O przenikalności cieplnej stolarki otworowej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa [AKTUALIZACJA]

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Na temat zmian w zakresie przenikalności cieplnej stolarki otworowej dyskutowano podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej.

fot. POiD

Na temat zmian w zakresie przenikalności cieplnej stolarki otworowej dyskutowano podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej.


[Aktualizacja 30.11.2017] Zakończenie prac w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nad najnowszym Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie przyniosło zmian w zakresie maksymalnego współczynnika przenikania ciepła dla okien!


Tak więc niezmienne pozostają wymagane maksymalne współczynniki przenikania ciepła dla okien, tj. 0,9 W/(m²K) od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości lub organ administracji publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. dla wszystkich budynków.

Nie zmienia się też wartość 0,35 jako maksymalny współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego dla wszystkich rodzajów budynków. Usunięto natomiast wymagania w zakresie maksymalnej powierzchni okien A0, obliczanej dotychczas według specjalnego wzoru. 


źródło: Wpis na Linkedin Tomasza Gelio; legislacja.rcl.gov.p

[20.11.2017] W czerwcu br. Związek Polskie Okna i Drzwi przekazał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stanowisko polskiej branży stolarki budowlanej, która miesiąc wcześniej opowiedziała się za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej na obecnym poziomie. W dniu 8 listopada 2017 roku, w siedzibie Ministerstwa, odbyło się spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Uczestniczyli w nim reprezentanci Związku POiD i Ministerstwa oraz przedstawiciele instytucji branżowych.


Prowadzone podczas majowych obrad VIII Kongresu Stolarki Polskiej dyskusje, głosowanie oraz wcześniejsze badanie ankietowe umożliwiły opracowanie oficjalnego stanowiska branży, które Związek POiD przekazał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 28 czerwca 2017 roku. W stanowisku tym branża opowiedziała się za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej na obecnym poziomie, określonym w Warunkach Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. 

Efektem działań podjętych przez POiD było listopadowe spotkanie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które posłużyło omówieniu zgłoszonej przez branżę propozycji zmiany przepisów oraz przedstawieniu wniosków z przygotowanych w tym zakresie opracowań. Przedstawiciele Związku zaprezentowali na nim argumenty popierające stanowisko sektora stolarki budowlanej i możliwe konsekwencje dalszego obniżania parametrów dla inwestorów i polskich producentów, a co za tym idzie – całej rodzimej gospodarki. Uczestniczący w spotkaniu eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Instytutu Techniki Budowlanej uznali, że stanowisko Polski złożone do Komisji Europejskiej w 2013 roku budzi wątpliwości i należy dokonać ponownej analizy.

Podczas rozmów, Związek POiD zadeklarował opracowanie (we współpracy z ekspertami i instytucjami działającymi w branży budowlanej) argumentów, które Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa będzie mogło następnie przedłożyć Komisji Europejskiej. 

Na dalszym obniżaniu parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej mogą znacznie stracić konsumenci, gdyż prawdopodobnie nastąpi wzrost cen stolarki okiennej, a co za tym idzie – również wzrost kosztów budowy domów. Inwestorzy będą więc poszukiwać tańszych, często niecertyfikowanych rozwiązań oraz ograniczać ilość oraz powierzchnię projektowanych okien. Spowoduje to także zmniejszenie potencjału sprzedaży na polskim rynku, a w efekcie – straty dla budżetu państwa – mówi Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku POiD.


Konsekwentne działania Związku POiD zmierzają do uwzględnienia postulatów polskiej branży stolarki budowlanej i pozostawienia parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej na obecnym poziomie, co ma okazać się korzystne zarówno dla inwestorów, jak i producentów. 

Szczegółowe informacje na temat stanowiska polskiej branży stolarki budowlanej odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej można znaleźć pod tym adresem.

#kongres_stolarki, #poid, #zwiazek_okienny, #dyskusja, #normy, #prawo

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Aprobata ATG dla systemu YAWAL TM 74H

Aprobata ATG dla systemu YAWAL TM 74H

YAWAL poinformował o otrzymaniu aprobaty technicznej ATG...

System drzwiowy heroal D 72 – połączenie technologii i wzornictwa

System drzwiowy heroal D 72 – połączenie technologii i wzornictwa

Nowoczesne powierzchnie wejściowe powinny być...

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w siedzibie D+H Polska

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w siedzibie D+H Polska

Nowa centrala D+H to swoiste studium zabezpieczeń...

Ruszyła budowa kolejnej hali produkcyjnej Klimas Wkręt-met

Ruszyła budowa kolejnej hali produkcyjnej Klimas Wkręt-met

Trzecia hala stworzy kolejne możliwości w zakresie...

50 lat marki D+H

50 lat marki D+H

Grupa D+H obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Przez...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria