Filmy wideo

Trademark trolls. Kim są trolle od znaków towarowych?

Data: 2017-09-29
Autor: Mikołaj Lech, rzecznik patentowy, autor nagrodzonego przez Urząd Patentowy RP bloga www.znakitowarowe-blog.pl.
Z pewnością obiło Ci się o uszy pojęcie "trolle patentowe". To firmy, które skupują patenty, aby dzięki nim pozywać osoby ponoć je naruszające. Okazuje się, że taki sam proceder może występować w przypadku marki firmy. Trolle od znaków towarowych (trademark trolls) aktywnie działały na zachodzie. Rejestrowały na siebie znaki towarowe konkurentów, by później ich szantażować. Więcej informacji: https://znakitowarowe-blog.pl/trolle-od-znakow-towarowych-trademark-trolls/
Ilość wyświetleń: 198