Elektroniczny formularz ZKP

Zakładowa Kontrola Produkcji

  • elektroniczny formularz do prowadzania kontroli produkcji dla poszczególnych stanowisk technologicznych,
  • możliwość prowadzenia kontroli tylko dla wybranych stanowisk technologicznych,
  • możliwość powtórnej edycji z zapisu,
  • zapis wyników z kontroli w formie raportu .pdf zapisanego na w bazie na serwerze użytkownika.

https://simplafaktor.pl/


powrót