UDT dla elektrycznych manipulatorów jest obowiązkowy

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

UDT dla elektrycznych manipulatorów jest obowiązkowy

fot. BEFARD

UDT dla elektrycznych manipulatorów jest obowiązkowy


Od dłuższego czasu w branży okiennej krążyło wiele niedopowiedzeń odnośnie rejestracji manipulatorów do szkła w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz czy potrzeba do ich obsługi jakiekolwiek uprawnienia.

 
Jak się dowiadujemy, jedna z firm sukcesywnie wprowadzała swoich klientów w błąd, twierdząc, że ich manipulatory nie podlegają pod UDT. Argumentowała to tym, że manipulatory do szkła, w których zastosowane są siłowniki elektrycznie, nie wymagają UDT.

Jak się okazuje, takie stwierdzenie nie jest prawdziwe, czego potwierdzenie otrzymała nasza redakcja w postaci dokumentów z Urzędu Dozoru Technicznego. W otrzymanej odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie UDT stwierdził, że „przez mechaniczny napęd podnoszenia należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) niewymagające bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku. Zarówno urządzenia z hydraulicznym, jaki i elektrycznym napędem podnoszenia będzie klasyfikować urządzenia do grupy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia". UDT wyjaśnia również, że manipulatory do szkła kwalifikowane są jako wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – prowadzone.

Co się z tym wiąże, zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wózki z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają przepisom dozoru technicznego.

Dodatkowo, dla przedmiotowych wózków w zakresie ich obsługi i konserwacji obowiązuje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do w.w. rozporządzenia, osoby obsługujące i konserwujące te urządzenia powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi konserwacji tych wózków wydane przez właściwy organ dozoru technicznego.

#zawiesia_prozniowe

Zainteresowany? Poproś o ofertę!ASTRA – HSE. Rodzaje bitów i ich zastosowanie

ASTRA – HSE. Rodzaje bitów i ich zastosowanie

ASTRA TRADE od kilkunastu lat jest producentem wysokiej...

Klimas Wkręt-met rozpoczął mobilne szkolenia dla klientów

Klimas Wkręt-met rozpoczął mobilne szkolenia dla klientów

Dzięki Mobilnej Strefie Montażu – nowemu,...

Ciepła Belka Montażowa – wytrzymałość na obciążenia

Ciepła Belka Montażowa – wytrzymałość na obciążenia

Drzwi balkonowe HST o dużej szerokości albo ogromne...

Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

Ciepła Belka Montażowa – system montażu z klasyfikacją ogniową NRO

Do niedawna zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego...

Wojciech Klimas odpowiada

Wojciech Klimas odpowiada

W tym roku został Honorowym Członkiem Związku Polskie...» Więcej na subportalu montaż