| Wyświetleń:3631

Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO HYBRATEC MF1 przebadana zgodnie z nową normą DIN 18542:2020

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Od momentu wejścia w życie nowej normy DIN 18542:2020 obowiązują nowe kryteria badawcze – w szczególności dla taśm wielofunkcyjnych. ISO-Chemie, jako jeden z pierwszych producentów taśm uszczelniających, przebadał zgodnie z nową normą DIN swoją wielofunkcyjną taśmę uszczelniającą fugi z klasy premium ISO-BLOCO HYBRATEC w grupie wymagań MF1.


Wraz ze zaktualizowaną normą wprowadzone zostały specjalne grupy wymagań MF1 i MF2 dla wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi. Dotychczas były one badane, podobnie jak inne taśmy uszczelniające lub taśmy sprężone, według grup wymagań BG1/BG2 i BGR. Przy tym typowe właściwości funkcjonalne dla uszczelnienia 3-płaszczyznowego przy taśmach wielofunkcyjnych w dużej mierze nie były brane pod uwagę.

Ponadto badanie BGR służyło jako dowód szczelności powietrznej, uzupełniająco do badań BG1 lub BG2, najczęściej tylko dla mniejszych rozmiarów fug. W zaktualizowanej normie DIN 18542 z 2020 zostało teraz uregulowane, że w nowych klasach uszczelniających taśm wielofunkcyjnych MF1 i MF2, musi być osiągnięta wymagana szczelność powietrzna także dla największych rozmiarów fug. Obowiązuje to także dla wszystkich parametrów podawanych w karcie danych produktu dotyczących odporności na zacinający deszcz oraz stabilności w zewnętrznych warunkach otoczenia.

Kolejnym dodatkowym wymaganiem badawczym nowej normy DIN 18542 jest „ochrona w płaszczyźnie funkcjonalnej”. Tylko taśmy wielofunkcyjne o małej głębokości wnikania wody otrzymują klasę MF1 zgodnie z DIN 18542:2020. W teście normatywnym udowodniono, że ISO-BLOCO HYBRATEC spełnia ten wymóg, dzięki czemu fuga pozostaje sucha i ciepła.

Taśma wielofunkcyjna ISO-BLOCO HYBRATEC (wyposażona w nowoczesną technologię hybrydową) udowodniła swoją skuteczność we wszystkich obszarach podczas testu MF1 zgodnie z normą DIN 18542:2020. Posiada właściwości funkcjonalne przewyższające wartości wymagane normą. Z wyjątkową odpornością na zacinający deszcz przekraczającą 1.050 Pa, absolutną szczelnością powietrzną przy współczynniku a równym zero, doskonałych wartościach ochrony akustycznej 60 dB oraz bardzo dobrą izolacją cieplną, doskonale nadaje się do zgodnego z normami, trwałego i niezawodnego uszczelniania okien.

Szczególną cechą technologiczną jest to, że w wielofunkcyjnej taśmie uszczelniającej fugi od ISO-Chemie zintegrowanych jest kilka warstw blokujących (tzw. zapory foliowe). Zapobiega to utratom energetycznym wywoływanym przez przeciągi oraz umożliwia optymalne odprowadzanie wilgoci z odpowiednim efektem wysychania. Dzięki temu taśma jest zgodna z zasadą „wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz”.

Przetestowana z MF1 wielofunkcyjna taśma ISO-BLOCO HYBRATEC zgodna jest również z europejską Dyrektywą dotyczącą budynków oraz spełnia wymagania nowej „Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków” (GEG), która weszła w życie 1 listopada 2020 r.. Stanowi to ważne bezpieczeństwo i pewność dla projektantów, wykonawców oraz inwestorów w odniesieniu do zgodnych z przepisami oraz wieloletnie trwałych uszczelnień fug połączeń okiennych.

Artykuł promocyjny
#materiały_montażowe, #montaż_stolarki, #taśmy_wielofunkcyjne, #IsoBloco, #Aalen

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY

Strona główna | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

ISO-Chemie GmbH

D-7343 Aalen, Germany
Röntgenstrasse 12
tel.: +4915142612977
tel.: +48718810048
Fax: +48718810049
e-mail: info@iso-chemie.pl
https://iso-chemie.pl/