Reklama
Wyświetlenia 8526
8 kwietnia 2024

Szkoły odebrały darowiznę od Fundacji Sandomierskiej

Fundacja Sandomierska Pilkington 4

3 kwietnia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego jako darowizna ofiarowana czterem lokalnym szkołom średnim przez Fundację Sandomierską. Stanowi on wyposażenie pracowni komputerowych, które teraz umożliwią zwiększenie kwalifikacji uczniów i ułatwią im start na rynku pracy.

Darowizna to przedmiot umowy, jaką Fundacja Sandomierska podpisała 14 kwietnia 2023 roku z czterema lokalnymi szkołami: Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. profesora Zbigniewa Strzeleckiego, Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu, Zespołem Szkół im ks. S. Staszica w Tarnobrzegu oraz Zespołem Szkół nr 2 im. B. Głowackiego w Tarnobrzegu.

Fundacja Sandomierska od lat wspiera lokalne placówki, nawiązując współpracę z różnymi fundatorami. Tym razem suma przekazana na rzecz lokalnego szkolnictwa przekroczyła 1 milion 300 tysięcy złotych. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zacieśnianie współpracy ze szkolnictwem średnim oraz wsparcie edukacji, co ma przyczynić się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Solidne wykształcenie i stworzenie dogodnych warunków do podnoszenia kwalifikacji, a także nabycia umiejętności praktycznych pozwoli młodym ludziom wejść na rynek pracy w roli wartościowych pracowników z przygotowaniem zawodowym na możliwie najwyższym poziomie.

Chciałbym zwrócić uwagę na istotną kwestię, jaką jest wyrównywanie szans młodych ludzi. Ich przyszłość to nie tylko kwestia indywidualna, ale także sprawiedliwość społeczna oraz zdolność do wspólnej budowy lepszego jutra. W erze, w której stawiamy na technologie i nowoczesne rozwiązania, nie powinno dziwić, że inwestujemy również w ludzi. To oni są fundamentem naszego rozwoju i kluczem do osiągnięcia sukcesu, nie tylko dla nas, jako firm, ale dla społeczności, w której funkcjonujemy. Dlatego apeluję o dalsze zaangażowanie w projekty edukacyjne i inicjatywy społeczne, które wspierają rozwój naszej młodzieży. Ich przyszłość kształtuje się dziś, a my, jako społeczność, mamy obowiązek dać im szansę na lepsze jutro – mówi Monika Kuczyńska, Sekretarz Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej oraz Dyrektor Personalna NSG Group.

Fundacja Sandomierska Pilkington 1

Uroczysta prezentacja nowego sprzętu, w której wzięli udział przedstawiciele władz Miasta i Powiatu, została podzielona na dwa wydarzenia:

  • o godz. 10.00 – oficjalne otwarcie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ulicy Żeromskiego 8.
  • o godz. 11.00 – oficjalne otwarcie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego przy ulicy Słowackiego 37.

Od momentu prezentacji sprzęt pozostaje do dyspozycji uczniów. Jedynym darczyńcą sprzętu jest Fundacja Sandomierska, z kolei fundatorem głównym Fundacji jest Pilkington Polska. Pozostałymi fundatorami są: Gmina Sandomierz, Bank PEKAO SA O/Sandomierz oraz Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Sandomierz. Dzięki ich hojności i zaangażowaniu możliwa jest realizacja celów związanych z rozwojem edukacji w naszym regionie.

Redaktor:

Katarzyna Wytwer
+48 537 507 599
Angielski
Pilkington IGP Sp. z o.o.
02-675, Warszawa
ul. Wołoska 18 Curtis Plaza
tel.: 22 548 75 00
fax.: 22 548 75 22