Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

Generator Deklaracji Właściwości Użytkowych

  • kreator do wystawiania Deklaracji Zgodności Użytkowych zgodnie z rozp. nr 305/2011 (CPR),
  • generowanie dla konkretnego typu okna,
  • generowanie dla wyprodukowanej konstrukcji okna,
  • generator uwzględnia wyniki badań ITT oraz typ i wymiary okna z zachowaniem zasad przenoszenia wyników,
  • generowanie na podstawie własnych właściwości wpisanych „z ręki”,
  • generowanie dodatkowych nieobowiązkowych właściwości takich jak np. wytrzymałość mechaniczna, odpornośc na włamanie, siły operacyjne itp. 
  • zapis DWU w formie pdf w bazie użytkownika.
 https://simplafaktor.pl/ 


powrót