"Należy utrzymywać pewne standardy komunikacji marketingowej"

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Wywiad z Marcinem Szewczukiem z aluplast na temat kampanii reklamowej PROFINE.

Reklama

Aluplast to dzisiaj niekwestionowany lider w produkcji profili okiennych w Polsce. Obecnie trwa w prasie zmasowana kampania przeciwko oknom z PVC stabilizowanym ołowiowo. Kampanię taką prowadzi niemiecki koncern „PROFINE” i jego partnerzy handlowi w Polsce. Jakie jest stanowisko lidera w tej kwestii?

Marcin Szewczuk: Nasze stanowisko w tej sprawie jest bardzo jednoznaczne. Uważamy, że kampanie te są prowadzone z dużą szkodą dla naszej branży, a ich treść nie odnajduje odzwierciedlenia w faktach. A one są takie, że w chwili obecnej wielu producentów profili stosuje jako dominujące stabilizatory ołowiowo-wapienne. Jednak mają również w ofercie i te cynkowo-wapniowe, a produkowane na ich bazie okna są dopuszczone do obrotu i zaakceptowane przez Państwowy Zakład Higieny, jako wyroby w pełni bezpieczne i mogące być stosowane w obiektach służby zdrowia, użyteczności publicznej itp. Tymczasem w tych kampaniach wyżej wymienionych firm próbuje się straszyć ludzi okropnymi konsekwencjami i ułomnościami wynikającymi ze stosowania okien ze stabilizatorami ołowiowo-wapiennymi. Cieszy nas równie jednoznaczne określenie się w tej kwestii innych producentów bo nie jest to efektem jakiejś zmowy, ale naszej troski o rozwój branży i eliminowanie nieetycznych zachowań.

Wiadomo, że ołów związany w strukturze z innymi pierwiastkami jest nieszkodliwy dla zdrowia. Być może jednak są jakieś badania, które temu przeczą, a większość branży o tym nie wie?

O to należałoby zapytać autorów tamtych kampanii. Stanowisko instytucji dopuszczającej produkty do użytkowania jest jednoznaczne, a działające w tej branży firmy są zbyt poważnymi podmiotami, które zainwestowały wiele milionów w swoje biznesy, by w obliczu „rzekomego zagrożenia” nie dostrzegać go i starać się działać niezgodnie z przepisami. Stabilizatory te są znane od lat i przeszły szereg różnorodnych badań, które dowodzą, że związki ołowiu występujące w oknach są trwale związane w masie profili i nie występuje zagrożenie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie użytkowników okien. Zresztą jeżeli te same związki są dopuszczone do wykorzystania chociażby w takich produktach, jak rury do przesyłu wody, to w naszym przypadku wyraźnie widać próbę nadużycia i tworzenia fikcyjnego zagrożenia.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Europie i na świecie produkuje się okna, rury i inne materiały stabilizowane ołowiowo, również beneficjentem takiej produkcji był i jest koncern „PROFINE”. Stabilizatory cynkowo-wapniowe są znane od kilkunastu lat. Czy wobec tego Pana zdaniem nie byłoby uczciwe, jakby producenci profili, którzy obecnie używają w kampanii argumentu szkodliwości ołowiu, zgodnie z własnym” sumieniem ekologicznym” wymienili okna w Polsce i Europie tym wszystkim klientom, którym wcześniej sprzedali „ szkodliwy ołów”. I czy Ci klienci nie powinni wobec tego dochodzić swych praw w sądzie? Czy widzi Pan tu konsekwencje takiego działania?

Oczywiście w takiej sytuacji ci producenci mogą bronić się postępem, jaki przez lata nastąpił w stosowaniu pewnych technologii i faktem, że wcześniej nie byli świadomi lub nie mieli możliwości ich stosowania. Trudno jednak znaleźć wytłumaczenie, gdy celowo, dla promocji swoich produktów, w reklamach podkreślają konieczność wymiany setek tysięcy sztuk okien z ołowiem. Nie jest to poparte żadnymi faktami i w takiej sytuacji powinni być jak najbardziej konsekwentni i dokonać takiej wymiany.

Wszelkie działania reklamowe zgodnie z Europejską Konwencją Reklamy objęte są normami etycznymi i przepisami prawnymi. Czy działanie na klienta poprzez wywołanie strachu nie łamie tych norm i przepisów?

W mojej ocenie sposób prowadzenia promocji i argumentacja stosowana przez te firmy jest bulwersująca i zasługująca na napiętnowanie. Dodatkowo działania te noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji i z tego powodu firma powinna być wezwana do zaniechania tego typu działań. Przedstawiając nieprawdziwe informacje, bazując na niedopowiedzeniach i wykorzystując nieuzasadniony strach klientów przed ułomnościami i dolegliwościami wynikającymi z faktu posiadania „ołowiowych okien” firmy te szkodzą całej branży. „Uświadomiony” w ten sposób klient może czuć się niepewnie w momencie podejmowania decyzji, ponieważ jego wiedza na ten temat jest z pewnością ograniczona. Taka manipulacja i „skróty myślowe” są naganne i nieetyczne, ponieważ nie mają oparcia w faktach. Hasło firmy „Ołów szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu” jest prawdziwe tylko o tyle, o ile chodzi o sam ołów, a nie jego związki zawarte w oknie. Tego jednak już nie dopowiedziano, stawiając na akcję szokową i zastraszenie. Zresztą w tej kampanii jest więcej takich „naciąganych trików”, bo jak inaczej można nazwać publikowane w ulotkach, jako cytaty z opiniotwórczych gazet fragmenty własnych reklam.

Czy cała ta gra „warta jest świeczki”? Czy wywołanie strachu klientów (wcześniej producenci okien drewnianych oskarżali okna z PVC o rakotwórczość, obecnie o ironio, producent profili z PVC używa argumentu o szkodliwości ołowiu), nie spowoduje, że ostatecznie klienci, odejdą od okien z PVC w stronę drewna i innych materiałów?

Już raz branża faktycznie przechodziła przez etap licytowania się co jest bardziej ekologiczne: nasączone rozpuszczalnikami i klejami drewno czy może PVC. Niestety nikt na tym nie skorzystał, a klient otrzymał bardzo negatywny komunikat. Jest to podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Bo zamiast podejmować próby kreowania dodatkowego popytu firmy te same starają się zniechęcać klientów do zakupu swoich produktów. Być może faktycznie wystraszony i zdezorientowany tymi komunikatami klient słyszący z jednej strony: metal ciężki - ołów, z drugiej strony metal ciężki - cynk zdecyduje się na kompromis i zakup okien drewnianych.

Jaki jest procentowy udział w sprzedaży okien cynkowo-wapniowych w stosunku do okien stabilizowanych ołowiowo?

W naszej ocenie ten udział jest wciąż znikomy i zdecydowana większość producentów profili opiera swoją produkcję na sprawdzonych stabilizatorach ołowiowo-wapiennych. I sytuacja ta z pewnością nie ulegnie w najbliższym czasie zmianie. Niezależnie od tego jesteśmy w stanie zaoferować klientom na specjalne życzenie profile wykonane na bazie stabilizatorów cynkowo-wapiennych.

A czy Pana zdaniem w tej kampanii nie chodzi tylko o wywołanie zainteresowania wokół firmy, bez patrzenia na konsekwencje dla branży okiennej w Polsce? Może dla wszystkich lepiej będzie odpuścić to „niezdrowe zamieszanie”?

Można to odebrać w kategorii taniej sensacji i realizacji strategii: nieważne co, byle gadali. Świadczy to jednak o braku odpowiedzialności i bardzo krótkowzrocznym podejściu. Mam nadzieję, że firmy te zweryfikują swoje podejście do tej sprawy i postarają się poszukać gdzie indziej wyróżników swojej oferty.

Znane są Panu informacje o prowadzeniu tego typu kampanii w innym kraju niż Polska?

Nie są mi znane przypadki podobnych działań w innych krajach i mam nadzieję, że nie zostanie to „przeszczepione” przez firmy działające w naszych kraju na inne europejskie rynki.

Czy Pana zdaniem nie byłoby lepiej zostawić ostateczny wybór Kowalskiemu i Nowakowi, a nie straszyć ich utratą zdrowia?

Ja jestem zdania, że na rynku mają prawo funkcjonować różne produkty, a to właśnie klient powinien je weryfikować, poprzez ich zakup w oparciu o własne potrzeby, możliwości i posiadaną wiedzę. Ponieważ zalew informacji docierających do klientów z różnych stron jest ogromny, dlatego często nie mają oni czasu wyrobić sobie pełnej opinii na różne tematy bazując na skrótowych informacjach płynących z reklam. Z tego też powodu uważam, że należy utrzymywać pewne standardy komunikacji marketingowej, aby klienci nie byli na skróty wprowadzani w błąd.

Ostatnie pytanie: Przepraszam za nie. Czy często Pan szczotkuje zęby i korzysta z toalety, jeśli tak, to czy nie boi się Pan...?

Odpowiedź brzmi tak, często szczotkuję. Tak boję się... próchnicy (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.


Zainteresowany? Poproś o ofertę!Nowe podpory montażowe klasy premium dla progów GU Thermostep

Nowe podpory montażowe klasy premium dla progów GU Thermostep

GU Polska wprowadza na rynek produkt klasy premium:...

Kolejne z badań systemu ppoż. WESTA EI60 zakończone sukcesem

Kolejne z badań systemu ppoż. WESTA EI60 zakończone sukcesem

Pod koniec maja firma So Easy System przeprowadziła...

Nowe rozwiązania doszczelnień progowych od ALUMASTER

Nowe rozwiązania doszczelnień progowych od ALUMASTER

Alumaster Polska z Torunia, specjalista w zakresie...

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku ogłosiło wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2018

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku ogłosiło wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku 2018

Ranking Budowlana Marka Roku to klasyfikacja materiałów...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria