Okna i drzwi - to musisz wiedzieć.

Szklenia dla producentów, sprzedawców i inwestorów.

Tematyka szkoleń zawsze dostosowywana jest do potrzeb klienta.  Mamy bogate doświadczenie szkoleniowe od szkoleń indywidualnych po duże grupy.

Osiągnięcie wiodącej pozycji wśród rzeszy innowatorów wymaga od przedsiębiorstw między innymi efektywnego zarządzania wiedzą o produktach.

Specjalistyczne szkolenie jest fundamentem dla osób, które swój sukces chcą oprzeć na wiedzy i kompetencji. 

Gwarantuje uporządkowanie wiedzy na temat bieżących przepisów związanych ze stolarką budowlaną. Pomoże pewnie podejmować właściwe decyzje zakupu i /lub sprzedaży.

Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby z działu sprzedaży producenta, przedstawiciele handlowy, dealerzy. 

Rzetelnie rzeczowo i uczciwie ze  rozumieniem codzienności branży szkolenie łączy w sobie elementy sprzedaży, ale przede wszystkim zasady związane z legalnym i właściwym wprowadzaniem stolarki otworowej do obrotu. 

Sprzedaż okien i drzwi.  Wiedza o produkcie. 

Klasyfikacja właściwości - a korzyści klienta.

Wymagania konstrukcyjne –możliwości zastosowania wyrobów w obiektach.

Funkcje okien

Odstąpienie od umowy. Wady istotne

Norma wyrobu.

Ogólne omówienie normy wyrobu dla okien i drzwi PN-EN 14351-1+A1.

System oceny zgodności, zasady legalnego wprowadzania wyrobów do obrotu.

Badania wyrobów i ocena ich właściwości. Co to jest ITT? Kiedy i jakie badania wykonuje się w ramach ZKP?

Przepisy unijne i krajowe.

Omówienie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r..

Omówienie  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obowiązki i dokumenty towarzyszące wyrobom.

Obowiązki dystrybutora wobec klienta.

Jak poprawnie powinna wyglądać etykiet z oznakowanie CE.

Jakie informacje musi zawierać Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Jakie dokumenty dodatkowe musi dostać klient.

Administracyjne konsekwencje braku dokumentacji

Błędy produkcji i montażu.

Wady okien i drzwi

Wady montażu 

https://badaniaokien.pl/ powrót