Wymagania dotyczące montażu okien i drzwi z udziałem wkrętów ościeżnicowych

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

W dziedzinie montażu stolarki okiennej od lat popularne są tzw. wkręty ościeżnicowe. Montaż z udziałem tych wkrętów jest prosty i efektywny. Co jednak najważniejsze, daje pewne zamocowanie ram okiennych i drzwiowych, które nie ulegają odkształceniom na skutek wieloletniej eksploatacji, zmian temperatury w szerokim zakresie czy też silnych wiatrów. 


Wymienione zalety wkrętów ościeżnicowych istotne są oczywiście nie tylko dla inwestorów, ale także dystrybutorów i montażystów stolarki. Odpowiedzialność tych ostatnich za poprawny montaż rośnie wraz z rozwojem technologii i stosowaniem w budownictwie coraz większych i złożonych konstrukcyjnie przeszkleń. Montażyści coraz częściej spotykają się z zadaniami, w realizacji których nie wystarczą zalecenia ITB czy też RAL dotyczące standardowego montażu stolarki. Na etapie planowania montażu rodzi się wiele pytań np.: w jakiej odległości od fasady budynku nawiercać otwory pod wkręty? Jak rozmieścić elementy mocujące w przypadku montażu w klasie RC2? Jak mocować elementy budowlane (np. z przeszkleniem do podłogi), które zabezpieczają przed wypadnięciem z okna? W jakim przypadku można zrezygnować z zastosowania klocków dystansowych etc. 

Na te i wiele innych pytań odpowiada firma EJOT, opracowując wraz ze swoimi partnerami (producentami profili i stolarki okiennej) wytyczne dotyczące montażu w różnych warunkach budowlanych.   

Wymagania podstawowe


Wymagania podstawowe dotyczące montażu z udziałem wkrętów ościeżnicowych firmy EJOT zawiera Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0596.


W powyższej tabeli przestawiono parametry montażowe wkrętów RA-P i RA-U    

Montaż okien i drzwi w klasie RC2


Montaż okien i drzwi antywłamaniowych, czyli takich, których odporność na włamanie została potwierdzona w testach, wymaga zastosowania specjalnych wytycznych, dotyczących sposobu rozmieszczenia elementów mocujących, ich odległości oraz głębokości zakotwienia w zależności od rodzaju podłoża. Aby wypełnić zalecenia RC2, wkręty muszą być kotwione gęściej i głębiej niż w standardowym montażu. Przykładowo dla okna z tworzywa sztucznego mocowanego w ościeży z pustaka ceramicznego, odległość miedzy wkrętami nie może przekraczać 500 mm, a ich głębokość zakotwienia nie powinna być mniejsza niż 100 mm.   

 

Wkręty RA-P i RA-U zostały przebadane pod kątem przydatności
do stosowania w montażu antywłamaniowym w klasie RC2

Montaż, który zabezpiecza przed wypadnięciem z okna


W konstrukcjach okiennych sięgających do podłogi powinny być zastosowane odpowiednie materiały (np. szyby w odpowiedniej klasie antywłamaniowości) i elementy wzmacniające konstrukcję ramy, a tym samym chroniące przed wypadnięciem z okna (np. poprzeczki w ramie lub profile statyczne mocowane do ramy od strony zewnętrznej). Równie ważny jest odpowiedni montaż stolarki gwarantujący bezpieczeństwo.    Podobnie  jak w przypadku montażu RC2, ważne jest rozmieszczenie elementów mocujących. Przykładowo w oknach z przeszkleniem do podłogi, w których zastosowano profil statyczny, konieczne jest dodatkowe kotwienie w obszarze połączenia tego profilu z ramą okna. Wkręty powinny być położone symetrycznie względem profilu statycznego w odległości maksymalnie 300 mm.  
                               
Nasi klienci, zarówno w przypadku montażu w klasie RC2, jak i montażu, który zabezpiecza przed wypadnięciem, mogą liczyć na doradztwo EJOT dotyczące prawidłowego doboru elementów mocujących, ich rozmieszczenia oraz sposobu kotwienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, wystarczy skontaktować się z naszym przedstawicielem. 

Wymagania dotyczące jakości i wytrzymałości wkrętów ościeżnicowych RA-P i RA-U


Niezależnie od okresowych badań i corocznych inspekcji ZKP związanych z ITB-KOT, EJOT bada każdą partię wkrętów pod kątem właściwości mechanicznych, odporności na korozję i zgodności wymiarowej. Wyniki badań w postaci raportów są przechowywane w archiwum i są dostępne dla klientów. 

 

Na zapytanie dostępne są również wyniki badań dotyczące wartości sił wyrywających z różnych materiałów, wytrzymałości na rozerwanie oraz na ścinanie.   

EJOT udziela wszelkich szczegółowych informacji związanych z montażem stolarki okiennej z uwzględnieniem wymagań właściwych dla danej sytuacji budowlanej.   

Na Państwa pytania odpowie nasz Doradca Techniczno – Handlowy:

Marek Frąckowiak 
tel. 600 397 074

Artykuł promocyjny

#montaz_stolarki, #wkrety_montazowe

Zainteresowany? Poproś o ofertę!