EJOT® WIMOUNT – system do kompletnego montażu okien i drzwi w warstwie ocieplenia

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

W zeszłym roku weszły w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaostrzeniu uległy wymagania dotyczące termoizolacyjności ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, podłogi na gruncie oraz stolarki okiennej i drzwiowej. 


Zmiana przepisów wynika z unijnych regulacji (dyrektywa 2010/31/UE) zakładających stopniowe ograniczanie zużycia energii. Obecnie w Europie aż 40% energii wykorzystuje się na potrzeby eksploatacji budynków, m.in. do ogrzewania. Już w 2021 roku wszystkie nowo powstające domy powinny charakteryzować się "niemal zerowym zużyciem energii". Ma to zostać osiągnięte poprzez dobrą termoizolację budynków oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych.

Wymagania dotyczące stolarki okiennej 


Nowe wymagania dla izolacyjności termicznej okien i drzwi dotyczą współczynnika przenikania ciepła. Obecnie jego wartość dla okien fasadowych i drzwi balkonowych nie może przekraczać 1,1 [W/m²K]. Nowe wymagania będą obowiązywać do końca 2020 roku. Później dopuszczalny wskaźnik izolacyjności ulegnie kolejnemu zaostrzeniu do 0,9 [W/m²K]. Obecnie producenci oferują już okna o wartości Uw znacznie niższej niż 0,9. Każdy inwestor planujący budowę domu energooszczędnego powinien jednak wiedzieć, że prawdziwą miarą energooszczędności okien jest bilans energetyczny – różnica między tym, ile ciepła tracą, a ile pozyskują z promieniowania słonecznego. Największe zyski dają te okna, w których szyby mają wysoki współczynnik przepuszczalności energii słonecznej "g" (g > 0,6). Jeśli do parametrów Uw i "g" dodamy jeszcze jeden – "a", czyli współczynnik infiltracji powietrza na zalecanym poziomie (a < 0,1 [m³/m*h*daPa2/3]), to uzyskamy komplet danych do dokonania przez inwestora optymalnego wyboru okien.

Odpowiednie okna to tylko część sukcesu 


Załóżmy, że inwestor dokonał już optymalnego wyboru stolarki w sieci handlowej uznanego producenta, kierując się wytycznymi i zaleceniami odnośnie parametrów Uw, "g" i "a". Zadbał także o to, żeby montaż wykonała doświadczona ekipa. Okna zostały wbudowane i inwestor z ulgą uznał ten etap budowy za zakończony. Po zakończeniu inwestycji, inwestor zdecydował się na badania przepuszczalności powietrznej budynku oraz testy kamerą termowizyjną. Nietrudno byłoby wyobrazić sobie jego rozczarowanie, gdyby okazało się, że w okolicach połączeń okien z murem istnieją wyraźne mostki termiczne, a budynek nie spełnia wymagań szczelności powietrznej dla budynku niskoenergetycznego np. NF40 (n50 <1), ze względu na nieszczelne fugi montażowe.

Odpowiedni montaż kluczem do pełnego sukcesu 


Wybór odpowiednich okien przez inwestora powinien iść w parze z wyborem odpowiedniego rodzaju montażu. Każdy inwestor powinien mieć świadomość, że kupując drogie, energooszczędne okna, może zaprzepaścić ich potencjał energetyczny, jeśli zastosuje niewłaściwy montaż. W budownictwie niskoenergetycznym, w którym stosuje się izolację przegród zewnętrznych o grubości większej niż 20 cm, zaleca się stosowanie montażu stolarki w warstwie izolacji termicznej. Jest to montaż, który eliminuje mostki termiczne. Warunkiem jest jednak skuteczne uszczelnienie fug montażowych. 

W zależności od sposobu mocowania okien w ociepleniu, uszczelnienie fug montażowych może okazać się wyzwaniem dla monterów okien lub izolacji termicznej. Rozwiązaniem w tym wypadku jest system, który z jednej strony pozwala na pewny montaż stolarki w warstwie ocieplenia, z drugiej strony pozwala na wykonanie w prosty i skuteczny sposób uszczelnienia fug montażowych. Przykładem takiego systemu jest WIMOUNT firmy EJOT.

EJOT® WIMOUNT – system do kompletnego montażu okien i drzwi w warstwie ocieplenia budynku

Trzy najważniejsze cechy systemu z opisem


» Energooszczędność: λ < 0,039 [W/m*K]

Montaż stolarki w systemie WIMOUNT zapewnia zysk energetyczny przez eliminację mostków termicznych (montaż w warstwie ocieplenia). Dodatkowy zysk energetyczny zapewnia materiał Hardfoam o bardzo niskim współczynniku przewodności termicznej λ = 0,039 [W/m*K], z którego wykonane są komponenty systemu: kotwy termiczne, profile podparapetowe oraz poszerzenia podprogowe. Istotny wpływ na energooszczędność mają też fugi montażowe, które uszczelnia się przy pomocy materiałów o niskiej przewodności termicznej λ < 0,039 [W/m*K].

System WIMOUNT – montaż drzwi balkonowych w ociepleniu budynku z wykożystaniem poszerzenia podprogowego z materiału Hardfoam w wsp. λ = 0,039 (W/mK)

» Szczelność: a < 0,07 [m³/m*h*daPa2/3]

Montaż stolarki w systemie WIMOUNT jest kompletny, tzn. zapewnia nie tylko eliminację mostków termicznych przez optymalne położenie okna (w warstwie ocieplenia), ale także całkowitą szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej. System pozwala na dokładne uszczelnienie fugi montażowej, dzięki systemowej ramie z EPS, stanowiącej poszerzenie powierzchni ościeży otworów okiennych. Współczynnik infiltracji powietrza dla okna zamocowanego w systemie WIMOUNT, odpowiada 4 najwyższej klasie przepuszczalności powietrza a < 0,07 [m3/m*h*daPa2/3 ]. W badaniach wodoszczelności uzyskano wynik - do 1050 [Pa], odpowiadający najwyższej klasie wodoszczelności.

» Bezpieczeństwo

Montaż okien i drzwi w warstwie ocieplenia jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, ponieważ powinien zapewniać niezawodne i bezpieczne mocowanie stolarki przez wiele lat. System WIMOUNT daje gwarancję pewnego i trwałego montażu przez zastosowanie kotew i podpór mechanicznie mocowanych (bez udziału kleju) do ścian, płyt fundamentowych i stropów. Nośność charakterystyczna kotwy termicznej wykorzystywanej w roli konsoli nośnej wynosi 180 [kg]. W badaniach odporności na obciążenia wiatrem okna zamocowanego w systemie WIMOUNT uzyskano wynik do 3000 [Pa]. 

 


Ponadto:

» Montaż jest wykonywany zgodnie z wytycznymi instytutu RAL.
» Rozkład kotew montażowych jest projektowany przez program, który wylicza obciążenia stałe i zmienne, działające na poszczególne punkty stolarki okiennej.
» Montaż pozostaje pod kontrolą firmy EJOT w sensie poprawności i należytej staranności wykonania.

#montaz_stolarki, #okna_energooszczedne, #montaz_trojwarstwowy, #cieply_montaz

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Branża budowlana a mikrobiologia techniczna

Branża budowlana a mikrobiologia techniczna

Zainteresowani tym, jakie usługi laboratorium M&R LAB...

Napęd łańcuchowy KS4 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

Napęd łańcuchowy KS4 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

FUMARO z Gdańska wprowadza na polski rynek nowy...

Zabezpieczanie okien i drzwi płynną folią

Zabezpieczanie okien i drzwi płynną folią

Czy mieli Państwo problemy z uszkodzonymi drzwiami i...

Veka Softline 76 – nowy profil w ofercie ABM Jędraszek

Veka Softline 76 – nowy profil w ofercie ABM Jędraszek

ABM Jędraszek wprowadził do oferty profil Veka...

Boom mieszkaniowy zmienia polską branżę budowlaną

Boom mieszkaniowy zmienia polską branżę budowlaną

W pierwszym kwartale 2018 roku oddano do użytkowania...» Więcej na subportalu dostawcy, akcesoria