stanowisko:

Handlowiec - doradca techniczny - Poznań

Firma:TONTOR ZPU
Treść ogłoszenia:

Handlowiec - doradca techniczny - Poznań

Opis stanowiska:

 • Sprzedaż produktów firmy.
 • Pozyskiwanie nowych rynków zbytu.
 • Obsługa klienta.
 • Utrzymywanie pozytywnej relacji z klientami.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Doradztwo techniczne.
 • Przygotowanie ofert handlowych dotyczących stolarki PVC i ALU.
 • Analiza działań firm konkurencyjnych.

Wymagania:

 • Znajomość stolarki otworowej PVC i ALU
 • Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych.
 • Samodzielność i dobra organizacja swojej pracy.
 • Szybka umiejętność uczenia się.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Obsługa komputera.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwa w szkoleniach.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV prosimy przesyłać na adres: tomasz@tontor.com

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZPU TONTOR z siedzibą w Kaliszu; 62-800, ul. Szczypiornicka 116-120, w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPU TONTOR Tomasz Tontor; 62-800 Kalisz, ul. Szczypiornicka 116-120

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie dotyczy,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Czas publikacji:2019-06-17 10:12:54

« powrót