Aplikacja wspierająca kontrolę jakości

Szkolenie dla producentów.SimplaFaktor to jedyna na rynku aplikacja wspierająca kontrolę jakości produkcji oraz pozwalająca na tworzenie niezbędnej dokumentacji towarzyszącej wyrobowi.  SimplaFaktor została stworzona przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. Głównym celem programu jest wsparcie dla producentów w zakresie doskonalenia wiedzy oraz świadomości związanej z poprawnym wprowadzaniem wyrobów do obrotu.


Wszystkie dostępne kalkulatory w SimplaFaktor zostały zweryfikowane oraz autoryzowane przez naszych specjalistów. Wyniki z obliczeń oraz pełne raporty są zgodne z obowiązującymi normami. 

Generowanie za pomocą kreatora Deklaracji Właściwości Użytkowych zapewnia zgodności z aktualnymi przepisami obwiązującymi w Unii Europejskiej oraz obwiązującym wzorem dostępnym w rozporządzaniu Nr 305/2011 (CPR).

 SimplaFaktor to zaawansowany program, który jest łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika. 

Wszystkie dane użytkownika takie jak: dane teleadresowe firmy, przypisane systemy okienne, obliczone współczynniki, zapisane wyniki z kalkulatorów oraz kontroli są przechowywane na serwerze oraz zabezpieczone przed dostępem za pomocą hasła do którego ma tylko dostęp użytkownik.

 Wszystkie bazy dostępne w SimplaFaktor są uzupełniane przez pracowników Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej. Właściwości użytkowe dotyczące szyb zespolonych, nawiewników, ramek dystansowych pochodzą z udostępnianych przez tych producentów na swoich stronach www informacji zawartych w Deklaracjach Właściwości Użytkowych, Certyfikatach, Aprobatach Technicznych ITB.  

 Wszystkie współczynniki przenikalności cieplnej ram (współczynniki Uf) są obliczenie przez specjalistów z Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Jeśli aktualnie w bazie SimplaFaktor nie ma aktualnie dostępnych wyliczonych współczynników dla konkretnego systemu, uzupełnimy obliczenia i wprowadzimy odpowiednie dane. Użytkownik nie płaci za dodatkowe obliczenia.

Kalkulator Uw do obliczania przenikalności cieplnej okien - obliczenia współczynnika Uw zgodnie z aktualną normą PN-EN 10077-1.

 • 19 podstawowych najbardziej popularnych typów konstrukcji okien, 
 • ponad 140 różnych rodzajów szyb zespolonych - baza jest cały czas uzupełniana,
 • 30 typów ramek dystansowych (ramki ciepłe oraz aluminiowe),
 • współczynniki Uf dla złożeń potrzebnych do obliczenia współczynników Uw dla różnych typów okien z różnymi grubościami szyb zespolonych - baza jest cały czas uzupełniana,

Wszystkie zapisy z obliczeń wykonanych przez użytkownika dostępne są w Konfiguracje przenikalności cieplej w formie do edycji lub raportu .pdf - skrócony, pełny oraz pełny do autoryzacji i podpisu przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej.

Kalkulator Rw obliczenia izolacyjność akustycznej okien.

 • obliczenia zgodnie z aktualną normą PN-EN 14351-1,
 • obliczenia izolacyjności akustycznej okien z nawiewnikami,
 • obliczenia z uwzględnieniem przenoszenia bocznego (korekta na montaż),
 • ponad 140 różnych rodzajów szyb zespolonych - baza jest cały czas uzupełniana,

Wszystkie zapisy obliczeń wykonanych przez użytkownika dostępne są w formie do edycji lub raportu .pdf - skrócony, pełny oraz pełny do autoryzacji i podpisu przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej.

Konfiguracje do zestawień i Generator zestawień

To narzędzie pozwalające przygotować obliczenia przenikalności cieplnej oraz izolacyjności akustycznej dla poszczególnych konstrukcji i typów okien, które póżniej można dodać do jednego zestawienia i przekazać klientowi. Konfigurator to połączenie Kalkulatora Uw i Kalkulatora Rw zawiera te same możliwości obliczeniowe w 4 prostych krokach.

Generator umożliwia przygotowanie dokumentu w postaci jednego zestawienia wcześniej przygotowanych obliczeń w Konfiguracje do zestawień

To najbardziej lubiane i popularne narzędzie wykorzystywane przez producentów oraz dystrybutorów w dziale inwestycji i przetargów.

Badania wstępne typu (ITT)

 • baza wyników wstępnych typu,
 • wyniki własne wykonane przez użytkownika,
 • wyniki udostępnione w systemie kaskadowania przez dostawcę profili,
 • wydruk zestawienia wyników w formie raportu pdf.

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

 • kreator do wystawiania Deklaracji Zgodności Użytkowych zgodnie z rozp. nr 305/2011 (CPR),
 • generowanie dla konkretnego typu okna,
 • generowanie dla wyprodukowanej konstrukcji okna,
 • generator uwzględnia wyniki badań ITT oraz typ i wymiary okna z zachowaniem zasad przenoszenia wyników,
 • generowanie na podstawie własnych właściwości wpisanych „z ręki”,
 • generowanie dodatkowych nieobowiązkowych właściwości takich jak np. wytrzymałość mechaniczna, odpornośc na włamanie, siły operacyjne itp. 
 • zapis DWU w formie pdf w bazie użytkownika.

Zakładowa Kontrola Produkcji

 • elektroniczny formularz do prowadzania kontroli produkcji dla poszczególnych stanowisk technologicznych,
 • możliwość prowadzenia kontroli tylko dla wybranych stanowisk technologicznych,
 • możliwość powtórnej edycji z zapisu,
 • zapis wyników z kontroli w formie raportu .pdf zapisanego na w bazie na serwerze użytkownika.


powrót