G-U POLSKA Sp. z o.o.

pakiet medialny

Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: biuro@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

https://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Napędy łańcuchowe ELTRAL / 24 V DC

Napędy łańcuchowe GU są dla oddymiania rozwiąza­niem nowo­czesnym i estetycznym. Mon­towane nawierzch­niowo, dzięki kom­pak­towej budowie, wpasowują się optymalnie w architekturę okna. W zależności od sys­temu pro­fili mogą być mon­towane również w sposób niewidoczny. Różno­rodność i pro­s­tota mon­tażu pozwa­lają na zabudowanie ich w oknach otwier­anych do wewnątrz i na zewnątrz w oknach uchylnych, wychylnych, rozwi­er­nych i dachowych.

Dane techniczne

Przegląd pro­gramuK20K25K30KS 30/40K60
Siła ciągnąca / naciskająca [N]200

250

300300600
Pobór prądu [A]0,50,80,90,90,8
Prąd wyłączenia [A]0,61,01,21,21,2
Szerokość otwarcia [mm]200 – 400200 – 600200 – 500110 – 400250 – 1000
Klasa ochrony [IP]3232323032
Tempe­ratura oto­czenia [°C]-5 do +75-5 do +75-5 do +65-5 do +65-5 do +75
Wymiary [mm]
długość
wysokość
głębokość

L
26
41

L
26
41

456
43
60

386,5
38,1
58,5

L
40
56


powrót