Katalog Produktów

dostawcy, akcesoria
systemy stolarki
akcesoria - okna
akcesoria - drzwi
chemia, konserwacja
usługi
przeciwpożarowe (p.poż)
akcesoria - fasady i ogrody
półprodukt
software, oprogramowanie branżowe
wentylacja
izolacje akustyczne i przeciwpożarowe
okna
drzwi
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
maszyny, obróbka powierzchni
szkło
montaż

Szukaj:

Szukaj:
A+W DynOpt

A+W DynOpt

A+W Software Polska Sp. z o.o.
Więcej informacji o firmie A+W Software

Najlepsza wydajność przy żądanej sekwencji produkcyjnej

Funkcjonalności A+W DynOpt

Program A+W DynOpt je dynamicznym systemem kontroli optymalizacji i rozkroju do cięcia, łamania i sortowania. Jako rozszerzenie systemu produkcyjnego A+W Production* dokonuje on optymalizacji z zachowaniem zdefiniowanych sekwencji produkcyjnych, z maksymalnym zyskiem i kontroluje dynamiczne systemy sortujące, jak HEGLA SortJet i BYSTRONIC  first’sort.

 

Program A+W DynOpt umożliwia jednoczesne cięcie i łamanie kilku rodzajów szkła. System steruje i synchronizuje kilka stołów do cięcia, buforów sortowania i systemów zarządzania płytami pozostałości i zapewnia w czasie rzeczywistym wymianę danych z innymi systemami produkcyjnymi,  jak  linia  szyb zespolonych.

W połączeniu ze sterowanym dynamicznie buforem pośrednim (HEGLA SortJet, BYSTRONIC first’sort) osiągany jest nieprzerwany przepływ szkła, w który można sprawnie wtrącić pilne zlecenia i cięcia dodatkowe, przy niezmiennym udziale odpadów. A+W DynOpt w pełni automatycznie łączy cykle produkcyjne dołączone do dziś jeden za drugim ręcznie lub  półautomatycznie  i  tworzy w ten sposób długotrwale nieprzerwany strumień szkła.

 

Z pomocą A+W DynOpt po raz pierwszy udało się w pełni automatycznie wykonać każdą żądaną sekwencję, bez konieczności pogodzenia się ze spadkiem zysku. Całkowita wydajność jest wyższa niż w przypadku chaotycznej optymalizacji i to bez stosowania przestrzennych systemów sortujących z kolumnami wózków z przegrodami

Jak działa A+W DynOpt?

A+W DynOpt analizuje istniejący potencjał optymalizacji i optymalizuje będącą aktualnie do dyspozycji ilość szkła z uwzględnieniem stopnia napełnienia zarządzanego dynamicznie bufora pośredniego. Stopień napełnienia, przepływ szkła i wydajność są wzajemnie optymalnie ważone. Dzięki temu wzmacniane jest działanie bufora. Monitor wskazuje dodatkowo, jeśli w przypadku rodzaju szkła X wkrótce wystąpi płyta pozostałości. W czasie bieżącej optymalizacji do produkcji przekazane zostały już dodatkowe szyby. Na przykład z rodzaju szkła X, w którym wystąpi płyta pozostałości, dodatkowo do optymalizacji dostępne są teraz trzy płyty magazynowe. Automatycznie lub po naciśnięciu przyci- sku program A+W DynOpt błyskawicznie dokonuje ponownej optymalizacji i wyświetla rezultat na monitorze: Na skutek uwzględnienia w nowej optymalizacji innych płyt płyta pozostałości zniknęła

– problem został niejako przesunięty w przyszłość, do momentu, gdy w przypadku tego rodzaju szkła powtórnie wystąpi płyta pozostałości i proces ponownej optymalizacji rozpocznie się od nowa.

W przypadku często występujących rodzajów szkła można osiągnąć cel, że przez wiele dni nie wystąpi płyta pozostałości, w przypadku rzadkich rodzajów szkła zdarza się to od czasu do czasu. W przy- padku ekstremalnej różnorodności zaleca się automatyczny magazyn resztek (Remaster, Storer itd.), który naturalnie jest również automatycznie włączany do procesu. Dzięki temu możliwa staje się zmiana rodzaju szkła trawerami.

W aktualnej generacji A+W DynOpt istnieje możliwość uwzględnienia produkcji wielkoseryjnej i optymalizacji dla stojaków A.

Korzyści:▪ Najlepsza wydajność przy żądanej sekwencji  produkcyjnej▪ Permanentny przepływ materiału nieskończona  optymalizacja▪ Poprawiony  poziom  wykorzystania linii cięcia▪ Mniej pęknięć i uszkodzeń podczas rozkroju i sortowania▪ Permanentna dostępność szkła dla następnych procesów ­> ‚zawsze szkło przed maszyną do mycia‘▪ Poprawa zsynchronizowanego z produkcją obchodzenia się z pękniętymi szybami i integracja pilnych zadań▪ Brak ograniczenia wielkości partii produkcyjnych (od pojedynczej szyby aż do produkcji dziennej)▪ Redukcja pracy ręcznej dzięki maksymalnej możliwej automatyzacji▪ Mniejsze  niebezpieczeństwo  obrażeń▪ Poprawa jakości dzięki mniejszej ilości ręcznego manipulowania▪ Sterowane wyprowadzenie do jednego lub kilku wózków z przegrodami lub bezpośrednio na jedną lub kilka linii szyb zespolonych A+W DynOpt Compact
Niedrogi podstawowy wariant A+W DynOpt bez maszyny sortującej Program A+W DynOpt Compact to podstawowy wariant oprogramowania A+W DynOpt. W trybie Compact program A+W DynOpt pracuje bezpo- średnio ze stelażami, które napełniane są albo ręcznie, albo przez prosty system sortujący bez bufora pośredniego. A+W DynOpt Compact osiąga przy tym, co najmniej dla dominujących, głównych rodzajów szkła, doskonałą wydajność szkła z unikaniem płyt pozostałości oraz nieprzerwany strumień skompletowanych wózków z przegrodami z obszaru rozkroju.  

 

 


 
A+W Software Polska Sp. z o.o. Inne produkty z tej kategorii

A+W CANTOR DEALER A+W CANTOR CIM A+W CANTOR Production A+W CANTOR ERP A+W CANTOR Software A+W Sharepoint DMS A+W Discovery A+W Logistics Optimizer A+W Stack Optimizer A+W Rack Optimizer

O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Inne produkty z tej kategorii

PrefOrganizer| Planista i koordynator w jednymLogiKal MESLogiKalPrefXpress - Aplikacja do kontroli dostaw3E-LOOKPrefGest| Centrum zarządzaniaProgram do projektowania ogrodów zimowych KKPPrefCAM| InżynierPrefCAD| KonstruktorProDesignPrefWeb| Konfigurator onlineLogiKal Złącze CAD 2DLogiKal CNC z cięciem