Reklama
Wyświetlenia 3731
30 kwietnia 2024

Kolejne dobre praktyki FAKRO w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.”

FAKRO ESG

Aż trzy dobre praktyki FAKRO zostały ujęte w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport publikowany jest corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy w Polsce przegląd inicjatyw CS, ESG i zrównoważonego rozwoju w Polsce. W 22. edycji zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firm.

Jako dobrą praktykę FAKRO opisano:

  • Zrównoważony łańcuch wartości
  • Ślad węglowy z zakresu I i II oraz plan dekarbonizacji
  • Gospodarka Obiegu Zamkniętego
  • Zrównoważony łańcuch wartości

Celem FAKRO zgodnie z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju jest udoskonalenie łańcucha dostaw, identyfikacja obszarów do udoskonalenia, opracowanie strategii ograniczania ryzyk, dywersyfikacja dostawców oraz optymalizacja poziomu zapasów bezpieczeństwa, aby zapewnić zdolności produkcyjne. Kluczowy jest właściwy dobór kooperantów, którzy dostarczą towary w optymalnej jakości i cenie, które jednocześnie są przyjazne dla środowiska. FAKRO podejmuje współpracę z dostawcami po zweryfikowaniu ich wiarygodności w aspekcie ekonomicznym, jakościowym, społecznym i środowiskowym tzw. scoring dostawcy.

Informacje o potencjalnych dostawcach pozyskiwane są z ankiet, audytów u dostawców, poprzez rekonesans i weryfikację referencji dokonywany przez Dział Zakupów. W minionym roku zweryfikowano ponad 100 podmiotów o największym wolumenie sprzedaży. Nowy kontrahent podlega ocenie wstępnej na podstawie ankiety, zawierającej deklarację przestrzegania obowiązujących przepisów m.in. prawa pracy i ochrony środowiska. Dostawcy poddawani są ocenie, pod kątem: aspektów ESG, terminowości, BHP, aspektów środowiskowych i praw człowieka, pracownika. Wyniki ankiet kwalifikacyjnych i ocen końcowych gromadzone są w bazie danych i wykorzystywane są do oceny dostawców, ta determinuje możliwość współpracy.

Ślad węglowy z zakresu I i II oraz plan dekarbonizacji

Firma FAKRO wyliczyła ślad węglowy prowadzonej działalności w zakresie I i II. Dobrą praktyką w tym zakresie było bazowanie na konkretnych, nieszacunkowych danych. Wyliczenie śladu bez korzystania z narzędzi i kalkulatorów pozwoliło na zmapowanie procesu, opracowanie własnego kalkulatora, bazującego na standardzie GHG Protocol. Dzięki temu firma opracowała plan dekarbonizacji i nieustannie dąży do redukcji emisji CO2. Firma FAKRO liczy ślad węglowy nie tylko prowadzonej działalności, ale również oferowanych produktów w Deklaracjach EPD produktów. Dzięki temu przyczynia się do łatwiejszego wyliczenia śladu węglowego całego budynku. Ma to pozytywny wpływ na rozwój zrównoważonego budownictwa.

Dzięki wyliczeniu śladu węglowego zakresu I i II oraz planowi dekarbonizacji, FAKRO wprowadza konkretne działania zmierzające do redukcjiCO2. Wymiana oświetlenia na LEDy, termomodernizacja budynków i hal produkcyjnych, montaż paneli fotowoltaicznych, systematyczna wymiana samochodów na EURO6, wykorzystywanie wózków elektrycznych i meleksów, zorganizowanie transportu zbiorowego dla pracowników, opracowanie e deklaracji EPD i deklaracji typu III, które określają stopień oddziaływania wyrobu na środowisko podczas cyklu życia produktu. Wybór produktów FAKRO, pozwala inwestorom na uzyskanie dodatkowych punktów podczas ubiegania się o przyznanie ich obiektom certyfikatów zrównoważonego budownictwa.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Firma FAKRO wdraża modele gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z zasadą GOZ staramy się nie oddawać odpadów do utylizacji a ponownie je wykorzystać. Jednym z wprowadzonych modeli GOZ jest wykorzystywanie do produkcji okien tworzywowo- aluminiowych surowców pochodzących z recyklingu, przy jednoczesnym zachowaniu jego parametrów jakościowych. Model biznesowy z zakresu GOZ polega na sprzedaży odpadów generowanych podczas procesu produkcyjnego okien tworzywowych w postaci profili PVC doświadczonej firmie, która zajmuje się produkcją profili z tworzyw sztucznych. Odpady stają się dla partnera wysokiej jakości surowcem, który następnie zostaje przetworzony w procesie recyklingu.

Praktycznym przykładem przedstawionej praktyki jest profil PVC stosowany w jednym z modeli okien dachowych tworzywowych. Profil ten w 63% wyprodukowany jest z tworzywa przetworzonego. Mimo zastosowania surowca z recyklingu, parametry wytrzymałościowe są zachowane. Odbiorcą końcowym finalnego produktu w postaci okien tworzywowych. W ubiegłorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ujęto praktyki FAKRO związane z budowaniem relacji oraz otwartością na społeczeństwo. FAKRO zostało docenione za działania na rzecz pracowników i ich rodzin, projekt ciągłego budowania i promowania kultury organizacyjnej w społeczności wewnętrznej oraz zaangażowanie w pomoc Ukrainie. W tegorocznej edycji wyróżniono kwestie związane z wypełnianiem wartości ESG, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prośrodowiskowych.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się ESG i zrównoważonym rozwojem w kompleksowy sposób, od 2002 r. publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. Stałym elementem publikacji jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji.

Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000. W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc. reprezentowanych przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki). Nowością w 22. raportu była możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS. Większość firm zadeklarowała, że podlega obowiązkowi raportowania zgodnie z CSRD oraz pod kątem kontrybucji do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Premiera raportu odbyła się 16 kwietnia br. w CK ADN w Warszawie w ramach części plenarnej konferencji FOB “Targi Idei ESG”.

Redaktor:

Andrzej Parzonka
Andrzej Parzonka
FAKRO Sp. z o.o.
33-300, Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel.: 018 444-0-400
fax.: 018 444-03-33