| Wyświetleń:295

VELUX sfinansuje program emerytalny dla pracowników

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Grupa VELUX przystąpiła do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) i w czerwcu wpłaciła pierwsze składki. Tym samym pracownicy firmy zyskują dobrowolną formę ubezpieczenia emerytalnego w całości finansowaną przez pracodawcę. W przypadku Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) składkę 1,5% płaci pracodawca, zaś pracownik 2%. Wybór takiego programu emerytalnego wpisuje się w strategię Grupy VELUX opartą na społecznej odpowiedzialności i koncepcji firmy modelowej.


Od 1 lipca br. firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zostaną objęte ustawą o Państwowych Planach Kapitałowych (PPK), w przypadku podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób, termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2020 roku. Pracodawcy mogli złożyć wniosek o przystąpieniu do alternatywnego programu, czyli Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), który jest dla pracowników dobrowolny i jednocześnie nakłada na pracodawcę obowiązek opłaty składki w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika brutto (w przypadku PPK składka pracodawcy wynosi min. 1,5%). Warunkiem zwolnienia pracodawcy z PPK było również uczestnictwo w PPE 25% załogi.

Według rejestru Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 3 czerwca 2019 roku, aktywnych Pracowniczych Programów Emerytalnych było 1537, a od momentu uchwalenia ustawy o PPK zostało zarejestrowanych ich 411*. Wśród firm, które się na to zdecydowała są m.in. spółki Grupy VELUX zatrudniające łącznie blisko 1900 osób. Od rozpoczęcia funkcjonowania programu PPE w spółkach Grupy, deklarację uczestnictwa wypełniło już blisko ¾ pracowników.

Dla Grupy VELUX była to ważna, strategiczna decyzja. Z jednej strony zdecydowaliśmy się na opłacanie wyższej stawki, ponosząc tym samym dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem. Jednak z drugiej strony mamy świadomość, jak ważny jest to program dla naszych pracowników dotyczący ich zabezpieczenia finansowego w przyszłości. Jako firma modelowa zależy nam na długookresowym budowaniu kapitału i dobrobytu naszych pracowników – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.


Przystąpienie Grupy VELUX do PPE zostało entuzjastycznie przyjęte przez większość pracowników fabryk. Duża w tym zasługa i rola związków zawodowych, które przychylnie podeszły do projektu PPE i wsparły pracodawcę w procesie komunikacji o nim wśród załogi.

Pracownicy postrzegają PPE jako kolejny benefit oferowany przez Grupę VELUX. Szczególnie cieszy ich fakt, że podstawowa składka jest w całości finansowana przez firmę, a nie jak w przypadku PPK, gdzie pracownik musi dopłacać 2% wynagrodzenia brutto – mówi Monika Sawczuk-Petrov, dyrektor personalna zakładów produkcyjnych w Gnieźnie. – Przystąpienie do PPE to wyraz dbałości i odpowiedzialności za naszych pracowników. W regionach, gdzie mamy fabryki, niewielu pracodawców zdecydowało się na taki benefit, co wyróżnia nas na rynku pracy.


Program PPE stał się integralnym elementem polityki personalnej VELUX. Firma oferuje szereg benefitów pozapłacowych dla wszystkich, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dostęp do bogatej bazy szkoleń, karty i karnety sportowe i kulturalne czy owoce na drugie śniadanie.

PPE w Grupie VELUX – na czym to polega?


Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) to finansowane w całości przez pracodawcę dodatkowe oszczędzanie na emeryturę pracownika w ramach III filaru. Inicjatorem uruchomienia tego programu jest pracodawca. Firmy, które nie zdecydowały się na PPE, zgodnie z ustawą, są zobligowane do wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

Każdemu pracownikowi, który wyrazi chęć uczestnictwa w PPE, oprócz standardowego wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek ZUS, firma będzie co miesiąc wpłacać składkę podstawową na jego konto w PPE. Składka podstawowa stanowi 3,5% wynagrodzenia brutto oraz wszystkich jego pozostałych składników, stanowiących podstawę do naliczenia składki ZUS. W przypadku PPK składka ta wynosi 1,5%, plus pracownik obowiązkowo płaci 2% swojego wynagrodzenia brutto.Podczas wypełniania deklaracji uczestnictwa w PPE pracownik ma możliwość zadeklarowania składki dodatkowej, a jej minimalna wysokość to 50 zł. Będzie ona potrącona z wynagrodzenia netto.

Co istotne, środki są własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu oraz można je w całości, bez podatku, wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. W przypadku PPK w wieku 60 lat można wypłacić bez podatku 25% jednorazowo i 75% w ratach przez 10 lat.

Uczestnikiem PPE może być każdy pracownik Grupy VELUX zatrudniony na umowę o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wystarczy, że wypełni deklarację uczestnictwa, w której zadecyduje m.in. o tym, na jaki fundusz lub fundusze inwestycyjne będą przelewane jego składki podstawowe w ramach PPE.

Program ten wiąże się z wieloma korzyściami dla pracowników. Po pierwsze pracownicy mają możliwość gromadzenia dodatkowych oszczędności na emeryturę, w całości finansowanych przez pracodawcę. Nie płacą podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%, mają możliwość inwestowania środków w szeroką gamę funduszy inwestujących zarówno w Polsce, jak i na rynkach globalnych poprzez fundusze cyklu życia – mówi Grzegorz Mierucki, Menedżer ds. Sprzedaży NN Investment Partners TFI, firmy zarządzającej PPE Grupy VELUX.


W ramach PPE z NN Investment Partners TFI pracownik Grupy VELUX może wybierać spośród 5 kategorii funduszy. W ramach tych kategorii pracownicy mogą korzystać z 11 subfunduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego, a także fundusz cyklu życia, który posiada mechanizm zmniejszania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do momentu wypłaty zgromadzonych środków w PPE. Zatem pracownik może wybrać gotowe rozwiązanie dopasowanego do jego wieku lub samodzielnie zbudować swój portfel w ramach PPE. W przypadku pracowników, którzy nie dokonają żadnego wyboru subfunduszu lub subfunduszy, wszystkie środki będą przekazywane do subfunduszu NN Stabilnego Wzrostu.

Jeśli pracownik odejdzie z Grupy VELUX, środki zgromadzone w PPE może przetransferować do PPEu nowego pracodawcy lub na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Jeśli natomiast po zakończeniu swojej umowy o pracę pozostawi zgromadzone środki w PPE Grupy VELUX, będą one nadal jego własnością i będą inwestowane zgodnie z wybranymi subfunduszami.

Uczestnictwo w programie PPE jest dobrowolne, zatem pracownik może przystąpić w każdej chwili po przepracowaniu 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę, jak również może z niego zrezygnować po przystąpieniu. Jednak w sytuacji rezygnacji pracodawca przestaje opłacać składki.

* https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/PPE

#okna_dachowe, #praca_velux

Zainteresowany? Poproś o ofertę!DRUTEX sponsorem Świątecznego grania z Kubą

DRUTEX sponsorem Świątecznego grania z Kubą

W ramach imprezy, 28 grudnia br. w Częstochowie,...

Ranking CAB: WnD najdynamiczniej rozwijającym się producentem stolarki otworowej

Ranking CAB: WnD najdynamiczniej rozwijającym się producentem stolarki otworowej

Spośród 250 największych podmiotów biznesowych,...

Bezpieczeństwo w pokoju dziecka

Bezpieczeństwo w pokoju dziecka

Bezpieczeństwo to wartość, której nie sposób...

HENSFORT coraz mocniejszy w krajach Beneluxu

HENSFORT coraz mocniejszy w krajach Beneluxu

Coraz mocniejsza pozycja polskich producentów sprawia,...

Uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej DOBROPLAST

Uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej DOBROPLAST

Jak możemy się dowiedzieć za pośrednictwem portalu...» Więcej na subportalu okna