| Wyświetleń:5382

Raport CASE: Inwestycje i ich determinanty a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Raport CASE: Inwestycje i ich determinanty a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie

fot. case-research | Raport CASE: Inwestycje i ich determinanty a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie

CASE opublikowało raport pokazujący znaczenie inwestycji dla wzrostu gospodarczego Polski od wczesnych lat 90. do czasów obecnych. 


W tym okresie nasz kraj dokonał skoku rozwojowego, zmniejszając znacznie dystans gospodarczy do krajów Europy Zachodniej. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wzrost zasobu kapitału i wydajności produkcji, które bezpośrednio są powiązane z inwestycjami.

Z raportu „Inwestycje i ich determinanty, a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie” wynika, że w 1990 roku PKB na mieszkańca w Polsce wynosił ok. 35 proc. tego wskaźnika dla krajów UE-14. W 2020 roku nasze PKB wynosiło już 71,8 proc. przeciętnego w UE-14 oraz 77 proc. w UE-27. Wzrost był m.in.  efektem przyjęcia modelu gospodarczego, który polegał na liberalizacji, demonopolizacji, prywatyzacji i deregulacji gospodarki, a także znaczącego otwarcia na handel międzynarodowy, przepływy kapitału, siły roboczej i usług. Zmiany nastąpiły w okresie najbardziej intensywnej globalizacji, dzięki której w Polsce  i pozostałych krajach regionu znalazły się segmenty międzynarodowych łańcuchów produkcji.

Wzrost gospodarczy w ostatnich trzech dekadach był przede wszystkim wynikiem zwiększania zasobu kapitału i wydajności produkcji. Oba te czynniki są bezpośrednio powiązane z inwestycjami. Dzięki nim rośnie kapitał fizyczny, czyli maszyny, urządzenia i budowle wykorzystywane w produkcji dóbr oraz dostarczaniu usług. Chodzi także o infrastrukturę np. transportową czy energetyczną. Inwestycje zwiększają efektywność produkcji poprzez unowocześnianie istniejącego kapitału lub wdrożenie nowych technologii.

» Przeczytaj całość na: www.case-research.eu


źródło: case-research.eu
#ekspertyzy, #raporty

Zainteresowany? Poproś o ofertę!