Badania - Wytrzymałość zgrzanych naroży

Metoda akredytowana przez PCA zgodnie z zakresem akredytacji AB 1054.

Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży PVC wg normy PN-EN 514 z zastosowaniem siłownika śrubowego, zapewniającym posuw z prędkością 50 mm na minutę.

 powrót