Kontakt

A+W Software Polska Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 44
62-300 Września

[mapa]
tel.: +48 506 533 418
e-mail: poland@a-w.com

https://www.youtube.com/user/AWSoftware
https://www.facebook.com/AW.Software.GmbH

Kategorie produktów firmy:

A+W Capacity Planner

Program A+W Capacity Planner służy do planowanie i sterowania istniejącymi zdolnościami wytwórczymi, w bezpośrednim i nieustannym zestrojeniu ze  zdolnościami wytwórczymi zarezerwowanymi dla portfela  zamówień.
Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrywanie deficytów produkcji i ingerencja w rezultat planowania. Dodatkowo następuje sprawdzenie żądanego terminu dostawy.

Gdyby niemożliwe było zrealizowanie lub dotrzymanie żądanego terminu dostawy, system sprawdza najpierw, czy możliwa jest produkcja przy użyciu alternatywnych elementów wyposażenia. Gdyby nie było żadnych maszyn alternatywnych, lub ich zdolności  wytwórcze  również  były niewystarczające,  wówczas  system wylicza najwcześniejszy możliwy alternatywny termin dostawy z uwzględnieniem terminu przejazdu trasy z systemu/obszaru ERP.
Planowanie i obliczenie wykonywane są na bazie aktualnego i/lub oczekiwanego obciążenia produkcji (rezerwacje) na każdą maszynę, agregat lub obszar roboczy. Podstawę stanowią dane stałe zapisane w pamięci dla każdej maszyny w postaci czasów, planów zmian i użycia dla każdej firmy lub dla każdej maszyny oraz kosztów przyporządkowanych do każdej maszyny i technologii. Wszystkie zadysponowane zlecenia przypisywane   są   do   istniejących zdolności wytwórczych (maszyny i terminy) – odpowiednio do rodzajów szkła i obróbek zdefiniowanych w zleceniu.


Jednocześnie szczegółowo ustalane są koszty produkcji dla każdej operacji i dla wszystkich alternatywnych środków produkcji. Do systemu ERP zgłaszana jest zwrotnie tylko ostatecznie wybrana technologia z jej kosztami i ewentualnie na nowo obliczonymi terminami, a dane są aktualizowane w zleceniu.
Możliwe są  szczegółowe  analizy dla każdego obszaru, dla każdej maszyny lub dla każdej pozycji zlecenia. Centralny monitor zdolności wytwórczych   wspomaga   kontrolę wykorzystania i umożliwia szybką ingerencję w przypadku deficytów i przekroczeń zdolności wytwórczych oraz pozostałości roboczych.
Prosta i inteligentna zmiana dyspozycji jest pomocna w przypadku wymaganej ręcznej ingerencji w aktualne planowanie produkcji, np. aby z powodu konserwacji maszyny zmienić dyspozycję na alternatywną maszynę lub na inną zmianę roboczą.
W połączeniu z programem A+W Barcode Manager dzienne zdolności wytwórcze przedstawiane są na monitorze produkcji zgodnie z postępem produkcji. To rozszerzenie dostępne jest tylko w powiązaniu z oprogramowaniem A+W Production.


Korzyści:

▪ Wskazanie wolnych zdolności wytwórczych i wykorzystania maszyn

▪ Obliczenie i zwrotne potwierdzenie terminów i kosztów produkcji▪ Swobodne restrykcje maszyn i operacji bazujące na wzorze

▪ Automatyczna zmiana dyspozycji terminów produkcji w przypadku niewystarczających zdolności wytwórczych w ramach dyspozycji

▪ Automatyczne przesunięcie terminu dostawy

▪ Automatyczne przesunięcie terminów obróbki w ramach dyspozycji▪ Automatyczny rozkład obciążenia na maszyny na baziepowrót