przedstawiane za pomocą jednego jednego interfejsu. Aby ułatwić instalację systemu, sporządzone zostały już szablony dla produktów A+W Software i przemysłu przetwórstwa szkła płaskiego. Tym samym ok. 70% ustawień w oprogramowaniu jest już wstępnie skonfigurowanych. Dzięki temu system ten może być w bardzo krótkim czasie zastosowany w środowisku produkcyjnym.

Connect:

W programie A+W Sharepoint DMS zawarty jest elastyczny interfejs „Connect“. Po naciśnięciu przycisku kontekstowo udostępnia on użytkownikom odpowiednio do ich ról i zadań roboczych wszystkie potrzebne informacje i działania. Jeżeli np. użytkownicy wprowadzają numer zlecenia, automatycznie wyświetlane są wszystkie dokumenty przynależne do tego procesu.

„Connect“ oferuje ponadto m. in. możliwości wyszukiwania, sporządzania, wywoływania i odkładania nowych lub istniejących   dokumentów.   Łączy on ze sobą inne aplikacje biznesowe, jak Microsoft Office, systemy CRM i inne. Rozwiązanie udostępnia konfigurowalny przez  wzór  biznesowy  układ  logiczny i działania przetwarzania dla obiektów biznesowych. Dzięki temu pracownikowi automatycznie zapewniane są właściwe informacje, funkcje i automatyzacje, odpowiednio do jego roli i zadania roboczego.

 Korzyści:

▪ Pełna integracja w istniejącym systemie ERP A+W Enterprise lub A+W Business

▪ Łatwa obsługa

▪ Zwiększenie  przejrzystości  informacji

▪ Mniejsze nakłady na implementację dzięki istniejącym szablonom

▪ Wzrost automatyzacji procesu

▪ Zwiększenie  bezpieczeństwa  procesu

▪ Przestrzeganie  ustawowych  obowiązków  przechowywania

▪ Do 10 GB metadanych w systemie operacyjnym Microsoft Windows Serwer od wersji 2008


 
A+W Software Polska Sp. z o.o. Inne produkty z tej kategorii

A+W CANTOR DEALER A+W CANTOR CIM A+W CANTOR Production A+W CANTOR ERP A+W CANTOR Software A+W Discovery A+W Logistics Optimizer A+W Stack Optimizer A+W Rack Optimizer

O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Inne produkty z tej kategorii

ProDesignLogiKal CAD-SUITE 2DKlaes PremiumLogiKal 3D GeometryArchimedeProgram do projektowania ogrodów zimowych KKPPrefCAD| KonstruktorADULO GS 12Moduł Integracji SYMFONIA WH-OKNAKOMPAN OKNAWH Planer