Reklama
Reklama

BAJCAR
ul. Portowa 7
76-200 Słupsk

tel.: 059 8486130
fax.: 059 8486123

Mapa lokalizacji firmy BAJCAR1 s
pokaż na mapie

Istniejemy na rynku stolarki otworowej PCV już trzynaście lat. Konsekwencja i upór w dążeniu do doskonałości pozwoliła nam rozwinąć się od niewielkiego lokalnego przedsiębiorstwa do znaczącego gracza na rynku stolarki otworowej PCV w Polsce.

Nasze dotychczasowe sukcesy i wiarę w dalszy pomyślny rozwój opieramy na wizji, misji i wartościach naszej firmy oraz zasadach, którymi kierujemy się w prowadzonej działalności.

Filary naszego obecnego i przyszłego sukcesu określają, kim w istocie jesteśmy jako Producent i Kontrahent.

WIZJA - BYĆ PRODUCENTEM STOLARKI PCV PRZYJAZNYM DLA PARTNERÓW, OBDARZONYM POWSZECHNYM ZAUFANIEM KLIENTÓW I CIESZĄCYM SIĘ RENOMĄ SWOJEGO PRODUKTU

Firma "Bajcar" konsekwentnie realizuje pzowyższą wizję od początku swojego istnienia. W ciągu trzynastu lat swojej działalności stworzyliśmy, w oparciu o swoich Partnerów, ogólnopolską sieć sprzedaży, dzięki której nasz wyrób można nabyć w każdym miejscu naszego kraju. Dzięki doskonałym parametrom technicznym oraz wspaniałej estetyce naszych produktów, sieć sprzedaży obejmuje również swym zasięgiem wiele krajów europejskich, a trafia nawet w tak odległe zakątki Europy, jak Wielka Brytania, Hiszpania czy Norwegia.

Nasza sieć dystrybucji opiera się na Partnerach, z którymi współpracujemy nierzadko od początku naszego istnienia. Wszystkich bez wyjątku traktujemy jak członków naszej wielkiej rodziny. Z wieloma mamy wspólne tematy, zainteresowania czy hobby. Często przyjazne relacje w działalności przekładają się na osobiste przyjaźnie, podtrzymywane przez coroczne spotkania i zjazdy.

Renoma wyrobów naszej produkcji zbudowana została w oparciu o partnerskie relacje z dostawcami. Długoletnia harmonijna współpraca z producentem profili okiennych PCV - firmą "Thyssen - Deceuninck" oraz producentem okuć obwiedniowych - firmą "Siegenia-Aubi" pozwoliła nam na perfekcyjne dopracowanie technologii produkcji okien i drzwi PCV w oferowanych przez nas systemach. Nasz wyrób jest traktowany jako wzorzec wykonania nawet przez największych naszych konkurentów, o czym świadczą artykuły i wypowiedzi umieszczane w branżowych czasopismach i forach internetowych.

MISJA - ZAPEWNIĆ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA POZOSTAJĄC W PARTNERSKICH RELACJACH Z KONTRAHENTAMI

Rozwój firmy jest przedmiotem wspólnej troski naszej i naszych Partnerów. Im silniejsza jest bowiem nasza pozycja na rynku, tym więcej możemy uczynić dla naszych Kontrahentów. Szczególny nacisk kładziemy więc na wspólne rozpoznawanie oczekiwań Klientów wobec naszych wyrobów, starając się wprowadzać innowacyjne rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Jedyną granicą kompromisu pomiędzy potrzebami Partnerów i oczekiwaniami Klientów jest dla nas niezmiennie jakość wyrobu.

WARTOŚCI - LIDER, PRACOWNIK, PARTNER, PRODUKT, WYNIK EKONOMICZNY

Nasz Lider - Założyciel i Właściciel firmy - Bronisław Bajcar, jest niespożytym źródłem energii napędzającej działalność naszej firmy, a jednocześnie znaną i szanowaną postacią życia społecznego regionu. Nasi pracownicy mówią o nim "Tata". Zapewnia nam wszystkim poczucie stabilności i bezpieczeństwa; nierzadko znajdujemy w nim wsparcie przy rozwiązywaniu codziennych, życiowych problemów.

Pracownicy - są nieocenionym źródłem siły naszej firmy. Ich zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa i poświęcenie dla budowania wspólnej przyszłości stanowi o naszej reputacji i przynosi nam sukcesy. Praca zespołowa jest najistotniejszym ogniwem łączącym profesjonalizm naszych pracowników z wizją naszej firmy. Panująca w firmie atmosfera współdziałania, pozbawiona niezdrowego współzawodnictwa cementuje wzajemne zaufanie i przyjazne relacje.

Nasi Partnerzy - kreują wizerunek naszej firmy. Dbamy o to, aby otrzymywali wszelkie niezbędne wsparcie z naszej strony i mogli pomyślnie rozwijać swoją działalność w oparciu o nasze produkty. Obsługujemy naszych Partnerów w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsługiwani, bez względu na bieżące obroty - wierzymy, że każdy nasz Partner rozwinie się tak samo, jak i my.

Nasze produkty - są końcowym efektem wspólnego wysiłku pracowników naszej firmy i naszych Partnerów - wykonujemy je tak, aby odpowiadały oczekiwaniom Klientów, a nam i naszym Partnerom przynosiły kolejne zamówienia i przychody. Pracujemy ze świadomością, że renoma naszych wyrobów jest sumą efektów naszej pracy.

Wynik ekonomiczny - jest ostateczną miarą uznania dla prowadzonej przez nas działalności oraz sprawdzianem, czy należycie wykonaliśmy naszą wspólną pracę. Uzyskiwany wynik ekonomiczny zapewnia stabilny rozwój i zawodową satysfakcję nam i naszym Partnerom.

ZASADY - LOJALNOŚĆ, PERFEKCJA, PARTNERSTWO

Lojalność jest podstawową zasadą, którą kierujemy się w prowadzonej działalności. Postępujemy tak, aby trudy prowadzenia interesów nie były dodatkowo obciążane nieoczekiwanymi wydarzeniami. Staramy się chronić wspólne interesy nasze i naszych Partnerów, a ewentualne nieporozumienia rozwiązywać tak, by ostatecznie móc ze szczerym uśmiechem uścisnąć sobie dłonie.

Kładziemy szczególny nacisk na rozwój naszych kompetencji tak, by perfekcyjnemu produktowi towarzyszyła perfekcyjna obsługa i perfekcyjne warunki współpracy. Ciągle doskonalimy naszą działalność, aby nasz wizerunek - solidnej firmy z zasadami - zawsze znajdował swe oparcie w faktach.

Działając w oparciu o zasadę partnerstwa w prowadzeniu interesów mamy pewność, że wyznawane przez nas zasady są podzielane przez naszych Partnerów. Partnerzy są ponadto naszymi oczami i uszami w terenie - wsłuchujemy się w ich opinie, by przez orientację na klienta doskonalić swoje działania