| Wyświetleń:4460

Rok 2021 był dla Grupy Yawal czasem inwestycji

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk

fot. Wojciech Mateusiak | Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk

Rok 2021 był pełen wyzwań oraz wzmożonej aktywności Grupy Yawal. Z jednej strony był to czas szybkiej adaptacji organizacji do warunków rynkowych po okresie pandemii, z drugiej zaś umiejętność szybkiego reagowania i wykorzystania szansy rynkowej wzrostu koniunktury w sektorze budowlanym. 


Rok 2021 był również dla Grupy czasem inwestycji, a drogowskazem w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym jest przyjęta strategia Grupy na lata 2021–2023. Dzięki realizacji przyjętej strategii Yawal prognozuje wzrost wyniku operacyjnego o ponad 23% r/r oraz wzrost sprzedaży na dedykowanych rynkach eksportowych o 37%.

Prognozowana realna dynamika rynku budowlanego według PMR jest szacowana na poziomie 2,8% r/r. Najlepsze prognozy dotyczą sektora budownictwa mieszkaniowego. Niskie stopy procentowe oraz stosunkowo wysokie ryzyko utraty wartości pieniądza w czasie zachęcają do inwestowania kapitału w nieruchomości. Dodatkowo mamy do czynienia z ciągle niezaspokojonymi potrzebami mieszkaniowymi oraz rosnącymi oczekiwaniami względem komfortu życia w mieszkaniach i domach po pandemii. To wszystko napędza rynek oraz zwiększa popyt na wyroby budowlane. Biorąc pod uwagę dobre prognozy koniunktury budowlanej na przyszły rok, możemy być pewni, że wyzwań oraz szans w przyszłym roku nam nie zabraknie – powiedział w wywiadzie dla Builder Polska Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk.

Grupa Yawal w swojej nowej strategii na lata 2021–2023 będzie się szczególnie koncentrować na kwestiach ekologii. Zarówno wizja, jak i misja, które stawia sobie firma, skupiają się na inicjatywach prośrodowiskowych. Jako ceniony ekspert w branży aluminiowej Yawal chce być partnerem w zakresie innowacyjnych oraz proekologicznych rozwiązań.

Już dziś część naszych wyrobów spełnia wymagania stawiane budownictwu pasywnemu, gdzie współczynnik przenikania ciepła U dla całej konstrukcji nie może być większy niż 0,8 W/m²K. Wybierając nasze rozwiązania, inwestorzy są w stanie zredukować zużycie energii elektrycznej, a tym samym mieć realny wpływ na środowisko – powiedział w wywiadzie dla Builder Polska Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk.


Jedną z kluczowych wartości Grupy Yawal jest innowacja wpisana w DNA organizacji. Od początku istnienia firma stale kreuje trendy, jak również odpowiada na potrzeby klientów. Dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć w ofercie Yawal nowych innowacyjnych produktów. DP 180 PRIMEVIEW to nowa odsłona znanego oraz popularnego od kilku lat systemu DP 180. Nagromadzenie nowości i nowych funkcjonalności w tym systemie wdrożonym w 2021 roku do oferty spowodowało, że system zyskał nowy człon nazwy – PRIMEVIEW. 

Natomiast przebojem w kategorii rozwiązań fasadowych w roku 2021 okazał się System Yawal FA 50N. To w pełni dojrzały system profili aluminiowych do konstruowania aluminiowo-szklanych fasad słupowo-ryglowych. Ma szeroką gamę rozwiązań, które pozwalają sprostać wymaganiom zarówno dużych fasad montowanych na wielokondygnacyjnych obiektach, jak i niewielkich konstrukcji montowanych coraz częściej w domach jednorodzinnych czy budynkach usługowych. 

System FA 50N i układy do niego komplementarne to od wielu lat jedne z najlepiej sprzedających się produktów z oferty YAWAL.

#systemyaluminiowe, #drzwiprzesuwne, #oknaaluminiowe, #fasadyoknaaluminiowe, #Herby

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY