| Wyświetleń:4003

Branża popiera wprowadzone ograniczenia dotyczące ołowiu w PCW

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Branża popiera wprowadzone ograniczenia dotyczące ołowiu w PCW

fot. EPPA | Branża popiera wprowadzone ograniczenia dotyczące ołowiu w PCW

Europejscy dostawcy systemów okiennych z PCW popierają wprowadzenie od 3 maja ograniczeń dotyczących ołowiu (Pb) w PCW w ramach rozporządzenia REACH Komisji Europejskiej, uznając je za ważny pierwszy krok.


Dopiero co opublikowany tekst prawny (przyjęty po wspólnej akcji ustawodawczej Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich) zabrania wprowadzania na rynek artykułów z PCW zawierających ołów. Ograniczenie to dotyczy wszystkich artykułów z PCW, które nie mogą być poddawane recyklingowi w obiegu zamkniętym, wyłączając zatem wyraźnie profile z PCW, które zawierają ołów jako dodatek pozostały w recyklacie z odpadów starych profili okiennych z PCW.

EPPA z zadowoleniem przyjęła tę regulację, która całkowicie zapobiega wprowadzaniu nowego ołowiu do europejskiego rynku PCW. Członkowie EPPA zakończyli wykorzystywanie ołowiu jako stabilizatora już w 2004 roku, bowiem od tamtej pory stosują w nowych profilach z PCW stabilizatory na bazie cynku wapniowego.

Jednocześnie ustawodawca europejski wyraźnie zadeklarował swoje zobowiązania wobec gospodarki zamkniętego obiegu, derogując dalsze istnienie ołowiu jako dodatku pozostałego w recyklacie z PCW (rPCW-U), który jest stosowany w produkcji nowych profili z PCW do zastosowań budowlanych. 

Przemysł profili okiennych z PCW stosował zamknięty obieg materiału już przez ostatnie 25 lat. Nasze miejsca produkcji i recyklingu utrzymują materiał z PCW w śledzonym obiegu od profilu do profilu z PCW. Recykling PCW – i dodatku ołowiu – w obiegu zamkniętym okazał się najbardziej zrównoważonym sposobem zarządzania materiałem i substancją. Cieszymy się, że ustawodawca UE popiera ten fakt i kontynuuje inwestycje w ten obieg zamknięty dla naszych zastosowań – mówi Carsten Heuer, prezydent EPPA.


W związku ze zobowiązaniem EPPA w zbieranie, recykling i wykorzystywanie 50% dostępnych odpadów poprodukcyjnych profili PCW w Europie do 2030 roku stowarzyszenie uważa, że restrykcja w ramach REACH jest ważnym pierwszym krokiem, na którym należy budować dalsze działania. Przepisy dotyczące odpadów i produktów muszą naśladować przykład REACH, gdzie dokładna ocena ryzyka, wpływu społeczno-ekonomicznego i skutków środowiskowych doprowadziła do wniosku, że śledzenie obiegu zamkniętego jest właściwym sposobem postępowania. 

Wzywamy ustawodawców krajowych i europejskich, aby ułatwili naszej branży dalsze zwiększanie ilości recyklatu PCW poprzez harmonizację odpowiednich przepisów UE z właśnie przyjętym ograniczeniem ołowiu w PCW. Aplikacje recyklingowe w bezpiecznym i śledzonym obiegu zamkniętym nie powinny podlegać żadnym dodatkowym barierom na rynku – stwierdza Carsten Heuer.


W oparciu o obecny stan budownictwa wynoszący ponad 600 milionów okien PCW w Europie, przemysł oczekuje liniowego wzrostu ilości dostępnych woluminów odpadów związanych z nadchodzącym końcem cyklu życia okien PCW w kolejnych latach. Wdrożenie Europejskiej Fali Renowacji ma jeszcze wzmocnić ten trend.

#oknaPVC, #RecyklingOkien, #systemyPVC, #recyklingPVC, #EPPA, #Brussels

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

» Więcej na subportalu Najnowsze wieści z branży