Reklama
Wyświetlenia 5499
20 maja 2024

Zmiany cen materiałów budowlanych w kwietniu 2024

PSB Ceny Materialow Budowlanych 4 2024

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny przodujących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów

W kwietniu 2024 r. vs do kwietnia 2023 r. dynamika cen wyniosła minus 3%. W kanale hurtowym spadek cen stanowił 2,6%, natomiast w detalicznym 2,9%. Porównując kwiecień 2024 r. do marca br. ceny wzrosły średnio o 0,7%. Analizując natomiast dane narastająco (za okres styczeń-kwiecień 2024 do roku 2023) ich dynamika utrzymuje się na poziomie minus 3%.

Ceny towarów w kwietniu 2024 r., w stosunku do kwietnia 2023 r., wzrosły tylko w 2 grupach towarowych: farby, lakiery oraz cement, wapno (po +2%). Spadek cen nastąpił w 18 kategoriach. Do 1% spadły ceny w: wyposażenie, AGD, chemia budowlana, motoryzacja oraz płytki, łazienki, kuchnie. O ok. 2% spadły ceny w: ściany, kominy, stolarka, dekoracje, instalacje, ogrzewanie i narzędzia. Dalej w kolejności były następujące spadki cen: izolacje termiczne oraz oświetlenie, elektryka (po -3%), izolacje wodochronne, ogród i hobby, wykończenia oraz otoczenie domu (po -5%), sucha zabudowa (-6%) oraz dachy, rynny (-8%). Największy spadek miał miejsce w kategorii płyty OSB, drewno (-17%).

Natomiast ceny produktów w kwietniu 2024 r., w stosunku do marca br., minimalnie wzrosły w 19 grupach towarowych. Największy wzrost miał miejsce w kategorii farby, lakiery (+3%). Do 2% wzrosły ceny w grupach: płyty OSB, drewno, ściany, kominy, motoryzacja oraz otoczenie domu. Do 1% odnotowano wzrost w: izolacje termiczne, dekoracje, ogród i hobby, płytki, łazienki, kuchnie, oświetlenie, elektryka, instalacje, ogrzewanie, wykończenia, stolarka, wyposażenie, AGD, dachy, rynny, izolacje wodochronne, cement, wapno, chemia budowlana oraz narzędzia. Spadek cen nastąpił tylko w grupie sucha zabudowa (-0,2%).

Natomiast, za okres styczeń-kwiecień 2024 r. vs do analogicznego okresu 2023 r., odnotowano wzrost cen w 3 grupach towarowych, z największym wzrostem w cemencie, wapnie (+8%) oraz o 4% wzrosły ceny farb, lakierów, a o 1% chemii budowlanej. Tymczasem, spadki cen miały miejsce w 17 kategoriach. Do 1% spadły ceny w grupach: motoryzacja, stolarka i wyposażenie, AGD. Dalej w kolejności plasowały się: płytki, łazienki, kuchnie (-1%), dekoracje, instalacje, ogrzewanie i narzędzia (po -2%), izolacje wodochronne (-3%), ogród i hobby, oświetlenie, elektryka (po -4%), otoczenie domu (-5%), ściany, kominy (-6%), wykończenia, sucha zabudowa i izolacje termiczne (po -7%) oraz dachy, rynny (-8%). A największy spadek cen wystąpił w płytach OSB i drewnie (-21%).

źródło: grupapsb.com.pl

Redaktor: