Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: biuro@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

http://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

Pistolet do pianki GU, dysza 4 mm

Pistolet do pianki GU (dysza 4 mm) służy do racjonalnej i przyjaznej dla środowiska obróbki 1-komponentowej pianki poliuretanowej. Odpowiednie są wszystkie dostępne w handlu pianki pistoletowe w puszkach aerozolowych w normatywnym adapterze przykręcanym. Dzięki możliwości dokładnego ustawienia przepływu materiału, pistolet bardzo dobrze nadaje się do kontrolowanego natryskiwania i dopasowanego wypełniania fug, wskutek czego możliwy staje się szybki, łatwy, dokładny i bezpieczny montaż drzwi i okien.

Cechy szczególne produktu

  • Łatwa obsługa
  • Równy obraz rozpryskiwania.
  • Precyzyjne ustawianie przy pomocy śruby dozującej.
  • Niewielka masa.
  • Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.
  • Szybkie czyszczenie przy pomocy środka czyszczącego do pistoletów GU

Zastosowanie

  • Przed zastosowaniem sprawdzić sprawność działania pistoletu. Puszkę pianki mocno wstrząsnąć i zdjąć pokrywkę. Nakręcić pistolet na stojącą puszkę. Czynność tę należy wykonywać dość szybko, żeby z boku adaptera nie wydostała się żadna pianka (ewentualnie usunąć przy pomocy środka czyszczącego do pistoletów GU). Lekko nacisnąć spust, aby wypełnić pistolet pianką. W ten sposób pistolet staje się gotowy do pracy.
  • Z tyłu pistoletu przy pomocy śruby dozowania ustawić żądany przepływ materiału. Obrót w prawo zmienia przepływ pianki, obrót w lewo zwiększa ilość wypuszczanej pianki. Sprawdzić, przy pomocy którego ustawienia uzyskuje się optymalny rezultat.
  • Wymiana puszki z pianką poliuretanową: na potrzeby wymiany trzymać pistolet wraz z puszką skierowany w stronę podłogi. Kilkakrotnie nacisnąć dźwigienkę, aby usunąć w miarę możliwości resztki pianki znajdujące się jeszcze wewnątrz pistoletu do pianki. W tym położeniu odłączyć pistolet piankowy lub go odkręcić. Adapter i dyszę pistoletu oczyścić przy pomocy środka czyszczącego do pistoletów GU. Jeśli puszka nie jest jeszcze opróżniona i ma zostać później użyta ponownie, należy również oczyścić adapter puszki przy pomocy środka czyszczącego do pistoletów GU i zamknąć puszkę. W przypadku krótszych przerw w pracy pozostawić puszkę dokręconą, a śrubę dozowania wkręcić całkowicie, aby szczelnie zamknąć pistolet.
  • Przy zmianie lepkości pianki istnieje możliwość, że pianka wydostanie się przez dyszę iglicową. W tym przypadku należy resztki pianki od razu usunąć przy pomocy środka czyszczącego do pistoletów GU, a śrubę regulacyjną przy dyszy iglicowej dokręcić kluczem płaskim (8 mm) w prawo. Sprawdzić, czy iglica może się w dalszym ciągu swobodnie poruszać. Jeśli jest to konieczne, iglica w dławnicy musi zostać przesmarowana


powrót