Wyniki badania – Ruch budowlany w 2017 r.

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Ruch budowlany w 2017 r.

fot. GUNB

Ruch budowlany w 2017 r.


Z danych zebranych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynika, że w roku 2017 (w porównaniu do lat 2016 i 2015) odnotowany został wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę. W stosunku do 2016 r. wzrost ten wyniósł 3,9%, a w stosunku do 2015 r. – 6%.


Liczba obiektów oddanych do użytkowania w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. wzrosła o 1,9%, natomiast w porównaniu z 2015 r. jest mniejsza o 4,9%. Liczba legalizacji w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrosła o 6,7%, a w stosunku do 2015 r. spadła o 1,5%. W 2017 r. w porównaniu do lat 2016 i 2015 wydano mniej nakazów rozbiórki: o 9,6% w stosunku do 2016 r. i o 17,6% w stosunku do 2015 r.

Realizacja budowy – pozwolenia, zgłoszenia i zezwolenia


W 2017 r. wydano 194 775 pozwoleń na budowę dla 224 154 obiektów budowlanych. W stosunku do obu wcześniejszych lat w kilku kategoriach obiektów nastąpił wzrost wydanych pozwoleń na budowę, przy czym w dwu kategoriach: budynków wielorodzinnych (5 641) i budynków zamieszkania zbiorowego (1 061) - liczba pozwoleń jest najwyższa od 1995 r., tj. od początku zbierania danych przez GUNB.

Znaczna część wydanych pozwoleń to pozwolenia dla budynków mieszkalnych: jednorodzinnych i wielorodzinnych. W 2017 r. w tej kategorii obiektów wydano 96 609 pozwoleń, co stanowi 49,6% ogólnej liczby pozwoleń. Jest to więcej o 10,7% w odniesieniu do 2016 r. oraz o 22,3% w stosunku do 2015 r. 94% pozwoleń dla budynków mieszkalnych stanowią pozwolenia na budowę
budynków jednorodzinnych, których wydano 90 968. Jest to więcej o 8116 (9,8%) pozwoleń niż w 2016 r. (82 852 pozwolenia) i o 15 910 (21,2%) pozwoleń niż w 2015 r. (75 058 pozwoleń). Łącznie z przyjętymi w 2017 r. 3 303 zgłoszeniami budowy domów jednorodzinnych stanowi to 94 271 pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy. Na budynki wielorodzinne w ubiegłym roku wydano 5 641 pozwoleń, czyli więcej o 1 226 (o 27,8%) niż rok wcześniej i o 1 705 (o 43,3%) więcej niż w 2015 r. 

W myśl przepisów ustawy – Prawo budowlane inwestycje takie jak: wolno stojące domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m kw. oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, lecz można realizować je na podstawie zgłoszenia budowy. W 2017 r. organy administracji architektoniczno-budowlanej przyjęły w sumie 19 624 takie zgłoszenia, w tym, oprócz 3 303 zgłoszeń budowy domów jednorodzinnych, także 392 zgłoszenia budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz 15 929 budowy sieci.

Obiekty budowlane przekazane do użytkowania


Pod względem liczby obiektów budowlanych oddanych do użytkowania rekordowy był 2015 r., w którym oddano 175 220 obiektów. Była to największa wartość od 1995 r. W 2017 roku oddano nieco więcej obiektów niż w 2016 r., ale nadal nie przekroczono rekordowej liczby z 2015 r. W 2017 r. do użytkowania oddano 166 595 obiektów. W porównaniu z wyjątkowym 2015 r. jest to mniej o 4,9% (8 625 obiektów), ale więcej o 3 100 obiektów, czyli o 1,9%, niż w 2016 r.

W ogólnej liczbie obiektów oddanych do użytkowania jest 85 220 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 4 921 budynków wielorodzinnych. W kategorii budownictwa mieszkalnego (jednorodzinnego, wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego) w stosunku do obu wcześniejszych badanych lat nastąpił wzrost liczby obiektów oddanych do użytkowania. W porównaniu z 2016 r. największy wzrost odnotowano w kategorii obiektów zamieszkania zbiorowego – o 43,4%, mniejszy w kategorii budynków wielorodzinnych – o 16,1%, i jednorodzinnych – o 5,3%. Natomiast w stosunku do 2015 r. największy wzrost odnotowano w kategorii budynków wielorodzinnych – o 26,6%. Budynków zamieszkania zbiorowego oddano więcej o 17,1%, a jednorodzinnych o 4,6%. Przy czym liczba obiektów oddanych do użytkowania w 2017 r. w 2 kategoriach: budynków wielorodzinnych i budynków zamieszkania zbiorowego jest – tak jak w przypadku pozwoleń na budowę – najwyższa od początku zbierania danych przez GUNB, czyli od 1995 r.

Legalizacja obiektów i nakazy rozbiórki


W 2017 r. ogółem zalegalizowano 320 obiektów budowlanych, więcej o 20 niż w 2016 r. i mniej o 5 niż w roku 2015. Tak jak w latach poprzednich przeważająca część legalizacji dotyczyła budynków jednorodzinnych (148 obiektów – co stanowi 46,3% wszystkich obiektów zalegalizowanych). Liczba legalizacji domów jednorodzinnych w 2017 r. jest wyższa w stosunku do obu poprzedzających lat, w których zalegalizowano 134 i 139 domów jednorodzinnych. Decyzje legalizacyjne dotyczyły m.in. także budynków wielorodzinnych. W 2017 r. wydano 10 takich decyzji, to więcej niż w 2016 r. (1 decyzja) oraz w 2015 r. (8 decyzji). Znacząca kategorią pod względem liczby zalegalizowanych obiektów są budynki gospodarczo-inwentarskie. W 2017 r. w odniesieniu do takich obiektów wydano 62 decyzje legalizacyjne, tyle samo ile w 2015 r. i o 7 mniej niż w 2016 r.

W 2017 r. wydano także 4249 nakazów rozbiórki. Jest to mniej o 9,6% w stosunku do 2016 r. (4698 nakazów rozbiórki) i o 17,6% w stosunku do 2015 r. (5159 nakazów). W porównaniu do obu badanych lat spadła liczba nakazów wydanych z tytułu samowoli budowlanej oraz z tytułu budowy prowadzonej niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.

» Pełna informacja do pobrania: Ruch budowlany w 2017 roku

#ruch_budowlany

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Nowoczesne systemy fasadowe Hydro Building Systems Poland w poznańskim Pixelu

Nowoczesne systemy fasadowe Hydro Building Systems Poland w poznańskim Pixelu

Realizacja konstrukcji fasady projektu PIXEL jest...

Jesienna wizyta NOVET w OTLAV

Jesienna wizyta NOVET w OTLAV

W październiku partnerzy handlowi NOVET, którzy w...

Silikonowe uszczelki do drzwi i okien – patent na szczelność

Silikonowe uszczelki do drzwi i okien – patent na szczelność

Uszczelki renowacyjne z oferty VIKKING zostały...

Ventec na Targach WINDO L'VIV 2018

Ventec na Targach WINDO L'VIV 2018

Wśród liderów z Lwowa, Ukrainy, Turcji i szerokiej...

S 9000 plus – nowy system od GEALAN

S 9000 plus – nowy system od GEALAN

Pod nazwą S 9000 plus GEALAN już niebawem wprowadza do...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria