| Wyświetleń:4579

WICONA zmierza ku zrównoważonej przyszłości

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Hubert Wiśniewski, Country Manager WICONA Polska

fot. WICONA | Hubert Wiśniewski, Country Manager WICONA Polska

WICONA zmierza ku zrównoważonej przyszłości dzięki synergii
i współpracy na wszystkich możliwych poziomach.


Żyjemy w dobie postępującej eksploatacji zasobów naszej planety. Musimy zacząć zadawać sobie pytanie, jak zrównoważyć dbanie o środowisko z jednoczesnym zaspokajaniem zapotrzebowania na kolejne mieszkania, biura i infrastrukturę. 


Hubert Wiśniewski, Country Manager Poland, pracuje w Hydro Building System od 10. lat i jest pasjonatem budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Zapytano go, co tak naprawdę oznacza dziś takie słowo, jak zrównoważony.

Odpowiedź można znaleźć w postępie technologicznym i dostępności materiałów budowlanych, które z definicji przyczyniają się do redukcji CO2 w budownictwie. Dlatego spojrzenie na zrównoważony rozwój oznacza, moim zdaniem, że nasze działania powinny być zdrowe dla środowiska i ludzi – a to oznacza budowanie czegoś, co będzie można podziwiać przez pokolenia.


Branża budowlana zaczyna myśleć w sposób bardziej zrównoważony oraz jak obniżyć swoją emisję dwutlenku węgla – Hubert dzieli się swoimi przemyśleniami na ten temat. 

Zrównoważona architektura cieszy się bezprecedensowym rozmachem biznesowym i politycznym, a firmy budowlane i architektoniczne przestawiają się na model, w którym myślenie o niskiej emisji dwutlenku węgla integruje się z każdym aspektem procesu planowania i budowy: od wyboru materiałów budowlanych i zarządzania odpadami po energooszczędne ogrzewanie, chłodzenie i hydraulikę. Nadal ustanawiamy punkt odniesienia dla jasnej definicji zrównoważonego budynku, szukając wspólnego mianownika pomiędzy aspektami funkcjonalnymi a imperatywem pięknego budynku.


Hubert wyjaśnia dalej, jak WICONA wdraża strategie zrównoważonego rozwoju organizacji. 

Jesteśmy zaangażowani i konsekwentnie wdrażamy zrównoważone strategie we wszystkich obszarach naszej działalności: począwszy od kultury organizacyjnej, promując pozytywne zmiany, poprzez wspieranie lokalnych społeczności i naszych partnerów biznesowych. Wszystko to robimy oczywiście w kontekście biznesowym z pełną świadomością naszego wpływu na środowisko, który stopniowo i skutecznie neutralizujemy. Porównując sprzedaż marki WICONA w latach 2021 do 2020 – odnotowaliśmy wzrost o 40%, co potwierdza, że konsekwentna realizacja naszej zielonej strategii to dobra ścieżka nie tylko dla naszego biznesu, ale przede wszystkim korzystna dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Moim celem jest jednak przede wszystkim napędzanie rentowności i wzmacnianie świadomości naszej pozycji jako lidera niskoemisyjnych rozwiązań dla budownictwa.


WICONA stawia na odzyskiwanie aluminium ze złomowanych fasad i okien, które niemal w 100% nadają się do recyklingu. W przypadku systemów aluminiowych WICONA mamy do czynienia z systemami, które dzięki zaawansowanym technologiom produkowane są w cyklu zamkniętym, z wykorzystaniem aluminium pochodzącego z recyklingu. 

Hydro CIRCAL 75R to materiał certyfikowany przez niezależną instytucję DNV-GL, która gwarantuje, że 75% materiału pochodzi z aluminium pokonsumpcyjnego, czyli takiego, który osiągnął koniec swojego cyklu życia. Jest to jedno z największych osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na rynku budowlanym w ostatnich latach. Obecnie wszystkie inwestycje, w których uczestniczymy, realizowane są w oparciu o aluminium Hydro Circal, co przyczynia się do redukcji CO2 tych obiektów. Myślę, że dzięki naszym działaniom przyspieszymy zmiany, których jesteśmy świadkami w obszarze budownictwa i architektury.


WICONA oferuje nowe, zaawansowane technicznie pomysły i rozwiązania, zapewniając prawdziwy postęp swoim partnerom rynkowym i klientom. Sukces ten opiera się na 180 zarejestrowanych patentach, z których 46 nadal obowiązuje. W ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat WICONA wprowadziła wiele ekscytujących innowacji. W 2010 r. nastąpił początek pełnej „ewolucji”, która stopniowo objęła całą gamę produktów. WICONA zdefiniowała tę koncepcję jako ciągły rozwój własnych systemów, aby sprostać rosnącym wymaganiom zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, izolacji termicznej i ochrony klimatu. Hubert Wiśniewski wyjaśnia, co WICONA może dziś zaoferować dostawcom i rynkowi. 

Dzisiaj mamy pełne portfolio produktów z zakresu okien, drzwi i rozwiązań elewacyjnych dostosowanych do potrzeb projektantów i inwestorów, które doskonale wpasowują się w każdy rodzaj budownictwa. W tej sytuacji doskonale swoją funkcję spełnia specjalistyczne doradztwo WICONA, składające się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów, tworząc optymalne ścieżki planowania i realizacji każdego projektu budowlanego. W procesie tym brane są pod uwagę podstawowe kryteria budynków przyszłości, takie jak efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój, ekonomia, fizyka budowli i dokładność. Oprócz opieki specjalistów WICONA oferuje również szeroką gamę narzędzi.


Co powinien zrobić przemysł, aby bardziej ograniczyć emisję dwutlenku węgla?

Każdy cel w SDG (Celach Zrównoważonego Rozwoju) reprezentuje obszar ryzyka, który obecnie stanowi wyzwanie dla firm. Na przykład łańcuchy dostaw są podatne na skutki zmian klimatycznych i wyczerpywania się zasobów naturalnych. Przyjmując cele zrównoważonego rozwoju w biznesplanie, organizacje mogą zmniejszyć to ryzyko. Zaletą takich celów jest to, że oferują firmom plan działania dotyczący zaangażowania interesariuszy i rozwoju zrównoważonych strategii, które mogą pomóc w pozytywnej transformacji ich działalności. Inwestując i dopasowując swoje plany biznesowe do tych uniwersalnych ram, można poprawić wartości organizacyjne i środowisko. Nie zapominajmy, że uwzględnienie celów zrównoważonego rozwoju w biznesplanie może również przynieść korzyści finansowe.


Jeśli chodzi o przyszłość i przemyślenia związane ze słowem zrównoważony, Hubert Wiśniewski nie ma wątpliwości. 

Sprzedaż systemów WICONA, które są dedykowane dla wszystkich segmentów rynku, rozwija się bardzo dobrze. Stopniowo budujemy świadomość marki, a w kolejnych miesiącach będzie to jeszcze bardziej zauważalne. Zintensyfikujemy nasze działania komunikacyjne i działania w organizacjach, z którymi jesteśmy związani, ponieważ wierzę, że jesteśmy na etapie, na którym możemy osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju dzięki synergii i współpracy na wszystkich możliwych płaszczyznach. Naszym atutem jest to, że mamy doskonałe zaplecze do realizacji tych celów. 


Nasza działalność jest ściśle zintegrowana z innymi markami Grupy Hydro, ale jednocześnie stworzyliśmy świetny zespół ekspertów, którzy dzięki swojemu profesjonalizmowi pracują na reputację naszej marki. Duży nacisk kładziemy na relacje z naszymi partnerami, co często przekłada się na wieloletnią współpracę i kolejne odważne projekty. Z roku na rok realizujemy coraz więcej inwestycji, uczestniczymy również w międzynarodowych zespołach. Tylko w tym roku nasze produkty znalazły zastosowanie w wielu obiektach, a kolejne przed nami.


#SystemyAluminiowe, #FasadyAluminiowe, #OknaAluminiowe, #Trzcianka

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY
» Więcej na subportalu Najnowsze wieści z branży