Wady wykonania i montażu okien

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Zakup nowych okien to kosztowna inwestycja i decydując się na taki krok kierujemy się głównie pragnieniem poprawienia sobie warunków bytowych. Mamy dość starych okien: cieknących, zimnych nie domykających się. Zakup został dokonany, okna wstawione i po pewnym czasie okazuje się, że jest gorzej niż było. Dalej jest zimno i do tego wilgotno a na ścianach pojawiły się zacieki i pleśnie. W budynkach nowych stwierdzamy z przerażeniem, że zamonotowane okna wpływają destrukcyjnie na elementy budynku – ściany, stropy. Przyczyna tych zjawisk najczęściej tkwi w nieprawidłowym - byle jakim - montażu okien. W przeciągu kilku lat sporządziłem ponad 50 ekspertyz nieprawidłowo wbudowanych okien. Zaprezentowane wróżnych pismach fachowych ilustrowane fotografiami skrócone instrukcje montażu okien z PVC umożliwiają nabywcom stolarki ustrzec się przed montażem nieprawidłowym. Prace montażowe można na bieżąco skontrolować. W przypadku, gdy okna zostały już wbudowane można z kolei zweryfikować prawidłowość wykonanych prac. W niniejszym referacie przedstawione są najbardziej powszechne wady montażu okien i drzwi balkonowych. Dotyczą one zarówno okien drewnianych, aluminiowych i z PVC. Przykłady są autentyczne i zostały przytoczone z wykonanych ekspertyz. Te najbardziej powszechne wady zostały zilustrowane fotografiami. Jakość produkowanych okien poprawia się, natomiast jakość montażu obniża się co osobiście obserwuję na niezliczonej ilości interwencji, które niejednokrotnie znajdują swój finał w sądzie.


Najbardziej powszechne wady montażu okien i drzwi balkonowych są następujące:

 • nieprawidłowe wymiary w stosunku do wymiarów otworu w ścianie,
 • montaż na nieoczyszczone, zapylone, nierówne podłoże,
 • montaż okien (a przede wszystkim drzwi balkonowych) bez listew progowych,
 • niewłaściwe mocowanie do ościeży, lub nawet brak mocowania, nieodpowiednie łączniki,
 • niewłaściwe uszczelnienie na styku ze ścianą a często brak uszczelnienia,
 • niewłaściwe zewnętrzne obróbki blacharskie,
 • pozostawianie folii ochronnej, okna brudne po pracach montażowych, itp.

Wady montażu okien i drzwi balkonowych - przykłady

Reklama

1. Nieprawidłowe wymiary

 • Wbudowane okna mają niewłaściwe wymiary. W oknach za szerokich boczny luz dylatacyjny wynosi poniżej 10 mm, w oknach za wąskich luz dylatacyjny przekracza 50 – 60 mm. W progach i nadprożach luz dylatacyjny jest mniejszy niż 10 mm. W jednym przypadku, celem osadzenia zbyt szerokiego okna, konieczne było rozkucie ościeża co spowodowało uszkodzenie muru. Fot 1 przedstawia okno za szerokie wstawione w zabytkowym budynku. Ramy okna są niewidoczne.
 • Okna w stosunku do wymiarów otworów okiennych są za wąskie: jednodzielne o około 40 mm a czterodzielne o około o 60 mm. i luz dylatacyjny na bokach okien wynosi miejscami 60 mm na stronę. Okna są węższe od otworów ościeży okiennych, przedstawia to fot. 2.
 • Okno i zestaw okienny wstawiono na „wcisk” w ościeże bez pozostawienia luzu dylatacyjnego. W okresach letnich skrzydła okna wystawionego na nagrzewanie słoneczne kleszczą się w ramach i nie można ich otworzyć.
 • Wysokość otworów okiennych została pomierzona niedokładnie i wyprodukowano okna za wysokie. Wysokość poszczególnych okien jest za duża; od 30 mm – dla obydwu okien w kuchni, do około 40 mm – dla okna z oszkleniem stałym. Przy montażu stolarki w murach podokiennych wykute zostały pogłębione bruzdy. Przy wykuwaniu bruzd uszkodzona została warstwa wewnętrznej izolacji termicznej ścian a gruz z wykuwanych bruzd został pozostawiony – nieusunięty. W wyniku pozostawienia gruzu pod oknami powstały mostki termiczne.
 • Wymiar wysokości okien jest niezgodny z wymiarem wysokości otworów okiennych. W fazie wymiarowania przyjęto błędne zastosowanie pod i nad oknami listew poszerzających wysokości 45 mm (oraz listew progowych- . Zastosowanie listew poszerzających należy uznać za nieprawidłowe, gdyż w wyniku tego ramy okien są bardzo wysokie, (rama poszerzająca + rama ościeżnicy + rama skrzydła = ~20 cm), zmniejszona jest wielkość przeszklenia.
2. Brak listew progowych
 • Przy montażu drzwi balkonowych, z uwagi na ich zbyt dużą wysokość, usunięta została listwa progowa – fot 3. W tej sytuacji nie ma możliwości wykonania od zewnątrz prawidłowych obróbek blacharskich. Woda z tarasu cieknie do mieszkania na piętrze i przeciekając przez strop zalewa mieszkanie poniżej.
 • Okna dwudzielne są ustawione bez zastosowania listew progowych. W tej sytuacji okna nie mają trwałego podparcia mechanicznego i „wiszą w powietrzu”. Okno trójdzielne również ustawione jest bez zastosowania listwy progowej, na luźno poukładanych klinach drewnianych. W tej sytuacji okno nie ma trwałego podparcia mechanicznego i przemieszcza się, kliny wypadają. Okno osadzone jest nierówno i prawa strona okna opuszczona jest o około 10 mm.; okno nie ma również zachowanej płaszczyzny i jest odchylone od pionu o około 10 mm. Drzwi balkonowe ustawione są bezpośrednio na podłodze, bez listwy progowej. Pod drzwiami pozostawiono szczelinę ok. 5 mm., woda cieknie do mieszkania.
 • Drzwi balkonowe ustawione są bezpośrednio na podłodze. Pod drzwiami pozostawiono wąską szczelinę ok. 5 mm, którą usiłowano uszczelnić pianką PU. W oknie w sypialni pozostawiono pod spodem szczelinę o wysokości około 100 mm, którą również próbowano wypełnić pianką PU.
 • W progach okna są ustawione bezpośrednio na parapetach wewnętrznych, bez zastosowania listew progowych. Okna posadowione są za nisko, wobec czego nie ma możliwości wykonania prawidłowych zewnętrznych obróbek blacharskich, podsuniętych pod ramy okien.
3. Brak właściwego mocowania okien i drzwi do ościeży
 • Rozstaw kotew jest nieprawidłowy. Na ramiakach pionowych ilość kotew jest niewystarczająca, są tylko po dwie kotwy a powinno być po trzy, rozstaw kotew dolnej i górnej wynosi ok. 130 cm i przekracza dozwolone 70 cm, ilustruje to fot. 4. Okno jednodzielne nie ma w ogóle mocowania w progu i w nadprożu. Okno czterodzielne nie ma mocowania w progu, rusza się – powinny być cztery kotwy a w nadprożu zastosowano tylko dwie kotwy zamiast czterech.
 • Mocowanie okna i wszystkich drzwi balkonowych jest nieprawidłowe. Pierwotnie okna i drzwi balkonowe nie miały mocowania w progach i w nadprożach. Z powodu nieumocowania okien i drzwi balkonowych w progach i w nadprożach, przez dwuletni okres jej eksploatacji nastąpiło wygięcie dolnych ram ościeżnic do góry, a górnych do dołu; wyboczenia ram wynoszą do 5 mm. Wyboczenie profili wywołała różnica temperatury na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia oraz brak mocowania. Powoduje to trudności w otwieraniu i zamykaniu drzwi balkonowych. W wyniku interwencji właściciela mieszkania założone zostały dodatkowe kołki rozprężne w progach i w nadprożach. Prace nic nie pomogły, gdyż ramy są już trwale odkształcone. Otwory w profilach PVC na kołki rozporowe zostały wykonane niestarannie, brak jest ich zabezpieczenia przed wnikaniem wody w profile, woda z opadów wcieka w ściany (nowego) budynku.
 • Mocowanie wszystkich okien i drzwi balkonowych jest nieprawidłowe. Okna i drzwi nie mają mocowania w progach i w nadprożach. Z tego powodu w oknach dwudzielnych i w oknach z oszkleniem stałym, stwierdzone zostało wygięcie do góry ram dolnych ościeżnic. Wyboczenie profili wywołała różnica temperatury na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia oraz brak mocowania.
 • Rozstaw kotew jest nieprawidłowy, przypadkowy. Na ramiakach pionowych kotwy są przegęszczone, natomiast na ramiakach poziomych ilość kotew jest właściwa. Początkowo ilość kotew była niewystarczająca i dopiero w wyniku interwencji zleceniodawcy ich liczba została zwiększona. Brakujące kotwy zostały wstawione w sposób nieprawidłowy, tj zostały wciśnięte “na siłę” przy wstawionych już oknach. Dla założenia brakujących kotew w cegłach muru wewnętrznego zostały wykute otwory - spowodowało to zniszczenia cegieł i naruszenie izolacji termicznej ściany a także uszkodzone zostały (wyłamane) profile ościeżnic. Sposób utwierdzenia kotew w murze jest niewłaściwy. Kotwie zostały przytwierdzone do muru pojedynczymi wkrętami stalowymi osadzonymi w kołkach tworzywowych. Wkręty zostały wpuszczone w niewłaściwe otwory kotew – brak jest możliwości regulacji położenia kotew - co uniemożliwiło właściwe ustawienie okien w pionie. Miejscami zastosowano zwykłe gwoździe powbijane w cegłę. Z powodu chaotycznego, przypadkowego rozmieszczenia kotwi, część kołków wwiercona została w ścianki cegły kratówki, lub nawet w zaprawę łączącą cegły i niektóre z kołków można wyciągnąć. Tylko niektóre kołki osadzone są w cegle litej, wmurowanej w ścianę w regularnych odstępach z przeznaczeniem na osadzenie kotew okien.
 • Część okien zamontowana została dyblami wpuszczonymi w warstwę wewnętrznej izolacji termicznej ścian. Dyble „nie trzymają” i można je swobodnie wyciągnąć. Po dwuletniej eksploatacji nastąpiło trwałe wyboczenie ram ościeżnic. Okna przemieszczają się.
4. Brak uszczelnienia
 • Uszczelnienie okien i drzwi balkonowych jest nieprawidłowe. Wg informacji właściciela mieszkania piankę PU w styk okien (i drzwi balkonowych) z ościeżami wtryśnięto punktowo pozostawiając nieuszczelnione „dziury”. Brak jest zupełnie uszczelnienia materiałem izolacji termicznej od strony węgarków - nie pozostawiono wymaganej szczeliny dylatacyjnej w którą powinien zostać założony materiał izolacyjny ilustruje to fot. 8. Z powodu niezaizolowania szczelin pomiędzy ramami okien a węgarkami, ościeża przy oknach są zimne. Zmierzona na ościeżu temperatura wyniosła 12o C, przy temperaturze zewnętrznej powietrza +30 C, temperatura powietrza w mieszkaniu wynosiła w tym czasie 160 C.
 • Piankę PU wtryśnięto wyłącznie od zewnątrz na głębokość 10 do 15 mm. Od wewnątrz styk dolnych ram okien z parapetami osłonięto cienką warstewką silikonu a styk ram okien z ościeżami z boków okien i w nadprożach cienką warstwą gipsu. W wyniku takiego działania we wszystkich oknach nieuszczelniony jest styk ram okien z ościeżem na głębokości około 50 mm. Z powodu niedostatecznego zaizolowania szczelin pomiędzy ramami okien a ościeżami, ościeża są bardzo zimne. Temperatura pomierzona na powierzchni ściany przy krawędziach ościeżnic wyniosła 130C (przy temperaturze zewnętrznej 0oC). Według informacji lokatora, po wymianie starych okien drewnianych na okna nowe z szybami niskoemisyjnymi, zużycie energii (gazu) na ogrzewanie wzrosło niemal dwukrotnie a w okresach zimnych dni od okien wieje „przeraźliwe zimno” natomiast właściciel obiektu dogrzewa się grzejnikiem elektrycznym.
 • Z uwagi na nierówne szerokości luzów dylatacyjnych, grubość wtryśniętej w szczeliny obwodowe warstwy pianki PU wynosi albo 40 do 50 mm albo też poniżej 10 mm. Tak wąskich szczelin, jak 10 mm, nie można wypełniać pianką PU. Ościeżnice okien i drzwi przylegają bezpośrednio do węgarków muruzewnętrznego, wykonanego z cegły klinkierowej, brak jest wymaganego luzu dylatacyjnego na styku z węgarkiem. Szczelina styku okien (i drzwi) z węgarkiem jest nieuszczelniona (jest to o tyle niekorzystne, że pomiędzy cegłami – na ich łączeniu zaprawą wapienną pozostawione szczeliny są bardzo duże). Przy wykuwaniu w murze wewnętrznym otworów na dodatkowe kotwy do mocowania okien zniszczono mur. Uszczelnienie okien nie zapewnia szczelności styku na przenikanie powietrza a od zewnątrz w ścianę będzie wnikać wilgoć i woda.
 • Okna przysunięto do starych węgarków a styk ram okien z ościeżem „uszczelniono” tynkiem. Brak jest luzu dylatacyjnego na styku ram z węgarkiem, oraz brak jest uszczelnienia silikonem zabezpieczającego przed penetracją wody opadowej. Na styku ram ościeżnic z węgarkiem powstała już mikroszczelina.
 • Na styku okien z węgarkami pozostawiono szczeliny w które wiewane jest zimne powietrze z zewnątrz, natomiast podczas opadów deszczu w styk okien z węgarkami wcieka woda. Przy większych opadach zawilgoceniu ulegają ościeża. Rozmiar szczelin ilustruje fot. 9

5. Nieoczyszczone podłoże

 • Pianka PU wtryśnięta została na nieoczyszczone – zagruzowane po wykuwaniu bruzd (na za wysokie okna) i zapylone - podłoże. Nie dokonano wypełnienia ubytków muru. Pomiędzy ramy okien (przed wtryśnięciem pianki PU) a ościeża powinien być wciśnięty materiał izolacji termicznej np. wełna mineralna. Materiał izolacji termicznej powinien być wciśnięty również w szczelinę izolacji termicznej i dociśnięty do materiału izolacji termicznej ścian – styropianu. Przez pozostawione nieszczelności wnika do pomieszczeń powietrze zewnętrzne.
 • Pianka PU wtryśnięta została na nieoczyszczone – zagruzowane i zapylone - podłoże. Nie dokonano usunięcia zwietrzałych i skorodowanych warstw cegieł, zaprawy i pozostałości starego materiału uszczelniającego. Nie dokonano wypełnienia ubytków muru. Przez nieszczelności, warstwy gruzu i kurzu wnika do pomieszczeń powietrze z zewnątrz.

6. Niewłaściwe mocowanie parapetów

 • Zewnętrzne obróbki blacharskie wykonane są nieprawidłowo. Ilustruje to fot 10. Okna posadowione są bez listew progowych, krawędzie parapetów zewnętrznych zostały przyłożone do ram ościeżnic i „przymocowane” nitami zrywalnymi w rozstawie ~50 cm. Krawędzie parapetów na styku z ramami ościeżnic zabezpieczone zostały prowizorycznie cienką warstewką silikonu. Silikon po kilkumiesięcznej eksploatacji okien złuszcza się, na styku ram okien z parapetami powstała szczelina. W jednym z okien w ogóle nie wykonano uszczelnienia styku blaszanego parapetu zewnętrznego z ramą okna, wielkość pozostawionej szczeliny wynosi 2 do 3 mm. W pozostawione szczeliny wcieka woda opadowa. W większości przypadków pozasłaniane zostały otwory odwadniające. Woda opadowa ściekająca po płaszczyźnie okien oraz woda opadowa wciekająca pod ramy skrzydeł przez nieszczelne przylgi (brak usztywnień ram) i wpływając następnie do wewnętrznych otworów odwadniających cieknie pod okna i powoduje zawilgacanie murów podokiennych. Przy większych opadach deszczu przecieki wody są tak intensywne, że spływa ona spod okien na podłogę. Taki sposób mocowania parapetów zewnętrznych do ram okien (a nie pod ramy) jest dopuszczalny pod warunkiem bardzo trwałego wykonania połączenia.
 • Zewnętrzne obróbki blacharskie zostały wykonane nieprawidłowo. Okna przy montażu dosunięto do parapetów wewnętrznych pozostawiając od zewnątrz, pomiędzy krawędzią ram okien a krawędzią parapetów zewnętrznych, pięciocentymetrową szczelinę, którą wypełniono tynkiem. Woda opadowa wcieka w spękany już tynk i w szczeliny pomiędzy wypełnieniem z tynku a blachą parapetów.
 • We wszystkich oknach pozasłaniane zostały otwory odwadniające. Woda opadowa ściekająca po płaszczyźnie okien oraz woda opadowa wciekająca pod ramy skrzydeł przez nieszczelne przylgi i wpływając do wewnętrznych otworów odwadniających, cieknie pod okna i powoduje zawilgacanie murów podokiennych. Widoczne są na powierzchni tynków początki rozwoju grzybów pleśniowych.. 
 • Nieprawidłowe są zewnętrzne obróbki blacharskie. Parapety zewnętrzne drzwi balkonowych zostały umocowane do dolnych ram ościeżnic a powinny być pod nie podsunięte (są to nowe okna montowane w nowym budynku). Krawędź blachy parapetów na styku z dolnymi ramiakami ościeżnic odgięta jest na zewnątrz, a szczelina wypełniona jest silikonem. Niektóre z otworów odwadniających zaklejone są silikonem lub przysłonięte krawędzią blachy parapetów. Z upływem czasu nastąpi odspojenie silikonu i woda ściekająca po powierzchni drzwi wciekać będzie pod ramę powodując zawilgocenia stropu.

7. Inne wady

 • W oknach dwudzielnych zastosowane zostały szyby zespolone jednokomorowe 6/14/4. Aprobata techniczna dopuszcza zastosowanie szyb zespolonych innych niż szyby zespolone dwukomorowe 4+4+4/6+6, pod warunkiem przedłożenia wyników badań wykonanych w akredytowanym laboratorium. Współczynnik przenikania ciepła k okien z tego rodzaju szybą zespoloną przekracza wartość 2,6 W/m2K i wynosi około 3,0 W/m2K.
 • W oknach i w drzwiach balkonowych stwierdzono różnice w odcieniach bieli profili ościeżnic, skrzydeł, listew przyszybowych i listwy łączącej wstawionej pomiędzy drzwi balkonowe a okna. Odcień bieli ościeżnic jest lekko kremowy, odcień bieli skrzydeł jest szary, listwa łącząca jest zażółcona i tylko listwy przyszybowe mają biel prawidłową. Na wewnętrznej, od strony pomieszczeń powierzchni profili skrzydeł widoczne są zacienione wzdłużne pasma i podłużne pasy zmatowień. Wyczuwalne są podłużne rysy, miejscami profile są mocno porysowane.
 • W oknie nieprawidłowo zostały rozstawione zaczepy okucia i przez zamontowane w budynku okno nastąpiło włamanie. Niektóre zaczepy okuć zostały zamontowane w taki sposób, że rolki prowadnicy nie zazębiały się z zaczepami, mijały się.
 • Po rocznym okresie eksploatacji okno z uwagi na niewłaściwy montaż – brak mocowania w progach i w nadprożach uległo trwałej deformacji. Występują trudności w otwieraniu skrzydła okna. W oknie dokonano „naprawy” polegającej na wycięciu fragmentów profili i obniżeniu ustawienia zaczepów. Wycięcie oznaczono niebieską klamrą – fot. 11.
 • Szyby zespolone są osadzone luźno, to znaczy, że przy lekkim nacisku na szybę przesuwają się prostopadle do ramy. To samo zjawisko występuje przy energicznym zamykaniu lub otwieraniu skrzydeł. Do osadzenia szyb zastosowano niewłaściwe listwy przyszybowe i za wąskie uszczelki zewnętrzne. Według aprobaty ITB tego typu listwy przyszybowe i uszczelki przeznaczone są do szklenia szyb zespolonych grubości 24 mm. Szyby zespolone zastosowane w przedmiotowych oknach mają grubość 21 mm.- są więc cieńsze.
 • Okien wykonanych przez firmę ..... nie można zakwalifikować jako okna antywłamaniowe z powodu braku okuć antywłamaniowych (zastosowano okucia zwykłe) oraz zamontowania szyb zespolonych klasy P1 tzn. szyb bezpiecznych. Szyby zespolone antywłamaniowe są klasy od P3 do P6. Przez okna nastąpiło włamanie do mieszkania.
 • We wszystkich oknach w poziomych ramiakach skrzydeł brak jest stalowych profili usztywniających. Nieusztywnione ramy skrzydeł pod wpływem niskich temperatur zewnętrznych ulegają wyboczeniu do wewnątrz co powoduje rozszczelnianie ram i przedmuchy zimnego powietrza oraz przecieki wody opadowej do wrębów ościeżnic. Przenikające w przestrzeń międzyskrzydłową zimne powietrze powoduje wychładzanie wrębów i ram okien a w konsekwencji następuje wyraszanie wilgoci na wychłodzonych ramach i szybach zespolonych. Pomierzone dla nieusztywnionych ramiaków skrzydeł wyboczenie (przy temperaturze zewnętrznej około 00 C) wyniosło 2 do 4 mm. Temperatura w mieszkaniu + 14oC. Załączone fot 12 ilustruje sposób sprawdzenia wykrywaczem metali, czy w oknach zastosowane zostały stalowe profile usztywniające.

 Jerzy Płoński ITB
J_Plonski@itb.pl

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Jak skorzystać z dotacji z programu Czyste Powietrze

Jak skorzystać z dotacji z programu Czyste Powietrze

Jesteś właścicielem domku jednorodzinnego? Musisz...

Awilux o zmianach i prognozach na 2019 rok

Awilux o zmianach i prognozach na 2019 rok

Duże zapotrzebowanie na dostarczane przez polskie firmy...

OKNOPLAST Running Team po raz kolejny w Biegu Wielkich Serc

OKNOPLAST Running Team po raz kolejny w Biegu Wielkich Serc

W niedzielę 13 stycznia odbył się już siódmy Bieg...

Nowa siedziba, nowa nazwa, nowe logo – MS się zmienia

Nowa siedziba, nowa nazwa, nowe logo – MS się zmienia

Ostatnie miesiące w firmie MS więcej niż OKNA...

GSW Office – nowoczesne przeszklenia w biurach

GSW Office – nowoczesne przeszklenia w biurach

Ściany szklane stają się nieodzownym elementem...» Więcej na subportalu okna