Reklama

Kategoria: Półprodukt

Półprodukt to produkt, który został częściowo przetworzony, ale nie jest jeszcze gotowy do ostatecznego użycia. Stanowi on etap pośredni między surowcem a gotowym produktem. Półprodukt może być dalej przetwarzany w celu uzyskania końcowego produktu poprzez dodanie kolejnych składników, obróbkę lub inne operacje.

Filtry